ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2543 มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว

กดแป้น Ctrl+F5 ใหม่ทุกครั้ง เพราะปรับปรุงข้อมูลทุกวัน
ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ
 

พรรณไม้ในวรรณคดี ของนางสาวนฤมล หวังอัมพา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปรับรูปแบบนำเสนอใหม่

เฮฮาภาษาไทย ของนางสาวอุไรพร  ดัชถุยาวัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ประเพณีไทย ของนางสาวกฤตยา เลาหรัตนาหิรัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ปริศนาร้อยกรอง ของนางสาวจิราภรณ์  เกียรติวุฒิกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ขุนช้างขุนแผน ของนางสาวชมพูนุช เอี่ยมสำอางค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

วรรณคดีรามเกียรติ์ ของนางสาวชมชอบ นิศามณีพงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ภาษาไทยในจอ ของนางสาววลัยภรณ์ เสงี่ยมจิตต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

สำนวน สุภาษิต ของนางสาวสิริมา เจนวรกุลชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

ภาษาไทยง่ายนิดเดียว ช่วงชั้นที่ 1-2 ของครูผจงจิต เถินมงคล โรงเรียนอนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร

คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กด วิชาภาษาไทย ชั้นป. 2 ของครูเสนาะจิต สิริเลิศธีรกุล โรงเรียนธนากรสงเคราะห์  หนองคาย

ลิลิตตะเลงพ่าย วิชาภาษาไทย ทุกระดับชั้น ของครูโสภา  ศรีวัฒนานุกูลกิจ โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

คำประพันธ์ วิชาภาษาไทย ทุกระดับชั้น ของครูสุดารัตน์ ดวงสุดาวงศ์  โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ราชบุรี

กำเนิดภาษาไทยและหลักสูตรท้องถิ่น วิชาภาษาไทย ช่วงประถมศึกษา ของครูจรินทร์  เงินจันทร์ โรงเรียนอภัยสุพรรณภูมิ พิษณุโลก

ภาษาไทยกับการสื่อสาร ของครูมารีนา ซันสรวล โรงเรียนบางตะบูนวิทยา เพชรบุรี

ฉันรักท่าสะอ้าน หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของครูธัญญะ บัณฑุกุล และครูพรรณี รัตนวิมลชัย โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน"บูรณะสินอนุสรณ์" ฉะเชิงเทรา

 

 

ยังไม่มีข้อมูล