เหตุการณ์สำคัญ

เหตุการณ์สำคัญสร้างเมื่อ
พิธีถวายสักการะสมเด็จพระสุริโยทัยราชานุสาวรีย์ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยครบรอบ 96 ปี06/11/2018 - 15:37
15 มี.ค. 2561 ประชุม Focus Group หลักสูตรสถานศึกษา28/03/2018 - 06:36
วันที่ 10-11 มี.ค. 2561 สอบเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 256128/03/2018 - 06:36
5 มี.ค. 2561 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)28/03/2018 - 06:34
พิธีบวงสรวงสมเด็จพระสุริโยทัยในโอกาสคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระสุริโยทัย วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 256112/01/2018 - 12:53
พิธีถวายสักการะสมเด็จพระสุริโยทัยราชานุสาวรีย์ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยครบรอบ 95 ปี09/11/2017 - 12:15
อบรมสัมมนาและพัฒนาองค์กรให้แก่ข้าราชการครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย31/10/2017 - 15:55
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช31/10/2017 - 15:38
พิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร31/10/2017 - 15:26
งานคืนสู่เหย้าชาวศ.ท.256002/10/2017 - 14:10
เทศมหาชาติ 256018/05/2017 - 13:17
พิธีเปิดธนาคารโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือธนาคารโรงเรียน30/11/2016 - 09:15
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ30/11/2016 - 09:09
กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช30/11/2016 - 05:25
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี22/11/2016 - 11:39
พิธีถวายสักการะสมเด็จพระสุริโยทัยราชานุสาวรีย์ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยครบรอบ 94 ปี09/11/2016 - 12:53
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยนำคณะกรรมการและนักเรียนจิตอาสาจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการสังคมและสาธารณประโยชน์28/10/2016 - 08:28
กิจกรรมอาสาบริการสังคมและสาธารณประโยชน์เพื่อถวายความอาลัยเป็นพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช27/10/2016 - 11:20
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ26/10/2016 - 06:21
คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ร่วมทำริบบิ้นดำแจกประชาชนในชุมชน และที่ท้องสนามหลวง21/10/2016 - 08:57
พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร21/10/2016 - 08:50
คณะครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น14/10/2016 - 04:07
27 พ.ค. 59 ประชาสัมพันธ์เทศน์มหาชาติ30/05/2016 - 18:39
26 พ.ค. 59 แกนนำเศรษฐกิจพอเพียง30/05/2016 - 18:39
25 พ.ค. 59 ช่อง 3 มาถ่ายทำรายการ30/05/2016 - 18:39
19 พ.ค. 59 เวียนเทียนวิสาขบูชา30/05/2016 - 18:38
19 พ.ค. 59 รับเกียรติบัตรธรรมศึกษา30/05/2016 - 18:38
12 พ.ค. 59 เปิดเทอมวันแรก-เทควันโด30/05/2016 - 18:38
10-11 พ.ค. 59 อบรมพัฒนาบุคลากร30/05/2016 - 18:38
26 มี.ค. 59 วันสอบเข้า ม 130/05/2016 - 14:00
25 มี.ค. 59 รายงานตัวนักเรียน ม.1 ความสามารถพิเศษ30/05/2016 - 13:59
24 มี.ค. 59 การจัดทำแผนกลยุทธ์30/05/2016 - 13:59
23 มี.ค. 59 ประชุมสรุปวิสัยทัศน์ใหม่30/05/2016 - 13:58
20 มี.ค. 59 ประชุมผู้ปกครอง ม.1 ม.4 ห้องเรียนพิเศษ 255930/05/2016 - 13:44
23 มี.ค.59 สอบความสามารถพิเศษ30/05/2016 - 13:44
20-25 มี.ค. 59 รับสมัครนักเรียนม. 1 ปีการศึกษา 255930/05/2016 - 13:44
18 มี.ค. 59 กำหนดวิสัยทัศน์ใหม่30/05/2016 - 13:22
17 มี.ค. 59 สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 255830/05/2016 - 13:22
11 มี.ค. 59 ประกันคุณภาพโรงเรียน30/05/2016 - 13:22
7-9 มี.ค. 59 ค่ายคณิตศาสตร์30/05/2016 - 13:22
5 มี.ค. 59 สอบคัดเลือก ม.1 วิทย์-คณิต, EP30/05/2016 - 13:18
คณะครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยศึกษาดูงานจ.เชียงราย20/01/2016 - 08:14
ผู้อำนวยการจิตนา ศรีสารคาม พบนักเรียน20/01/2016 - 08:13
ต้อนรับผู้อำนวยการจินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการคนใหม่20/01/2016 - 08:13
สอบธรรมศึกษา 255820/01/2016 - 08:13
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต20/01/2016 - 08:13
วันอำลา ท่านผู้อำนวยการสุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์20/01/2016 - 08:13
พิธีถวายสักการสมเด็จพระสุริโยทัยราชานุสาวรีย์20/01/2016 - 08:12
สุริโยทัยเกม 255820/01/2016 - 08:12
พิธีถวายสักการะสมเด็จพระสุริโยทัยราชานุสาวรีย์ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยครบรอบ 93 ปี30/10/2015 - 09:03