คลังบทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

ข้อมูลทั่วไป

  • บุคลากร
  • โทรศัพท์ภายใน ติดต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่อ 425

บทเรียนแนะนำนวัตกรรม เรื่อง รอบรู้เมืองไทย

webmaster's picture

นวัตกรรม เรื่อง รอบรู้เมืองไทย

ของครูรัชญา ไชยนา

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

สร้างโดย: 
ครูรัชญา ไชยนา