คลังบทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ข้อมูลทั่วไป

  • บุคลากร
  • โทรศัพท์ภายใน ติดต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่อ 521

บทเรียนแนะนำฟิสิกส์

kornnika's picture

คลื่นกล

เสียง

แสง

สร้างโดย: 
ครูกรณิการ์ ฟักแก้ว