ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก


poonsak's picture

ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก

  
โดยนางสาวอารีรัตน์  รุ่งสิริเมธากุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


นำเสนอครั้งแรกเมื่อ  07 ตุลาคม พ.ศ. 2545  ที่
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-5/no31/gotoweb.html

สวัสดีค่ะ  ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ " Scientist of the world " 
 
          แหล่งข้อมูลที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและผลงานที่น่าสนใจของนักวิทยาศาสตร์ ที่สำคัญของโลกไว้มากมาย  อาทิ เช่น  กาลิเลโอ  อริสโตเติล  อาร์คิมีดิส ....เป็นความรู้ที่เหมาะสำหรับ  ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ามาหาความรู้  และข้อมูลที่อยากรู้ได้

          ข้าพเจ้าหวังว่าคงจะเกิดความรู้แก่ผู้เข้าชมไม่มากก็น้อย  และหากมีความผิดพลาดแต่ประการใดก็ใคร่ขออภัยมา ณ  ที่นี้ด้วย  

           โดยข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณ  แหล่งข้อมูลดังกล่าวได้แก่    

  • หนังสือ  ชีวประวัติบุคคลสำคัญ  ของนายปัญญา รอบรู้
  • หนังสือ  ประวัตินักวิทยาศาสตร์เอกของโลก  โดยชุลีพร   สุสุวรรณ
  • www. rit.ac.th
  • www. viboon.com
  • www. geocities.com/joomp69
  • www.dss.go.th                                           

และขอขอบคุณแหล่งข้อมูลอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึง
 
ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร