ทฤษฎีบทเกี่ยวกับเลขยกกำลัง


wisanu's picture

MathJax TeX Test Page

ว้นนี้ขอนำเสนอเกี่ยวกับทฤษฎีบทเกี่ยวกับเลขยกกำลังคับ เป็นเนื้อหาคณิตศาสตร์ชััน ม.5

\( ให้ \ \ a,b  \ \ เป็นจำนวนจริงใดๆ \ \  m \ \ และ \ \  n \ \ เป็นจำนวนเต็ม \)

\( 1) a^{m}\times a^{n}=a^{m+n}\) 

\(2)\frac{a^{m}}{a^{n}}=a^{m-n}\)

\(3)(a\times b)^{n}=a^{n}\times b^{n}\) 

\(4)( \frac{a}{b})^{n} =\frac{a^{n}}{b^{n}}\)

\(5) (a^{m})^{n}=a^{mn}\) 

ทฤษฎีบทที่สำคัญของเลขยกกำลังก็มีทั้งหมด จำนวน 5 ข้อ ซึ่งนักเรียนจำเป็นต้องทำความเข้าและนำไปใช้ให้เป็น หว้งเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการทำแบบฝีกหัด  อย่าลืมติดตามบทความอื่นต่อนะคับ วันนี้พอแค่นี้ก่อน...