โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล


webmaster's picture

ขณะนี้มีผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว... ขอบคุณค่ะ (25 มี.ค.2556)

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี/เที่ยบเท่า
  • วิชาเอกสุขศึกษาหรือสาธารณสุข หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ ครูสุภัตรา กฤชประภา โทร.0897889734