กำหนดการ พิธีบวงสรวงสมเด็จพระสุริโยทัยในโอกาสคล้ายวันสวรรคต


webmaster's picture

กำหนดการ
พิธีบวงสรวงสมเด็จพระสุริโยทัยในโอกาสคล้ายวันสวรรคต
ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
วันจันทร์ที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

------------------------------------------------------------

เวลา ๐๗.๐๐ น. ฝ่ายบริหารสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน
เวลา  ๐๗.๑๕ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป  ณ  ห้องเกียรติยศ
เวลา  ๐๗.๓๐ น. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์  และปฏิญาณตน


พิธีสงฆ์
เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้อำนวยการโรงเรียนจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย (ดนตรีไทยบรรเลงเพลงสาธุการ) 
        พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
ฝ่ายบริหารและผู้แทนองค์กรถวายสังฆทานและจตุปัจจัยไทยธรรม 


พิธีบวงสรวงสมเด็จพระสุริโยทัย
เวลา    ๐๘.๓๐ น. ฝ่ายบริหารและผู้แทนองค์กรยืนพร้อมกันภายในบริเวณราชวัตร ด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ 

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน จุดธูป เทียนเครื่องทองน้อย ถวายพานพุ่ม กราบถวายบังคม 
 • ผู้ร่วมพิธีทุกคนถวายคำนับพร้อมกัน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระสุริโยทัย
 • ผู้แทนนักเรียนถวายอาศิรวาท
 • ผู้ร่วมพิธีทุกคนถวายคำนับพร้อมกัน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน  จุดธูปเทียน  วางพวงมาลัยบนเครื่องสังเวยที่โต๊ะบวงสรวง เพื่อถวายเครื่องสังเวยแด่เทพยดา  ดนตรีไทยบรรเลงเพลงสาธุการ
 • พราหมณ์บวงสรวง และอ่านโองการสลับการประโคมสังข์ บัณเฑาะว์ ฆ้อง
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน โปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง ดนตรีไทยบรรเลงเพลงเซ่นเหล้า
 • พราหมณ์หลั่งน้ำเทพมนต์และเจิมที่แท่นพระบรมราชานุสาวรีย์ ดนตรีไทยบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน สรงน้ำสุหร่าย โปรยข้าวตอกดอกไม้ที่แท่นพระบรมราชานุสาวรีย์ ถวายพวงมาลัยที่พระบรมราชานุสาวรีย์ และพระแสงของ้าว ดนตรีไทยบรรเลงเพลงมหาฤกษ์
 • พราหมณ์หลั่งน้ำเทพมนต์และเจิมผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้ถวายพวงมาลัยตามลำดับ
 • นายกสมาคมผู้ปกครองและครูสตรีศรีสุริโยทัยและนายกศรีสุริโยทัยสมาคมถวายพวงมาลัยคล้องที่พุ่มไฟ 
 • ประธานชมรมครูอาวุโสถวายพวงมาลัยบนพาน
 • ประธานเครือข่ายผู้ปกครองถวายพวงมาลัยบนพาน
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียนถวายพวงมาลัย
 • ผู้แทนนักเรียน ๖ ระดับ ถวายพานพุ่ม 
 • การแสดงนาฏศิลป์
 • ผู้ร่วมพิธีทุกคนถวายพวงมาลัยแล้วรับน้ำเทพมนต์

 

====================