โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย รับสมัคร เจ้าหน้าที่สารบัญและธุรการ จำนวน 1อัตรา


webmaster's picture

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย รับสมัคร เจ้าหน้าที่สารบัญและธุรการ
จำนวน 1อัตรา

คุณสมบัติ วุฒิปริญญาตรี มีความรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์
โปรแกรมสำเร็จรูป MS WORD และ MS Powerpoint

ติดต่อ 022110383 ต่อ 106