ตารางเรียนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554


webmaster's picture

ตารางเรียนชดเชย
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

ครั้งที่ วัน /เดือน/ปี ตารางเรียน หมายเหตุ
1 จันทร์ 12 ธันวาคม 2554 วันจันทร์  
2 เสาร์ 17 ธันวาคม 2554 วันอังคาร  
3 เสาร์ 24 ธันวาคม 2554 งด สนามสอบ Gat/ Pat
4 เสาร์ 7 มกราคม 2555 งด ทดสอบวิชาสามัญ
5 เสาร์ 14 มกราคม 2555 งด วันเด็กแห่งชาติ
6 จันทร์ 16 มกราคม 2555 วันจันทร์  
7 เสาร์ 21 มกราคม 2555 วันพุธ  
8 เสาร์ 28 มกราคม 2555 วันพฤหัสบดี  
9 เสาร์ 4 กุมภาพันธ์ 2555 วันศุกร์  
10 เสาร์ 11 กุมภาพันธ์ 2555 วันจันทร์  
11 เสาร์ 18 กุมภาพันธ์ 2555 วันอังคาร  
12 เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2555 วันพุธ  
13 เสาร์ 3 มีนาคม 2555 วันพฤหัสบดี

กลุ่มบริหารวิชาการ
6 ธันวาคม 2554