แหล่งรวมวิดีโอกิจกรรรมโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


webmaster's picture

แหล่งรวมวิดีโอกิจกรรรมโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ขณะนี้โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยได้พยายามรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่สามารถจัดทำในรูปแบบวิดีโอ เพื่อนำเสนอให้พวกเราชาวสตรีศรีสุริโยทัย ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง ชุมชน และประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข่าวสารของพวกเรา โปรดติดตาม