โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ และทรงครองสิริราชสมบัติครบ  ๖๕  ปี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สมาคมผู้ปกครองและครูสตรีศรีสุริโยทัย  ศรีสุริโยทัยสมาคม มูลนิธิโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ชมรมครูอาวุโสโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย และโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ร่วมกันจัดเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทั้งเป็นการสืบสานพิธีเทศน์มหาชาติ ซึ่งเป็นบุญพิธีที่นิยมจัดกันมาแต่โบราณ โดยกำหนดเทศน์มหาชาติ ในวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๕๔ จำนวน ๗ กัณฑ์ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔  จำนวน ๖ กัณฑ์ ณ หอประชุมคุณหญิงประยงคุ์ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสุริโยทัย

พระพรหมวชิรญาณ    กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐  เจ้าอาวาสวัดยานนาวา   ประธานฝ่ายสงฆ์นางไพฑูรย์   กระจ่างศิลป์ ประธานฝ่ายฆราวาส   ส่งปัจจัยร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่  ธนาคารกรุงไทย สาขายานนาวา เลขที่บัญชี ๐๑๐-๑-๔๕๗๑๕-๔ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี พิเศษประจำปีการศึกษา ๒๕๔๔สอบถามรายละเอียด โทร. -๒๒๑๑-๐๓๘๓, -๒๒๑๑-๙๘๕๐โทรสาร ๐-๒๖๗๕-๙๑๓๔, ๐-๒๒๑๑-๙๙๓๗ ต่อ ๑๐๙ http://www.suriyothai.ac.th หรือ http://www.facebook.com/sisuriyothai http://www.facebook.com/st.suriyothai หรือ e-mail: dhanomchit@hotmail.com