บทละครเรื่องอิเหนา



       ส่วนเท้าล่าสำและจรกาออกเดินทางมาเมืองดาหาเพื่อช่วยทำศึกกับท้าวกะหมังกุหนิง แต่เมื่อมาถึงการสงครามได้สิ้นสุดลงแล้วจึงได้ขอให้ท้าวดาหาจัดการอภิเษกบุษบากับจรกา ท้าวดาหาจึงจัดการบอกไปยังพี่น้องทั้งหลาย แล้วเตรียมตัวไปเขาวิลิศมาหรา ทางด้านอิเหนาเมื่อชนะศึกแล้ว ก็ได้เข้าเฝ้าท้าวดาหาและได้พบกับบุษบา อิเหนาได้เห็นความงามของบุษบาก็หลงรักและเสียดาย พยายามหาอุบายอยู่ในเมืองดาหาต่อไป และพยายามหาโอกาสใกล้ชิดบุษบา โดยอาศัยสียะตราเป็นสื่อรัก อิเหนาพยายามหาวิธีการทุกทางเพื่อจะได้บุษบาเป็นของตน เช่นตอนที่ท้าวดาหาไปใช้บนที่เขาวิลิศมาหรา อิเหนาได้แอบสลักสารบนกลีบดอกปะหนัน (ลำเจียก) ให้นาง แอบเข้าไปในวิหาร พระปฏิมา ตรัสตอบคำถามแทนพระปฏิมา ต้อนค้างคาวมาดับไฟแล้วแอบมากอดนาง ตลอดจนคาดคั้นมะเดหวีให้ช่วยเหลือตน เป็นต้น และเมื่อ ท้าวดาหาจะจัดพิธีอภิเษกระหว่างบุษบากับระตูจรกา อิเหนาก็ใช้วิธีการสุดท้ายโดยการทำอุบายเผาเมือง แล้วลอบพานางบุษบาหนีออกจากเมืองไปซ่อนในถ้ำที่เตรียมไว้ และได้นางเป็นมเหสี