บล็อกต้นไม้ใหญ่


webmaster's picture

เรื่องราวของสาวน้อยที่สร้างบล็อกเกี่ยวกั­บต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร และได้รับรางวัลในการประกวดสื่อดิจิทัล และออกรายการ กล้าคิดกล้าทำ ทางช่อง 5

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

sss28791's picture

uu