การหายใจ วิชา ชีววิทยา ชั้นม.5


poonsak's picture

การหายใจ วิชา ชีววิทยา ชั้นม.5

โดยนางสาวธันยพร ปวุฒิยาพงศ์ นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ที่
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-5/no09/gotoweb.html

 สวัสดีค่ะทุกๆท่าน

        ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ของดิฉันค่ะ  และนี่ก็เป็นเว็บแรกของดิฉันด้วยนะคะ  เนื้อหาภายในเว็บไซด์จะครอบคลุมไปด้วยเรื่องของชีววิทยาหัวข้อการหายใจ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5  ซึ่งดิฉันได้รวบรวมข้อมูลจากท่านอาจารย์บุญยอด จุฬามณี หัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  และจากหนังสือชีววิทยา สำนักพิมพ์ HI-ED Plublishing ของท่านดร.สมาน  แก้วไวยุทธ ซึ่งต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งด้วยค่ะ   ดิฉันก็หวังว่าเว็บไซด์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาทุกๆท่านไม่มากก็น้อยนะคะ  หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใด  สามารถแจ้งมาทางอีเมลล์ก็จะขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ 

เกริ่นก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะ 
       การสลายโมเลกุลสารอาหารทำให้ได้พลังงานในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต  กระบวนการสลายโมเลกุลของสารอาหารมีทั้งที่ใช้ออกซิเจน และไม่ใช้ออกซิเจน  ในสิ่งมีชีวิตชั้นสูงมีอวัยวะที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สและนำแก๊สออกซิเจนเข้าสู่เซลล์โดยเฉพาะ.  กระบวนการสลายโมเลกุลของสารอาหารภายในเซลล์เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนมาก  ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นอย่างมากที่เซลล์ทำงานที่ยุ่งยากได้อย่างเป็นระบบ

Ian Thope

เนื้อหาที่น่าสนใจได้แก่

  • การสลายกลูโคสในกระบวนการหมักกรดแลกติก
  • การวัดอัตราการหายใจ
  • โครงสร้างและกลไกสำหรับการแลกเปลี่ยนแก๊สของคน
  • โครงสร้างและการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตต่างๆ
  • การหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊สของพืช
  • ปัญหาเกี่ยวกับการหายใจที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
  • ความผิดปกติเกี่ยวกับการหายใจของมนุษย์

ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าใช้งานทั้งหมด

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร