กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน


webmaster's picture

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

บุคลากรกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

     

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

  • ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
  • ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
  • ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
  • ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
  • ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ