วิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างสรรค์


kavisara's picture

การแบ่งโครงสร้างของโลก

-เปลือกโลก

-แมนเทิล

-แก่นโลก

 

สร้างโดย: 
ครูกวิสรา ชาลาภคำ