ฟิสิกส์


kornnika's picture

คลื่นกล

เสียง

แสง

สร้างโดย: 
ครูกรณิการ์ ฟักแก้ว