เลขยกกำลัง เบื้องต้น 

 

สร้างโดย: 
ครูฐิตพัฒน์ กนกศักดิ์โสภณ


เฉลยจะตามมาทีหลังนะครับ