เฉลยข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยม.6/6


kalayarat's picture
สร้างโดย: 
ครูกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


เฉลยข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยม.6/6 ข้อที่ 10 - 12

นางสาวธันยาพร   สระทองหน   ม.6/6  เลขที่ 4

10. ข้อใดมีผลมากที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงของความอ้วน - ความผอม

1. อาหาร           2. พันธุกรรม             3. ฮอร์โมน               4. กลูโคส

ตอบ ข้อที่ 1 

เพราะ  ผลที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของความอ้วน-ความผอมคืออาหาร  อาหารเมื่อเราทามมากเกินความต้องการก็จะนำไปเก็บไว้ในรูปของไขมันถ้าไม่มีการออกกำลังกายไขมันเหล่านี้ก็จะถูกสะสม ส่วนที่ไม่ตอบข้อ การออกกำลังกายถึงจะออกกำลังกายน้อยมากถึงไม่ออกเลยแต่ถ้าทามอาหารไม่มากเกินไปก็จะไม่มีไขมันสะสมในร่างกาย

11. คาร์โบไฮเดรตที่เหลือใช้มนร่างกายจะถูกสะสมไว้ในรูปของสารใด

1. แป้ง                   2. ไขมัน                    3. ไกลโคเจน                      4. กลูโคส

ตอบ ข้อที่ 2

เพราะ  คาร์โบไฮเดรตที่เราทานเข้ามากเกินไปจะถูกเปลี่ยนไปเป็นไขมันละนำไปสะสมเป็นพลังงานสำรองในรูปไขมันใต้ผิวหนัง

12. สารอาหารคือข้อใด

1. การโภชนาการ           2. การบริโภคอาหาร           3. กรดไขมันอิ่มตัว           4. กลูโคส

ตอบข้อที่ 4

เพราะ  สารอาหารคือ สิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ร่างกายเราต้องการสารอาหารกว่า 40 ชนิด และเพื่อให้ง่ายอีกเช่นกัน เราจึงจัดเป็นสารอาหารออกเป็นพวกๆ ที่สำคัญมี 6 จำพวก ได้แก่ สารอาหาร คาร์โบไฮเดรท , โปรตีน , ไขมัน , วิตามิน , เกลือแร่ , และน้ำ สารอาหารแต่ละชนิดมีหน้าที่เด่นเฉพาะแตกต่างกันเฉลยข้อสอบ  O-net  ปี50  <<ข้อ 13-16>>

13. ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น
     1) เสียงแตกในเด็กผู้ชาย                                         2) การมีประจำเดือนของเด็กหญิง
     3) มีความคล่องแคล่ว ว่องไว มากขึ้น                           4) การฝันเปียกในเด็กผู้ชาย

ตอบ  ข้อ 3 เพศชายมีฮอร์โมนเพศที่มีบทบาทสำคัญ คือ เทสโทสเทอโรน (Testosterone) จะทำให้เด็กผู้ชายมีเสียงแตกและการฝันเปียก และเพศหญิงมีฮอร์โมนเพศที่มีบทบาทสำคัญคือ เอสโทรเจน (Estrogen) จะทำให้เด็กผู้หญิงมีประจำเดือน ซึ่งเมื่อเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงย่างเข้าสู่วัยรุ่นจะแสดงความเป็นหนุ่มสาวทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  ความคล่องแคล่ว ว่องไว มากขึ้น ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

14. ข้อใดเป็นสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด
     1) เที่ยวกลางคืนกับเพศตรงข้ามและดื่มของมึนเมา    2) การได้เห็นภาพและสื่อเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์
     3) การแต่งกายยั่วยุให้เกิดอารมณ์ทางเพศ              4) การเดินคนเดียวในที่เปลี่ยว

ตอบ  ข้อ 1 เที่ยวกลางคืนกับเพศตรงข้ามและดื่มของมึนเมาเป็นต้นเหตุที่ให้เกิดการมีสัมพันธ์มากที่สุดเพราะการดื่มของมึนเมาจะทำให้เพศชายหลั่งฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน (Testosterone) และเพศหญิงมีฮอร์โมนเพศที่มีบทบาทสำคัญคือ เอสโทรเจน (Estrogen) พฤติกรรมที่แสดงทางร่างกายและจิตใจถ้าควบคุมไม่ได้จะมีความเสียงต่อการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด

15. วัฒนธรรมต่างชาติที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของเด็กวัยรุ่นเกิดจากสาเหตุใดมากที่สุด

     1) หนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ                                          2) การสื่อสารที่ไร้พรมแดน
     3)ความเจริญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ                           4) ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์

ตอบ  ข้อ 3 ในปัจจุบันวัฒนธรรมทางตะวันตกเข้ามาครอบงำพฤติกรรมของวัยรุ่นมาก เช่น ความเจริญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น ชอบดูสื่อลามก ซึ่งจะทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศจนมั่วสุมมีเพศสัมพันธ์หรืออยากลอง เพราะวับรุ่นเป็นวัยอยากรู้อยากลองอยู่แล้ว แต่ถ้าอยากลองเรื่องเพศสัมพันธ์นับว่าอันตราย

16. ข้อใดเป็นการปกป้องกนตนเองจากโรดเอดส์เมื่อมีเพศสัมพันธ์

     1)ทำความสะอาดอวัยวะเพศ                               2) สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
     3)หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร              4) ไม่สำส่อนทางเพศ

ตอบ  ข้อ 2 ถุงยางอนามัยมีลักษณะเป็นถุงยางบางๆ มีขนาดพอดีที่จะสวมใส่อวัยวะเพศของผู้ชายเมื่อตื่นตัวถุงยางอนามัยสามารถช่วยป้องกันโรคเอดส์ได้ และสามารถป้องกันไม่ให้น้ำอสุจิเข้าไปในช่องคลอด

นางสาววีรวรรณ  ทวีคงศักดิ์สกุล  ม.6/6 เลขที่  21เฉลยข้อสอบ O-net ปี 50 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ข้อ 47-50)

47. การใช้ทักษะการปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนสูบบุหรี่มีหลักในการปฏิบัติอย่างไร
     1) ปฏิเสธไม่สูบบุหรี่ด้วยน้ำเสียงที่แสดงความจริงจังแต่เป็นมิตร
     2) ปฏิเสธแบบบอกปัดว่าบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดีและรีบเดินหนีไป
     3) ปฏิเสธโดยอ้างผู้ปกครองบอกว่าคนสูบบุหรี่เป็นคนไม่ดี
     4) ปฏิเสธโดยขอเลื่อนการทดลองสูบบุหรี่ไปก่อน

ตอบ ข้อ 1 การปฎิเสธเมื่อเพื่อนชวนสูบบุหรี่ ควรมีหลกดังนี้ คือ ปฎิเสธด้วยน้ำเสียงที่แสดงความจริงจังแต่เป็นมิตรเพื่อให้ความเป็นเพื่อนยังคงอยู่ หรืออาจจะพูดแนะนำประโยชน์ให้เพื่อน โดยการชวนเพื่อนไปเล่นกีฬาที่ชอบหรือไปทำกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์

48. การสอนเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่นิยมใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา สามารถทำได้อย่างไร
     1) พ่อแม่ต้องพูดสอนให้ลูกรู้จักแก้ปัญหาด้วยการมีสติ
     2) พ่อแม่และลูกจะต้องไม่เคยเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างกัน
     3) ครอบครัวต้องไม่ใช้คำพูดรุนแรงหรือใช้กำลังในการแก้ปัญหา
     4) พ่อแม่ต้องยกตัวอย่างการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ถูกต้องให้เด็กเข้าใจ

ตอบ ข้อ 3 การสอนเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่นิยมใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาสามารถทำได้โดยการที่ครอบครัวต้องไม่ใช้คำรุนแรงหรือใช้กำลังในการแก้ปญหา เนื่องจากครอบครัวมีอิทธิพลต่อเด็กมาก

49. ถ้านักเรียนจะช่วยผู้ได้รับอุบัติเหตุที่หัวใจหยุดเต้นด้วยการผายปอด และการกระตุ้นหัวใจไปพร้อมกันเพื่อช่วยฟื้นคืนชีพ นักเรียนมีหลักการปฏิบัติอย่างไร
     1) ผายปอด : กระตุ้นหัวใจ เป็น 2 : 15 ครั้ง
     2) ผายปอด : กระตุ้นหัวใจ เป็น 5 : 12 ครั้ง
     3) ผายปอด : กระตุ้นหัวใจ เป็น 6 : 15 ครั้ง
     4) ผายปอด : กระตุ้นหัวใจ เป็น 8 : 14 ครั้ง

ตอบ ข้อ 1 การปฐมพยาบาลเบื้องตนในการผายปอด จับผู้ป่วยนอนหงายขนานกับพื้นชันคางให้สูงขึ้น เริ่มจากการเป่าปาก 2 ครั้ง และปั๊มหัวใจ 15 ครั้ง (ควรตรวจดูสิ่งแปลกปลอมในช่องปากก่อนทำการผายปอด) 

50. ถ้ามีผู้ประสบอุบัติเหตุรถชนนอนอยู่บนถนน นักเรียนมีหลักการเข้าให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างไร
     1) เรียกเบาๆ จับชีพจร สังเกตการณ์หายใจ และสำรวจสภาพร่างกาย
     2) สังเกตการณ์หายใจ รอยฟกช้ำและการบาดเจ็บบริเวณร่างกาย
     3) เอามือแตะตัวผู้ป่วยเพื่อวัดอุณหภูมิของร่างกาย และสังเกตการหายใจ
     4) จับตัวเขย่าเบาๆ สังเกตม่านตา การหายใจ และลักษณะของสีผิว

ตอบ ข้อ 1 หลักการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบติเหตุรถชนนอนอยู่บนถนน ควรใช้หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นดังนี้คือ เรียกผู้ป่วยให้รู้สึกตัว จับชีพจร สังเกตการหายใจ และสำรวจสภาพร่างกาย แล้วค่อยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 

น.ส.สริตา  วิชญาเดชะ  ม.6/6  เลขที่ 32เฉลยข้อสอบ O-NET  ปี 50 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ข้อ 4-6) 

4. เมื่อใกล้วันสอบนักเรียนมีความหงุดหงิดวิตกกังวลเนื่องจากร่างกายหลั่งสารใดลดน้อยลง

                        1. ซีรีโทนิน เอ็นเดอร์ฟิน             2. ซีรีโทนิน อินซูลิน

                        3. เอ็นเดอร์ฟิน กลูคากอน           4. เมลาโทนิน โตปานิน

ตอบ     ข้อ 1 การหงุดหงิดและวิตกกังวลใจ จิตใจไม่สงบ กระวนกระวาย ร่างกายจะหลั่ง

สารซีรีโทนิน และสารเอ็นเดอร์ฟินออกมาลดน้อยลง

     ซีรีโทนิน เป็นสารชีวเคมีของสมองที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับอารมณ์ของบุคคล รวมถึง โตปานิน และ นอร์อิพิเนฟริน

     เอ็นเดอร์ฟิน เป็นฮอร์โมนที่จะหลั่งออกมาขณะที่เรามีความสุข

     อินซูลิน เป็นฮอร์โมนที่สร้างจากตับอ่อน มีหน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

     กลูคากอน  มีหน้าที่กระตุ้นการสลายตัวของไกลโคเจนจากตับให้เป็นน้ำตาลกลูโคสมากขึ้น

     เมลาโทนิน  เป็นสารที่ช่วยทำให้นอนหลับง่ายขึ้น

5. ข้อใดไม่ใช่การสร้างเสริมการรู้จักตนเองและการยอมรับตนเอง

          1. การทำให้ค่านิยมกระจ่างชัดเจน         2. การเผชิญกับปัญหาได้

          3. การรับรู้ถึงความรู้สึกตนเอง               4. การบริหารจัดการใช้เวลาอย่างเหมาะสม

ตอบ     ข้อ 4 การสร้างเสริมการรู้จักตนเองและการยอมรับตนเองต้องมีความเชื่อมั่นใน

ตนเองเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะการวางแผนหรือเป้าหมายใดๆในการทำงานต้องมีความ

เชื่อมั่นต่อตนเอง ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคที่เกิดจะขึ้นและพร้อมแก้ไขตลอดเวลา

6. คำกล่าวที่ว่า "มนุษย์ทุกคนมีหมอ 2 คน คือ ขาขวาและขาซ้าย" ให้นักเรียนเปรียบเทียบว่า

ใกล้เคียงกับข้อความใด

          1. ออกกำลังกายด้วยการเดิน           2. ออกกำลังกายป้องกันโรคได้

          3. การดูแลตนเองก่อนเสมอ            4. การมีหมอหรือแพทย์ประจำครอบครัว

ตอบ     ข้อ 2 การออกกำลังกายป้องกันโรคได้ หมายถึง การใช้กล้ามเนื้อและอวัยวะอื่นๆ

ของร่างกายทำงานมากกว่าการเคลื่อนไหวหรืออิริยาบถต่างๆตามปกติในชีวิตประจำวัน

การออกกำลังกายที่ดีและถูกต้องควรจะปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอตามความเหมาะสมของอายุ เพศ

และสภาวะของร่างกาย

ศุภาลักษณ์  พงษ์ศิริ  ม.6/6  เลขที่ 18

  เฉลยข้อสอบ O-net 50 ข้อ 26-28

26.  การแข่งขันเซปักตะกร้อ ข้อใดถือว่าเป็นผลแพ้ ชนะที่ถูกต้อง
       1) 11:9, 11:8             2) 15:13, 15:12
       3) 21:19, 21:18         4) 25:23, 25:21

ตอบ  ข้อ 2  เพราะการนับคะแนนในการแข่งขันเซปักตะกร้อ มีการแข่งขันใช้แบบ 2 ใน 3
เซต ในเซตที่ 1 และเซตที่ 2 จะมีคะแนนสูงสุด 15 คะแนน ทีมใดได้ 15 คะแนนก่อน
จะเป็นผู้ชนะในเซตนั้นๆ ทั้ง 2 เซต จะไม่มีดิวส์ หากทั้งสองทีมได้ 13 ก่อน หรือ 14เท่ากัน
พักระหว่างเซต 2 นาที ถ้าเสมอกัน 1:1 เซต ให้ทำการแข่งขันเซตที่ 3 ด้วยไทเบรก โดย
เริ่มด้วยการเสี่ยงใหม่ โดยใช้คะแนน 6 คะแนน ทีมใดได้ 6 คะแนนก่อนเป็นผู้ชนะ แต่จะต้อง
แพ้ชนะอย่างน้อย 2 คะแนน ถ้ายังไม่แพ้กันไม่น้อยกว่า 2 คะแนน ก็ให้ทำการแข่งขันอีก 2
คะแนน แต่ไม่เกิน 8 คะแนน เช่น 8:6 หทรือ 8:7 ถือเป็นการยุติการแข่งขันระบบไทเบรก
เมื่อฝ่ายใดก็ตามได้ 3 คะแนน และขอเวลานอกได้เซตละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 นาที สำหรับไทเบรก ขอเวลาได้ 1 ครั้ง ครั้งละ 30 วินาที

27.  การเล่นประเภทคู่ กีฬาใดมีวิธีการเล่นที่แตกต่างจากกีฬาอื่น
       1) เทนนิส                     2) แบดมินตัน  
       3) เทเบิลเทนนิส             4) วอลเลย์บอลชายหาด

ตอบ  ข้อ 3 การเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทคู่มีวิธีการส่ง (เสริฟ์) ผลัดกันเสริฟ์จนครบ 5 ครั้ง จึงจะเปลี่ยนเสริฟ์จนจบเกมหรือทั้งสองฝ่ายทำคะแนนได้ 20 คะแนนเท่ากัน หรือเมื่อนำระบบเร่งเวลามาใช้ก็ผลัดกันเสริฟ์ฝ่ายละครั้ง การนับคะแนนถ้าผู้เล่นทำผิดกติกาจะเสียคะแนน ถ้าผู้เล่นคนใดหรือคู่ต่อสู้ทำคะแนนได้ 21 คะแนนก่อนจะเป็นผู้ชนะ ถ้าหากยังทำได้ 20 คะแนนเท่ากันก็เล่นต่อไป ถ้าใครทำคะแนนได้มากกว่าฝ่ายหนึ่ง 2 คะแนน ก็จะเป็นฝ่ายชนะ 2 ใน 3 หรือ 3 ใน 5

28.  การเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส เมื่อคู่แข่งตีลูกทอปสปิน เราควรตั้งหน้าไม้อย่างไร เพื่อให้ลูก กระดอนกลับไปลงบนโต๊ะคู่แข่งขัน
  1) ตีกลับไปโดยการคว่ำหน้าไม้เล็กน้อย        2) ตีกลับไปโดยการหงายหน้าไม้เล็กน้อย     
   3) ตีกลับไปโดยการตั้งหน้าไม้ตั้งฉากกับโต๊ะ    4) ตีกลับไปโดยเอียงหน้าไม้เล้กน้อย

ตอบ  ข้อ 1  การตีลูกทอปสปิน คือ การตีที่แรงและลูกหมุน การรับเพียงแต่ตั้งหน้าไม้ให้ครงและคว่ำหน้าไม้เล็กน้อย ลูกก้จะย้อนกลับไปในทิศทางเดิม แต่การตกของลูกไม่แน่นอนว่าสั้น ยาว หรือด้านข้าง

นางสาวธนาวดี  สุวรรณโกศัย ม.6/6 เลขที่ 25


   เฉลยข้อสอบ ONET  ปี 2551 (ข้อ 13-15)   
13. ข้อใดเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเอดส์
1) สำส่อนทางเพศ
2) ใช้ของร่วมกับผู้ป่วย
3) เที่ยวสถานเริงรมย์
4) ใช้ห้องน้ำสาธารณะร่วมกับผู้ป่วย

เฉลย ข้อ 1) โรคเอดส์ เกิดจากการสัมผัสกับสารคัดหลั่งของร่างกาย โดยเฉพาะจากการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่ติดเชื้อเอดส์

14. กล้ามเนื้อในร่างกายของมนุษย์ ประกอบด้วยกล้ามเนื้อใดมากที่สุด
1) กล้ามเนื้อเรียบ
2) กล้ามเนื้อแดง
3) กล้ามเนื้อลาย
4) กล้ามเนื้อหัวใจ
เฉลย ข้อ 3) เพราะกล้ามเนื้อลาย เป็นกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ในการเคลื่อนไหวของร่างกาย มีจำนวนมากที่สุดของร่างกายร้อยละ 40 ของน้ำหนักตัว กล้ามเนื้อลายเป็นอวัยวะใหญ่ ในการทำงานต้องรับคำสั่งมาจากระบบประสาทส่วนกลาง

15. นักกีฬาวิ่งมาราธอน จะมีเส้นใยกล้ามเนื้อสีใดมากที่สุด
1) สีขาว
2) สีแกดง
3) สีชมพู
4) สีดำ
เฉลย   ข้อ 2) เพราะเส้นใยกล้ามเนื้อแบบสีแดง     มีลักษณะ    แบน ,เหนียว ทำหน้าที่ให้กล้ามเนื้อออกแรงแบบต่อเนื่อง ,ทนทาน ,ยาวนาน มีไว้สำหรับกีฬาที่ต้องเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เช่น ว่ายน้ำ ,บาส ,บอล ,วิ่งระยะยาวมาราธอน
 
กล้ามเนื้อขาว จะตอบสนองต่อกิจกรรมที่เกี่ยวกับพลังงานและความเร็ว เช่น วิ่งเร็ว ยกน้ำหนัก


กล้ามเนื้อกึ่งแดงกึ่งขาว จะมีคุณสมบัติเป็นกลางระหว่างกล้ามเนื้อแดงและกล้ามเนื้อขาว
 
  นางสาวมัณฑนา แซ่ชอย ม.6/6 เลขที่ 37   เฉลยข้อสอบ o-net 50 ข้อ 35-37

35.หากมีผู้ถามนักเรียนว่าจะทราบได้อย่างไรว่าเขาเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่ นักเรียนจะให้คำตอบอย่างไร
1) ให้ไปพบแพทย์เพื่อวัด
ความดันโลหิต 
2) ให้สังเกตอาการตนเองว่ามีหน้ามืดเป็นลมบ่อยหรือไม่           
3) ให้สังเกตอาการตนเองว่ามีเลือดกำเดาออกบ่อยๆไม่                          
4) ให้สังเกตอาการตอนเองว่าปวดศีรษะเป็นประจำหรือไม่

ตอบ ข้อ 1 ถ้าต้องการทราบว่าเป็นความดันโลหิตสูงหรือไม่ วีที่ดีที่สุดคือ ควรไปพบแพทย์เพื่อวัดความดันโลหิตไม่ควรสังเกตอาการต่างๆด้วยตนเอง
36.เมื่อต้องการซื้อโทรทัศน์ นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อเป็นการรักษาสิทธิผู้บริโภค
1) เลือกโทรทัศน์ที่มียี่ห้อที่คนนิยมมากไม่เลือกตามโฆษณา 
2) ตรวจสอบสินค้าให้ถ้วนถี่ เก็บใบรับประกันสินค้า                              
3) จดหมายเลขโทรศัพท์ร้านค้าและชื่อผู้ขาย                           
4) จดหมายเลขโทรศัพท์ร้านค้าที่คุ้นเคย
ตอบ ข้อ 2 สิทธิของผู้บริโภคมีดังนี้            
 1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
 2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
 3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
 4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
 5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
 ดังนั้นผู้บริโภคควรตรวจสอบสินค้าให้ถี่ถ้วน และเก็บใบรับประกันสินค้า เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้บริโภค
37.เชื้อไข้หวัดนกสามารถแพร่เร็วในสภาพอากาศใด
     1) มีความชื้อสูงและอุณหภูมิต่ำ    2) มีความชื้อต่ำและอุณหภูมิสูง
     3) มีความชื้อต่ำและอุณหภูมิต่ำ    4) มีความชื้อสูงและอุณหภูมิสูง
ตอบ ข้อ 3 เชื้อไข้หวัดนกสามารถแพร่กระจายได้อย่างเร็วในอากาศที่มีความชื้อต่ำและอุณหภูมิต่ำ เกิดจากเชื้อไวรัส H5N1 อุณหภูมิอยู่ประมาณ 4-10 องศาเซลเซียส

นางสาวคณิตา บุญล้อม เลขที่ 28 ม.6/6เฉลยข้อสอบ O-net ปี 49 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ข้อ 47-50)

47. ข้อใดเป็นสาเหตุจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
1. หยอกล้อกันขณะทำงาน                      2. สวมแว่นกรองแสง
3. สวมใส่ที่อุดหูที่ครอบหู                        4. สวมถุงมือป้องกันการทำละลาย

เฉลย ข้อ 1
การหยอกล้อกันขณะทำงาน เกิดจากความประมาทของบุคคล ซึ่งความประมาทนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
ที่มา :
http://board.dserver.org/t/thaisafety/00000017.html

 

48. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการประเมินผลกระทบจากพฤติกรรมเสี่ยงของอุบัติเหตุทางอ้อม
1. ค่ารักษาในโรงพยาบาล
2. ค่าฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
3. ความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวของผู้เป็นที่รัก
4. ชดเชยระหว่างการเจ็บป่วย

เฉลย ข้อ 3
เพราะการเกิดอุบัติเหตุในทุกๆครั้งจะมีผลกระทบต่อจิตใจของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและญาติพี่น้องของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยจะประเมินค่าเป็นตัวเงินมิได้
ที่มา : หนังสือสุขศึกษา 6

 

49. เมื่อนักเรียนโดนแมลงมีพิษต่อย นักเรียนจะเลือกใช้สมุนไพรชนิดใด
     1. ฝรั่ง               2. พญายอ            3. ตำลึง              4. ฟ้าทะลายโจร

เฉลย ข้อ 3
ตำลึงถือเป็นยาเย็น ใบช่วยขับพิษร้อน ถอนพิษไข้ แก้อาการแพ้ อักเสบ แมลงมีพิษกัดต่อย แก้แสบคัน เจ็บตา ตาแดงและตาแฉะ แก้โรคผิวหนัง และลดน้ำตาลในเลือด
ที่มา :
http://www.chuankin.com/properties_text.php?property_id=3&property_type=1

 

50. สิ่งเสพติดหมายถึงอะไร
1. สิ่งที่เสพแล้วทำให้สุขภาพดีขึ้น                     2. สิ่งที่เสพแล้วอยากเสพอีกเรื่อยๆ
3. สิ่งที่เสพเข้าไปแล้วทำลายสุขภาพร่างกาย        4. สิ่งที่เสพแล้วไม่สามารถเลิกเสพได้

เฉลย ข้อ 4
สิ่งเสพติด หรือที่เรียกกันว่า "ยาเสพติด" ในความหมายของ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization or WHO) จะหมายถึงสิ่งที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อไปโดยไม่สามารถหยุดเสพได้ และจะต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุด จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายและจิตใจขึ้น
ที่มา :
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94

น.ส.ชลฤดี ชัยณรงค์ศิริพร ม.6/6 เลขที่ 16เฉลยข้อสอบ O-NET  ปี 50 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ข้อ 38-40)

38. จงพิจารณาว่ากิจกรรมใดไม่ใช่กิจกรรมนันทนาการ
     1) การเล่นฟุตบอลหลังเลิกเรียน
     2) การซ้อมฟุตบอลของนักฟุตบอลโรงเรียน
     3) การประกวดเต้นรำ
     4) การชนไก่

ตอบ ข้อ 1 การเล่นฟุตบอลหลังเลิกเรียนเป้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความพึงพอใจของมนุษย์ เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากภาระกิจในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดความสนุกสนานแก่ผู้ปฎิบัติ มีหลายรูปแบบด้วยกัน แล้วแต่ผู้ปฎิบัติจะเลือกปฎิบัติ

39. ข้อใดเป็นอาหารทีเกิดจากความเครียด
     1) รับประทานอาหารมากกว่าปกติ
     2) ท้องเสีย
     3) นอนไม่หลับ
     4) ถูกทุกข้อ
 

ตอบ ข้อ 4 ความเครียดหมายถึง สภาวะอารมณ์ที่คนเรารู้สึกไม่สบายใจ มีความรู้สึกว่าไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยรู้สึกสับสนวุ่นวาย เป้นสภาพที่บุคคลต้องการหลีกหนีหรือขจัดให้หมดไป มีการรับประทานอาหารมากกว่าปกติ ท้องเสีย นอนไม่หลับ


40. บุคคลใดที่เสี่ยงที่สุดต่อการได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย
     1) นางสาวจิตรามีบ้านอยู่ใกล้โรงงานแบตเตอรี่
     2) เด็กชายดำเป็นพนักงานเติมน้ำมัน
     3) นางปุ๊กชอบกินผักตามร้านลาบส้มตำ
     4) นายโตมีบ้านอยู่ใกล้ถนนที่มีการจราจรหนาแน่น

ตอบ   ข้อ 2 พนักงานเติมน้ำมันมีความเสี่ยงสูงในการรับสารพิษ เพราะในน้ำมันจะมีสารตะกั่ว คาร์บอนมอนอกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนตริกออกไซด์ สารดังกล่าวจะมีผลเสียต่อสุขภาพ ในระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด


นส. สโรชา  ชนะชล  ม.6/6 เลขที่ 29

  ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2551 (ข้อ22-25)

22. การแข่งขันฟุตบอล มีเวลาแข่งขันและเวลาพักในข้อใดถูกต้อง
     1) แข่งขัน 2 ครึ่งๆละ 40 นาที พักระหว่างครึ่ง 5 นาที
     2) แข่งขัน 2 ครึ่งๆละ 45 นาที พักระหว่างครึ่ง 5 นาที
     3) แข่งขัน 2 ครึ่งๆละ 40 นาที พักระหว่างครึ่ง 10 นาที
     4) แข่งขัน 2 ครึ่งๆละ 45 นาที พักระหว่างครึ่ง 10 นาที

ตอบ  ข้อ  2  กติการะยะเวลาในการเล่นฟุตบอล  ระยะเวลาการเล่นแบ่งเป็น 2 ตอน
              ตอนละ  45 นาทีและหยุดพักระหว่างครึ่งไม่เกิน 5 นาที (ยกเว้นตกลงเป็นอย่างอื่น)

 

23. การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระหว่างทีมไทยกับทีมจีน คะแนนในข้อใดถือว่ามีผลแพ้ ชนะที่ถูกต้อง
     1) 25 : 23 , 13 : 25 , 26 : 24 , 20 : 25 , 25 : 22
     2) 25 : 21 , 21 : 25 , 25 : 18 , 20 : 25 , 12 : 15
     3) 18 : 25 , 17 : 25 , 25 : 19 , 20 : 25 , 25 : 23
     4) 25 : 18 , 25 : 9 , 19 : 25 , 18 : 25 , 27 : 26


ตอบ  ข้อ 2  ส่วนการนับคะแนนนั้น การแข่งขัน วอลเลย์บอล จะมีการได้คะแนนทุกครั้งที่มีการเล่นลูกถ้าฝ่ายรับลูกเสิร์ฟ ชนะการเล่นลูกนั้นก็จะได้สิทธิทำการเสิร์ฟ และผู้เล่นทั้งหมดต้องหมุนตามเข็มนาฬิกา 1 ตำแหน่ง  การนับคะแนน แรลลี่พอยต์ หรือนับทุกลูกที่ลูกตาย จากเซ็ตที่ 1 ถึง เซ็ตที่ 4 กรณีที่เล่น 3 ใน 5 ฝ่ายเสิร์ฟ เล่นลูกจะนับทีละ 1 คะแนน แต่ถ้าฝ่ายเสิร์ฟทำเสียหรือฟาวล์ จะเสียคะแนนและจะต้องเปลี่ยนให้ฝ่ายตรงข้ามเล่น โดยนับคะแนนลักษณะเดียวกัน จนกว่ามีทีมใดได้ครบ 25 คะแนนก่อน เป็นทีมชนะในเซ็ตนั้น หลังจากนั้นเริ่มต้นเล่นกันใหม่ จนกว่าจะรู้ผลแพ้ชนะซึ่งโดยปกติจะแข่งกันหาผู้ชนะ 3 ใน 5 เซต การแข่งขันในเซตตัดสิน (เซตที่ 3 หากแข่งขันระบบ 2 ใน 3 หรือ เซตที่ 5 ในระบบ 3 ใน 5 จะแข่งขันแบบแรลลี่พอยต์ หรือนับแต้มทุกแต้มที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำลูกเสีย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟหรือไม่ก็ตาม ฝ่ายใดทำลูกเสียหรือผิดกติกา จะเสียแต้มและเสียสิทธิเสิร์ฟด้วย เซตนี้จะเกมที่ 15 แต้ม ไว้แต่มีกรณีดิวส์ จะต้องมีแต้มห่างกัน 2 แต้ม

 

24. การแข่งขันกีฬาประเภททีมชนิดใด ที่เมื่อพาลูกไปเล่นในแดนคู่แข่งแล้วไม่สามารถส่งลูกกลับมาเล่นในแดนตัวเองได้
     1) ฮอกกี้
     2) รักบี้
     3) แฮนด์บอล
     4) บาสเกตบอล

ตอบ  ข้อ 4 ข้อบังคับในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล คือถ้าทีมพาลูกไปยังแดนของฝ่ายตรงข้ามของสนาม (frontcourt) แล้ว ห้ามนำลูกกลับเข้าแดนตนเอง (backcourt) อีก ห้ามเตะหรือชกลูก ถ้าทำผิดกฎข้อห้ามเหล่านี้จะเสียการครองบอล อีกฝ่ายจะเป็นฝ่ายได้ลูกไปเล่น แต่ถ้าฝ่ายรับทำผิดกฎฝ่ายที่ครองบอลจะได้เริ่มช็อตคล็อกใหม่

25. การแข่งชนกีฬาแบดมินตันประเภทชายเดี่ยว คะแนนในข้อใดถือว่ามีผลแพ้ ชนะที่ถูกต้อง
     1) 11 : 8 , 11 : 7
     2) 15 : 13 , 15 : 12
     3) 21 : 19 , 21 : 18
     4) 25 : 22 , 25 : 23

ตอบ  ข้อ 3 

ระบบการนับคะแนน

1 แมทช์หนึ่งต้องชนะให้ได้มากที่สุดใน 3 เกม เว้นแต่จะได้กำหนดเป็นอย่างอื่น
2 ฝ่ายที่ได้คะแนน 21 แต้มก่อนเป็นผู้ชนะในเกมส์นั้น ยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อ 4 และ 5
3 ฝ่ายชนะในการโต้ลูก จะได้คะแนนเพิ่ม 1 แต้ม โดยไม่จำเป็นต้องเป็นฝ่ายส่งลูก
4 ถ้าคะแนนเท่ากันที่ 20-20 แต้ม ฝ่ายที่ทำคะแนนนำอีกฝ่ายได้ 2 คะแนนก่อนเป็นฝ่ายชนะ
5 ถ้าคะแนนเท่ากันที่ 29-29 แต้ม ฝ่ายที่ทำคะแนนได้ 30 แต้มก่อนเป็นฝ่ายชนะ
6 ฝ่ายที่ชนะในเกมส์จะเป็นฝ่ายส่งลูกก่อนในเกมส์ต่อไป

จัดทำโดย น.ส. อัฉรา   ศาสนพิทักษ์กุล   ม. 6/6   เลขที่ 404. ข้อใดเป็นพัฒนาการการคบเพื่อนของวัยรุ่น
     1) คบเพื่อนวัยเดียวกัน
     2) คบเพื่อนต่างวัย
     3) คบเพื่อนเพศเดียวกัน
     4) คบเพื่อนต่างเพศ
ตอบ 4 เพราะตามขั้นพัฒนาการอย่างหนึ่งของวัยรุ่น คือ การคบเพื่อนต่างเพศ เป็นการเรียนรู้ที่วัยรุ่นจะมี
         โอกาส พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นซึ่งกันและกัน เรียนรู้อุปนิสัยใจคอ รวมทั้ง
         การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเพศตรงกันข้าม อันจะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ที่มา http://eu.lib.kmutt.ac.th/elearning/Courseware/SSC334/chapter8.htm

5. ถ้านักเรียนต้องการออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและมีสมาธิดีขึ้น ควรเลือกเข้าร่วมกิจกรรมใด
     1) เต้นแอโรบิก
     2) วิ่งเหยาะ
     3) รำไม้พลอง
     4) โยคะ
ตอบ 4 เพราะโยคะเป็นการบริหารกายที่ดัดแปลงมาจากท่าต่างๆ ของสัตว์ โดยเป็นแนวทางในการฝึก
         ควบคุมตัวเองทางด้านร่างกายและจิตใจ ทำให้ผู้ฝึกสุขภาพแข็งแรง มีบุคลิกภาพที่ดีทั้งเด็กและ
         ผู้ใหญ่ โยคะเหมาะกับเด็กเล็กๆ 
                ตั้งแต่ 3 ขวบ อันเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ และสนุกกับการแปลงกายเป็นสัตว์ต่างๆ ที่สำคัญ
         กระดูกสันหลังซึ่งเป็นตัวเชื่อมจากเส้นประสาทไปสู่สมองของเด็กวัยนี้ค่อนข้างยืดหยุ่นได้ดี ฉะนั้น
         การใช้การเคลื่อนไหวของโยคะซึ่งเน้นการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังจึงทำให้สมอง
         ของเด็กแตกแขนงอย่างรวดเร็ว กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตเวลาที่กล้ามเนื้อยืดและคลายตัว
                     ส่วนในเด็กวัย 7-14 ปี การฝึกโยคะจะช่วยเสริมเรื่องสมาธิ และพัฒนาการทางร่างกาย
         ด้านต่างๆ ได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้รู้จังหวะการหายใจ
         เข้าอออก ช่วยให้ผ่อนคลายและควบคุมตัวเองได้ เมื่อต้องเผชิญกับภาวะตื่นเต้น ตกใจ
ที่มา http://writer.dek-d.com/AngelTVXQ/story/viewlongc.php?id=465740&chapter=4

6. ข้อใดไม่ใช่การวางแผนดูแลสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพดี
     1) มีกิจกรรมทางกายมากขึ้น
     2) ดื่มแอลกอฮอล์เป็นครั้งคราว
     3) เล่นเกมคอมพิวเตอร์ทุกวัน
     4) ฝึกซ้อมกีฬาทุกวัน
ตอบ 3 เพราะโทษของการเล่นเกมส์
           1.เกิดการปวดตา ปวดคอ นิ้วเกร็ง ถ้าเล่นนานเกินควร
           2.หากเล่นไม่ถูกเวลาอาจบั้นทอนตนเอง เช่น พรุ่งนี้สอบยังจะไปนั่งเล่นเกมส์ 
           3.เล่นแล้วมักเกิดอาการติดลม
           4.เล่นจนควมคุมตัวเองไม่อยู่
           5.อินกับมันมากเกิน

ที่มา http://suannonweb.com/magazine/94/youth-and-games

นางสาววริยา วิสุทธิ์เสรีวงศ์ ม.6/6 เลขที่ 34 เฉลยข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา O-NET ปี 49 ข้อ 4-6

4. ข้อใดเป็นวิธีลดความอ้วนได้ดีที่สุด
    1) ใช้ยาลดความอ้วน   
    2) ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านวด
    3) ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
    4) รับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตให้น้อยลง

ตอบ ข้อ 1 เพราะการออกกำลังกายนอกจะช่วยลดความอ้วน กล้ามเนื้อแข็งแรง ป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคกระดูกพรุน ป้องกันโรคอ้วน การออกกำลังกายทำให้ร่างกายสดชื่น มีพลังที่จะทำงานและต่อสู้กับชีวิต นอกจากนั้นยังสามารถลดความเครียดได้ด้วย

ที่มา : http://www.siamhealth.net/public_html/Health/good_health_living/exercise/index.htm

5. ในการลดความอ้วนต้องคำนึงถึงข้อใดมากที่สุด
    1) ปริมาณและคุณค่าอาหาร
    2) ปริมาณอาหารและแคลอรี่
    3) ความพยายามและกำลังใจ
    4) จำนวนมื้ออาหารและชนิดของอาหาร

ตอบ ข้อ 1 การลดน้ำหนักให้ได้ผล ควรประกอบไปด้วย 3 วิธีดังนี้

     1. ลดปริมาณอาหารหรือแคลอรีที่รับประทานเข้าไปให้ต่ำกว่าปกติ แต่รักษาระดับของการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายให้คงที่

     2. รักษาระดับของอาหารหรือแคลอรีที่รับประทานเข้าไปให้คงที่ แต่เพิ่มการใช้พลังงานมากขึ้นกว่าปกติ

     3. ปริมาณอาหารหรือแคลอรีที่รับประทานเข้าไปลง และเพิ่มการใช้พลังงานมากขึ้นในแต่ละวัน

ที่มา : http://women.mthai.com/views_Beauty-Tip-Trick_11_44_37463_1.women

6. โดยทั่วไปคนอ้วนมักตายด้วยโรคใดมากที่สุด
    1) โรคหัวใจ 
    2) โรคเบาหวาน
    3) โรคมะเร็ง
    4) โรคไขข้ออักเสบ

ตอบ ข้อ 2 โรคเบาหวาน เป็นโรคที่พบบ่อยมากในคนอ้วน โดยผู้หญิงอ้วน มีโอกาสเสียชีวิตด้วย โรคเบาหวานมากกว่า ผู้ชายที่อ้วนถึง 8 เท่า โรคเบาหวานเป็นโรค ที่พบได้บ่อยในผู้ที่มีอายุ 40-50 ปีขึ้นไป ดังนั้นเมื่อ อายุมากขึ้นจึงควรควบคุมน้ำหนัก ตัวไม่ให้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ที่มา : http://www.medicthai.com/admin/news_cpe_detail.php?id=237

นางสาววรรณธนี   พิทักษ์เจริญสุข   ม.6/6   เลขที่   2