เฉลยข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยม.6/2


kalayarat's picture
สร้างโดย: 
ครูกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


น.ส. แพ็ด วิจารณ์ปรีชา ชั้น ม.6/2 เลขที่ 2

ข้อสอบ ONET ปี 2549

ข้อ 4. ข้อใดเป็นวิธีลดความอ้วนได้ดีที่สุด

1. ใช้ยาลดความอ้วน

2. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านวด

3. ออกกำลงักายสม่ำเสมอ

4. รับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตให้น้อยลง

ตอบ ข้อ 3 . ออกกำลงักายสม่ำเสมอ  การออกกำลังกายนั้นจะช่วยให้การควบคุมน้ำหนักได้ผลเร็วขึ้น ถ้าใช้ควบคู่กับการจำกัดอาหาร แต่ถ้าใช้วิธีออกกำลังกายอย่างเดียวจะต้องฝึกอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างหนัก (ประมาณร้อยละ 70 ของความสามารถในการฝึกของท่าน) หรือที่เรียกว่าวิธีการออกกำลังกายอย่างแอโรบิค (ฝึกนานอย่างน้อย 30-45 นาทีติดต่อกัน หัวใจเต้นประมาณ 120-130 ครั้งต่อนาที) ซึ่งต้องทำเป็นประจำทุกวัน, วันเว้นวัน หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ทำให้บางคนหมดความอดทนที่จะออกกำลังกาย หรือมีข้อแก้ตัวนานาประการ เช่น ไม่มีเวลา, ไม่มีสถานที่, ไม่มีอุปกรณ์ เป็นต้น

ข้อ 5 ในการสดความอ้วนต้องคำนึงถึงข้อใดมากที่สุด

1. ปริมาณคุณค่าอาหาร

2. ปริมาณอาหารและแคลอรี่

3. ความพยายามและกำลังใจ

4. จำนวนมื้ออาหารและชนิดของอาหาร

ตอบ ข้อ 2. ปริมาณอาหารและแคลอรี่ การควบคุมอาหารก็คือ การควบคุมปริมาณอาหาร ที่จะรับประทานให้รับประทานน้อยลง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะต้องลดคุณภาพอาหารไปด้วยแต่ตรงกันข้าม คุณภาพอาหาร จะต้องดียิ่งขึ้น เพื่อชดเชยกับปริมาณอาหาร ที่น้อยลงนั่นเองและ

ใน 1 วันนั้นคนเราจะรับประทานอาหารวันละ 2200 กิโลแคลอรี่
 โ
ดยที่น้ำหนักตัวของคนเรานั้น 1 กิโลกรัม จะคิดเป็น 7700 กิโลแคลอรี่

สมมุติว่าถ้าเราจะลดนำหนักสัปดาห์ละ 1 กิโลกรัมหรือ 7700 กิโลแคลอรี่แล้ว ใน 1 วันเราควร

รับประทานอาหารลดลง 1100 กิโลแคลอรี่ (7 วันจะลดได้ 7700 กิโลแคลอรี่)
เพราะฉะนั้นใน 1 วัน ควรจะรับประทานอาหาร 2200-1100 = 1100 กิโลแคลอรี่

ข้อ 6. โดยทั่วไปคนอ้วนมักตายด้วยโรคใดมากที่สุด

1. โรคเบาหวาน

2. โรคหัวใจ

3. โรคมะเร็ง

4. โรคไขข้ออักเสบ

ตอบ ข้อ 3 โรคมะเร็ง เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วน จะมีโอกาสตายจากโรคมะเร็งสูงกว่าคนปกติ เช่น 

               - ผู้ชายอ้วนจะตายจากมะเร็งของลำไส้ใหญ่ ต่อมลูกหมากมากกว่าคนปกติ
              -
ผู้หญิงที่อ้วนจะมีโอกาสตายจากมะเร็งของผนังมดลูก เต้านม และถุงน้ำดีมากกว่าคนปกติ4.อาหารต่อไปนี้ให้สารอาหารโปรตีน ยกเว้นข้อใด?

1.ฟักทอง

2.ข้าวโพด

3.ผักคะน้า

4.เผือก มัน

 เพราะ
อาหารส่วนใหญ่ที่มีโปรตีนก็จะเป็นพวก เนื้อ นม ไข่ แต่ถ้าเป็นผลไม้ก็คือ
เมล็ดพืช ผลไม้จำพวกเปลือกแข็ง (เช่น เกาลัด มันฮ่อ มะพร้าว)
และไม้จำพวกมีฝัก (เช่น กระถิน ถั่วลิสง)

 

35.คอเลสเตอรอล พบมากในข้อใด?

1.ไข่แดง

2.ตับไก่

3.เนื้อปลา

4.ผักใบเขียว

เพราะ ผักใบเขียวมีคอเลสเตอรอส0 เนื้อปลามีคอเลสเตอรอล 80-180 ตับไก่มีคอเลสเตอรอล750 แต่ไข่แดงมีคอเลสเตอรอลสูงถึง 2000

 

 36.ข้อใดไม่ไช่ตุหลักของโปรตีน

1.คาร์บอน

2.ไขมัน

3.ไรโตรเจน

4.ไฮโดรเจน

เพราะ ไฮโดรเจนมีอยู่ในโมเลกุลของน้ำ

ญาณฺศา เรืองรัตน์อรุณ ม.6/2 เลขที่12


sss27376's picture

9. โรคใดไม่ใช่โรคติดต่อทางกรรมพันธุ์
1. ตาบอดสี
2. โรคหัวใจ
3. ทาลัสซีเมีย
4. เฮโมฟีเลีย

ตอบ ข้อ 2 เพราะ โรคติดต่อทางกรรมพันธุ์คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติขององค์ประกอบของยีนและโครโมโซมจะเกิดการถ่ายทอดทางยีนจากบรรพบุรุษ พ่อแม่ที่เป็นโรคเหล่านี้ ลูกก็มีโอกาสเป็นโรคเหล่านี้ได้เช่น โรคตาบอดสี โรคทาลัสซีเมีย ส่วนโรคหัวใจเป็นโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของหัวใจไม่ใช่โรคติดต่อทางกรรมพันธุ์


10. การกระทำในข้อใดไม่ใช่การแสดงความเอื้ออาทร
1. พาเพื่อนไปเที่ยวกลางคืน
2. พาเพื่อนไปห้องพยาบาล
3. ให้เพื่อนยืมเงิน
4. จดการบ้านให้เพื่อน

ตอบข้อ 1 เพราะ พฤติกรรมการคบเพื่อนที่ดีควรมีการร่วมกิจกรรมกันและก่อให้เกิดประโยชน์ในทางที่ดีมากกว่าที่จะไม่มีประโยชน์ ดังนั้น การพาเพื่อนไปเที่ยวกลางคืนจึงเป็นการแสดงความเอื้ออาทรกับเพื่อนในทางที่ไม่ควรกระทำ


11. ข้อความใดไม่ถูกต้อง
1. หญิงเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วกว่าชาย
2. การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นการระบายอารมณ์ทางเพศที่ไม่ควรกระทำ
3. การใส่เสื้อสายเดี่ยวนุ่งกระโปรงสั้นอาจทำให้เกิดอาชญากรรมทางเพศได้
4. ชายสามารถมีลูกได้จนอายุ 60 ปี

ตอบข้อ 2 เพราะ การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นการระบายอารมณ์ทางเพศที่สามารถกระทำได้ แต่ต้องไม่บ่อยมากและต้องเหมาะสมทั้งนี้เพราะถ้าหากปฏิบัติบ่อยๆ อาจส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศได้

น.ส.กนกวรรณ ชัยเลิศศุภวงศ์ ม.6/2 เลขที่3721. กีฬาชนิดใดที่มีการตัดสินลูกออกแตกต่างจากกีฬาอื่น
1) บาสเกตบอล
2) วอลเลย์บอล
3) ตะกร้อ
4) ฟุตบอล

ตอบ ข้อ 4 เพราะกีฬาฟุตบอลมีการตัดสินลูกออกไม่เหมือนกับกีฬา
ประเภทอื่น กล่าวคือกีฬาฟุตบอล การตัดสินลุกออกนั้น
ลูกบอลจะต้องผ่านเส้นประตุหรือเส้นข้างออกไปนอกสนามหมดทั้งลุก
ไม่ว่าจะกลิ้งไปบนพื้นสนามหรือลอยไปในอากาศ ส่วนกีฬาบาสเก็ตบอล วอลเล่ย์
และตะกร้อ การตัดสินลูกออกลุกบอลจะต้องผ่านเส้นสนามด้านข้างหรือด้านหลัง
ออกไปนอกสนามหมดทั้งลูก หากลูกยังไม่ตกพื้นจะไม่ตัดสินว่าลูกออก
ต้องให้ลูกตกบนพื้นก่อนจึงจะตัดสินว่าเป็นลูกออก

 

22. การแข่งขันฟุตบอล มีเลาแข่งขันและเวลาพักในข้อใดถูกต้อง
1) แข่งขัน 2 ครึ่งๆละ 40 นาที พักระหว่างครึ่ง 5 นาที
2) แข่งขัน 2 ครึ่งๆละ 45 นาที พักระหว่างครึ่ง 5 นาที
3) แข่งขัน 2 ครึ่งๆละ 40 นาที พักระหว่างครึ่ง 10 นาที
4) แข่งขัน 2 ครึ่งๆละ 45 นาที พักระหว่างครึ่ง 10 นาที

ตอบ ข้อ 4 เพราะระยะเวลาการเล่นแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนละ 45 นาที และ หยุดพักระหว่างครั้งไม่เกิน 5 นาที ( ยกเว้นตกเป็นอย่างอื่น )


23. การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระหว่างทีมไทยกับทีมจีน คะแนนในข้อใดถือว่ามีผลแพ้ ชนะที่ถูกต้อง
1) 25 : 23 , 13 : 25 , 26 : 24 , 20 : 25 , 25 : 22
2) 25 : 21 , 21 : 25 , 25 : 18 , 20 : 25 , 12 : 15
3) 18 : 25 , 17 : 25 , 25 : 19 , 20 : 25 , 25 : 23
4) 25 : 18 , 25 : 9 , 19 : 25 , 18 : 25 , 27 : 26

 ตอบ ข้อ 2 เพราะตามกติกากำหนดไว้ดังนี้


- การชนะในแต่ละเซต

- ทีมที่ทำได้ 25 คะแนนก่อน ( ยกเว้นเซตตัดสิน )
และมีคะแนนนำทีมตรงข้ามอย่างน้อยที่สุด2คะแนน
จะเป็นทีมที่ชนะการแข่งขันในเซตนั้น ถ้าทำได้ 24
คะแนนเท่ากันจะต้องแข่งขันกันต่อไปจนกว่าทีมใดทีมหนึ่งชนะอย่างน้อยที่สุด
2คะแนน


การชนะการแข่งขันแต่ละนัด


-ทีมที่ทำได้ 3 เซต เป็นทีมที่ชนะการแข่งขันในนัดนั้น


-ในกรณีที่ได้เซตเท่ากัน 2:2 การแข่งขันเซตตัดสิน ( เซตที่3 ) จะแข่งขันกัน 15 คะแนน และต้องมีคะแนนนำอีกทีมหนึ่งอย่างน้อย 2คะแนน

 

น.ส. นิศานาถ  พาพวย

ม.6/2  เลขที่41ข้อสอบ O-NET ปี 2549 

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาข้อ 37-39

37. ถ้าร่างกายมีคอเลสเตอรอลมากเกินไป ทำให้เป็นโรคใด
     1) เบาหวาน
     2) มะเร็ง
     3) เหน็บชา

     4) เส้นเลือดอุดตัน

ตอบ 4. เส้นเลือดอุดตัน เพราะการที่เรารับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวมากเกินไปจะทำให้เพิ่มระดับของปริมาณคอเลสเตอรอลให้สูงขึ้นได้ การออกกำลังกายไม่เพียงพอ มีน้ำหนักเกิน หรือดื่มแอลกอฮอล์มากไปก็มีผลกระทบต่อระดับคอเลสเตอรอลทั้งนั้น

38. เจษฎาภรณ์ เรียนหนัก มีอาการเมื่อยล้าทางสมอง ควรเลือกกิจกรรมนันทนาการประเภทใด
     1) ร้องเพลง
     2) ดูภาพยนต์
     3) แข่งแรลลี่
     4) เล่นหมากฮอส

ตอบ 1. ร้องเพลง เพราะถ้าหากเรามีอาการเมื่อยล้าทางสมอง เราก็ควรที่จะให้สมองมีการหยุดพัก โดยหาวิธีผ่อนคลายโดยไม่ใช้สมองหรือสายตามากเกินไป การร้องเพลงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สามารถช่วยผ่อนคลายความเครียด ต่างๆได้

39. โรคเบาหวาน เกิดจากการทำงานผิดปกติของอวัยวะใด
     1) ไต
     2) ตับ
     3) ม้าม
     4) ลำไส้

ตอบ 2. ตับ เพราะ อาหารที่รับประทานเข้าไปส่วนใหญ่จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดเพื่อใช้เป็นพลังงาน เซลล์ในตับอ่อนชื่อเบต้าเซลล์เป็นตัวสร้างอินซูลิน อินซูลินเป็นตัวนำน้ำตาลกลูโคสเข้าเซลล์เพื่อใช้เป็นพลังงาน โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เกิดเนื่องจากการขาดฮอร์โมนอินซูลิน หรือประสิทธิภาพของอินซูลินลดลงเนื่องจากภาวะดื้อต่ออินซูลิน ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอยู่เป็นเวลานานจะเกิดโรคแทรกซ้อนต่ออวัยวะต่างๆ เช่น ตา ไต และระบบประสาท


นางสาว จิรพรรณ ศิรินพวงศากร ชั้น ม.6/2 เลขที่ 13ข้อสอบ O-net สุขศึกษา ปี 2551 

40. หวิวต้องทำงานตั้งแต่เช้าจรดเย็น โอ๋จึงชวนไปเที่ยวทะเล นักเรียนคิดว่าหวิวควรตอบอย่างไร
1. เอาไว้โอกาสหน้า
2. ยังไม่ว่าง ไปไม่ได้
3. ดีเหมือนกันจะได้คลายเครียด
4. พักผ่อนอยู่บ้านดีกว่า
ตอบข้อ 3. เพราะควรคลายเครียดหลังจากทำงานอย่างหนัก และไม่ควรปฎิเสธความหวังดีจากคนอื่น

41.โปรตีนเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างภายในร่างกาย เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างๆ โปรตีนเกิดจากองค์ประกอบย่อยๆ ที่เรียกว่าอะไร และสามารถแบ่งได้เป็นกี่กลุ่ม
1. กรดแลคติก แบ่งได้ 2 กลุ่ม
2. กลูโคส แบ่งได้ 4 กลุ่ม
3. เอนไซม์ แบ่งได้ 2 กลุ่ม
4. กรดอะมิโน แบ่งได้ 2 กลุ่ม
ตอบข้อ 4. เพราะ มาจาก กรดอะมิโน ซึ่งแบ่งได้เป็น อมิโนจำเป็น และ อมิโนไม่จำเป็น
ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99

42. อาหารที่ผู้สูงอายุควรหลีกเลียงได้แก่ข้อใด
1. นมผงอัดเม็ด
2. เนื้อหมู ได้ ไข่ ผัก

3. อาหารที่มีรสจัด
4. ดื่มน้ำวันละ 8 แก้ว
ตอบ ข้อ 3. เพราะ ประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะต่างๆ เริ่มเสื่อมถอยลง ทำให้ประสบปัญหาด้านสุขภาพ ควรเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสม
ที่มา
http://www.paktho.ac.th/student/eatmother/index10.htm

น.ส. ซาราห์ รามาน เลขที่ 14 ม.6/215. นักกีฬาวิ่งมาราธอน จะมีเส้นใยกล้ามเนื้อสีใดมากที่สุด
1) สีขาว
2) สีแดง
3) สีชมพู
4) สีดำ


ตอบ ข้อ 2 เพราะ กล้ามเนื้อแดงจะตอบสนองต่อกิจกรรมเกี่ยวกับความทนทาน เช่น
วิ่งมาราธอน กล้ามเนื้อขาวจะตอบสนองต่อกิจกรรมเกี่ยวกับพลังงาน ความเร็ว
เช่น วิ่งเร็ว ยกน้ำหนัก กล้ามเนื้อกึ่งขาวกึ่งแดง
มีคุณสมบัติเป็นกลางระหว่างกล้ามเนื้อแดง และกล้ามเนื้อขาว


16. คุณสมบัติของกล้ามเนื้อหัวใจ คือข้อใด
1) มีลักษณะคล้ายกล้ามเนื้อลาย
2) มีลักษณะคล้ายกล้ามเนื้อเรียบปนกล้ามเนื้อลาย
3) ทำงานใต้อำนาจจิตใจ
4) ทำงานนอกอำนาจจิตใจ


ตอบ ข้อ 4 เพราะกล้ามเนื้อหัวใจเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่นอกอำนาจจิตใจ
มีลักษณะเป็นเซลล์รูปทรงกระบอก มีลายตามขวางเป็นแถบสีทึบสลับกับสีขาว
เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ
มีแขนงไปประสานกับแขนงของเซลล์ใกล้เคียงกับเซลล์ทั้งหมดจึงหดตัวพร้อมกัน
และหดตัวเป็นจังหวะตลอดชีวิต ควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติ


17. นักเรียนฝึกออกกำลังกายด้วยการวิดพื้นเป็นประจำ จะช่วยเพิ่มสมรรถภาพของกล้ามเนื้อส่วนใดมากที่สุด
1) กล้ามเนื้อต้นขา
2) กล้ามเนื้อหลัง
3) กล้ามเนื้อหน้าท้อง
4) กล้ามเนื้อแขน


ตอบ ข้อ 4 เพราะ การออกกำลังกายแขนโดยการวิดพื้น
เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ช่วยสมรรถภาพของกล้ามเนื้อแขน
ทำให้กล้ามเนื้อแขนแข็งแรงและได้รูป
นอกจากนี้การวิดพื้นเป็นประจำจะมีประโยชน์โดยตรงกับหน้าอก
และกล้ามเนื้อแขนด้านหลัง ซึ่งเมื่อกล้ามเนื้อแขนได้รับการพัฒนา
แขนก็จะดูดีและแข็งแรงขึ้น

 น.ส.อัจจิมา เจริญสุข ม.6/2 เลขที่ 39


sss27236's picture

เฉลยข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา O-NET ปี 49 ข้อ 49-50

49. เมื่อนักเรียนโดนแมลงมีพิษต่อย นักเรียนจะเลือกใช้สมุนไพรชนิดใด
     1. ฝรั่ง               2. พญายอ            3. ตำลึง              4. ฟ้าทะลายโจร

เฉลย ข้อ 3
ตำลึงถือเป็นยาเย็น ใบช่วยขับพิษร้อน ถอนพิษไข้ แก้อาการแพ้ อักเสบ แมลงมีพิษกัดต่อย แก้แสบคัน เจ็บตา ตาแดงและตาแฉะ แก้โรคผิวหนัง และลดน้ำตาลในเลือด

50. สิ่งเสพติดหมายถึงอะไร

1. สิ่งที่เสพแล้วทำให้สุขภาพดีขึ้น                     2. สิ่งที่เสพแล้วอยากเสพอีกเรื่อยๆ
3. สิ่งที่เสพเข้าไปแล้วทำลายสุขภาพร่างกาย
        
4. สิ่งที่เสพแล้วไม่สามารถเลิกเสพได้

เฉลย ข้อ 4
สิ่งเสพติด หรือที่เรียกกันว่า "ยาเสพติด" ในความหมายของ องค์การอนามัยโลก (
World Health Organization or WHO) จะหมายถึงสิ่งที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อไปโดยไม่สามารถหยุดเสพได้ และจะต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุด จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายและจิตใจขึ้น

เฉลยข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา O-NET ปี 50ข้อ 1

1.ต่อมไร้ท่อใดหากถูกทำลายจะทำให้เสียชีวิตภายในระยะเวลาอันสั้น

1. ตับอ่อน ม้าม 2. ต่อมใต้สมอง รังไข่ 3. ต่อมหมวกไต ตับอ่อน

4. ต่อมไทรอยดด์ ต่อมพาราไทรอยด์

ตอบ 3. ต่อมหมวกไต ตับอ่อน เพราะ 1.ต่อมไร้ท่อที่จำเป็นต่อชีวิต เป็นต่อมไร้ท่อที่มีความสำคัญต่อร่างกาย ถ้าร่างกายขาดหรือต่อมถูกทำลายอาจจะทำให้ตายได้ ได้แก่ ต่อมพาราไทรอย ต่อมหมวกไตชั้นนอก ไอส์เลตของตับอ่อน

ชื่อ. วนาภรณ์  วุฒิจจรยารักษ์  ม.6/2  เลขที่ 17 

 เฉลยข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา O-NET ปี 50 ข้อ 5-7

5. ข้อใดไม่ใช่การสร้างเสริมการรู้จักตนเองและการยอมรับตนเอง       

1. การทำให้ค่านิยมกระจ่างชัดเจน      2. การเผชิญกับปัญหาได้

3. การรับรู้ถึงความรู้สึกตนเอง             4. การบริหารจัดการใช้เวลาอย่างเหมาะสม  

ตอบ    ข้อ 4 การสร้างเสริมการรู้จักตนเองและการยอมรับตนเองต้องมีความเชื่อมั่นใน ตนเองเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะการวางแผนหรือเป้าหมายใดๆในการทำงานต้องมีความ เชื่อมั่นต่อตนเอง ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคที่เกิดจะขึ้นและพร้อมแก้ไขตลอดเวลา

6. คำกล่าวที่ว่า "มนุษย์ทุกคนมีหมอ 2 คน คือ ขาขวาและขาซ้าย" ให้นักเรียนเปรียบเทียบว่า ใกล้เคียงกับข้อความใด          

1. ออกกำลังกายด้วยการเดิน           2. ออกกำลังกายป้องกันโรคได้ 3. การดูแลตนเองก่อนเสมอ              4. การมีหมอหรือแพทย์ประจำครอบครัว

ตอบ ข้อ 2 การออกกำลังกายป้องกันโรคได้ หมายถึง การใช้กล้ามเนื้อและอวัยวะอื่นๆ   ของร่างกายทำงานมากกว่าการเคลื่อนไหวหรืออิริยาบถต่างๆตามปกติในชีวิตประจำวัน การออกกำลังกายที่ดีและถูกต้องควรจะปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอตามความเหมาะสมของอายุ เพศ และสภาวะของร่างกาย

7. เมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้น วัยรุนชายจะมีการเจริญเติบโตทางร่างกาย ช้ากว่าวัยรุ่นหญิงประมาณ 2 ปี เพราะได้รับอิทธิพลจากข้อใด

 1) ยีน                  2) สมอง            3) สิ่งแวดล้อม         4) ต่อมไร้ท่อ

ตอบ ข้อ 4 การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน ทั้งฮอร์โมนการเติบโต (growth hormone) และฮอร์โมน จาก ต่อมธัยรอยด์ มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต รวมทั้งฮอร์โมนทางเพศ การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศวัยรุ่นหญิงมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงระยะ 1 ปี ก่อนที่ จะมีประจำเดือน โดยเฉพาะการ เจริญเติบโตของเต้านม ซึ่งเริ่มมีการขยายในขนาดเมื่ออายุประมาณ 8-13ปี และจะใช้เวลา 2-2 ปีครึ่ง จึง จะเจริญเติบโตเต็มที่ ในช่วงอายุ 11-13 ปี สำหรับวัยรุ่นชาย ซึ่งจะเริ่มมีการเจริญเติบโตของลูกอัณฑะ เมื่อ เข้าสู่ช่วงอายุ 10-13 ปี ครึ่ง และจะใช้เวลานาน 2 - 4 ปี กว่าที่จะเติบโตและทำงานได้อย่างสมบูรณ์  ในขณะที่รูปร่างภายนอกจะมีการเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงช้ากว่าวัยรุ่นหญิง ประมาณ 2 ปี คือ ประมาณ อายุ 12-14 ปี 

ชื่อ.กัญญา  วงศ์ดีไพศาล    ม.6/2  เลขที่  19          เฉลยข้อสอบ  O-net  ปี 2551 ข้อ  24-26

24. การแข่งขันกีฬาประเภททีมชนิดใด ที่เมื่อพาลูกไปเล่นในแดนคู่แข่งแล้วไม่สามารถส่งลูกกลับมาเล่นในแดนตัวเองได้

1.ฮอกกี้          2.ลักบี้       3. แฮนด์บอล    4. บาสเกตบอล

ตอบ  4    ความนิยมกีฬาชนิดนี้ทั่วโลกสังเกตได้จากสัญชาติของผู้เล่นในเอ็นบีเอ .... ผู้เล่นจะ
ต้องนำลูกจากแดนตัวเองข้ามเข้าแดนตรงข้ามภายในเวลาที่กำหนด (8 ... ฝ่ายรุกก็สามารถ
ทำฟาล์วได้เช่นเดียวกัน คนที่ถูกฟาล์วจะได้ส่งลูกจากข้างสนาม .... ผู้เล่นห้ามถือ
ลูกบอลแล้ววิ่ง 2. ผู้เล่นจะส่งบอลไปทิศทางใดก็ได้ โดยใช้มือเดียวหรือสองมือก็ได้...

25. การแข่งขันกีฬาแบดมินตันประเภทชายเดี่ยว คะแนข้อใดถือว่ามีผลแพ้ ชนะที่ถูกต้อง

1.  11:8, 11:7       2. 15:13, 15:12   3.  21:29, 21:18     4. 25:22, 25:23

ตอบ   3.  เพราะคะแนของเกมจะจบที่ 21

26.   การป้องกันตัวข้อใดเป็นวิธีการที่ดีที่สุด

1. ลงมือก่อน         2. หลีกเลี่ยง     3. ใช้เครื่องทุ่นแรง       4.  ใช้อุปกรณ์ป้องกันตัว

ตอบ   2.  เพราะว่าการหลีกเลี่ยงน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด

                                             น.ส.จิราภรณ์   ดำรงรัชตศิลา   ม. 6/2  เลขที่  42 เฉลยข้อสอบ O-net ปี 2551

33.จงเรีียงลำดับอาการ 3 ระยะของไข้มาลาเรียให้ถูกต้อง 
1. ร้อน - เหงื่่อออก - หนาวสั่น
2. เหงื่อออก - ร้อน - หนาวสั่น
3. หนาวสั่น - เหงื่อออก - ร้อน     
4. หนาวสั่น - ร้อน - เหงื่อออก
ตอบ ข้อ4 ไข้มาลาเรียหรือไข้จับสั่น เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อปรสิต
ชื่อ พลาสโมเดียม มียุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรคมาสู่คน อาการของโรคแบ่งออกเป็นระยะดังนี้

    - ระยะหนาวสั่น เป็นเวลา 15-60 นาที ผู้ป่วยจะรู้สึกหนาวมาก มีอาการสั่นเกร็ง อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น และชีพจรเต้นเร็ว 
    - ระยะร้อน ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ผู้ป่วยมีอาการร้อน อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นประมาณ 39-40 องศาเซลเซียส และชีพจรเต้นแรง 
    - ระยะเหงื่อออก ระยะนี้เป็นเวลาราว 1 ชั่วโมง ผู้ป่วยเริ่มมีเหงื่อออกตามหน้า ตามลำตัว  และผู้ป่วยจะรุ้สึกอ่อนเพลีีีีย


34. คนที่มีสมรรถภาพทางกายดีจะมีผลต่อสุขภาพอย่างไร
1. ทำงานเหนื่อยช้าและหายเหนื่อยเร็ว
 2. ทำงานเหนื่อยช้าและหายเหนื่อยช้า
3. ทำงานเหนื่อยเร็วและหายเหนื่อยช้า
4. ทำงานเหนื่อยเร็วและหายเหนื่อยช้า
ตอบ ข้อ 1

        สมรรถภาพทางกาย หมายถึง  ความสามารถของบุคคล ในอันที่จะใช้ระบบต่างๆของร่างกายประกอบกิจกรรมใดๆอันเกี่ยวกับการแสดงออก  โดยไม่แสดงอาการเหน็ดเหนื่อยให้ปรากฏและสามารถฟื้นตัวสู่สภาพปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว

35.การปฏิบัติตนข้อใด ที่จัดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตมากที่สุด
1. การขับรถด้วยความเร็ว 100 กม. ต่อชั่วโมง
2. การขับรถในขณะที่พูดโทรศัพท์มือถือ
3. การไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งเบาะหน้า
4. สูบบุหรี่ขณะขับรถ
ตอบ ข้อ 2 การขับรถในขณะที่พูดโทรศัพท์มือถือ

        เพราะ ขณะที่คุยโทรศัพท์สมาธิจะจดจ่ออยู่กับการพูดคุยเพียงอย่างเดียว เพราะคนเราไม่สามารถทำอะไรหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกันได้ จึงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

 

น.ส.วริศรา  วิชญะเถลิงศักดิ์ ม.6/2 เลขที่ 45


sss27285's picture

เฉลยข้อสอบ O-net ปี 2550

17.การวิ่งออกกำลังกายวิธีใด ทำให้หัวใจเเข็งเเรงที่สุด

       1. วิ่ง 100 เมตร    2. ยกน้ำหนัก    3.เดินเร็ว    4.กระโดดสูง

ตอบ ข้อ 3 เพราะ การเดินเร็วจะช่วยลดการเกิดโรคหัวใจได้ ร้อยละ 30 เเละจะช่วยให้หัวใจเเข็งเเรง

18.เมื่อมนุษย์ออกกำลังกายด้วยการวิ่งเยาะๆทุกวันๆละ30นาที ร่างกายจะพัฒนาเส้นใยกล้ามเนื้อสีใดมากที่สุด

        1.สีขาว            2.สีเเดง            3.สีชมพู            4.สีดำ

ตอบ  ข้อ 2 เพราะการวิ่งเหยาะๆ ร่างการจะพัฒนาเส้นใยกล้ามเนื้อสีแดงเกิดจากการที่กล้ามเนื้อที่หดตัวเหมาะสำหรับการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ

19.อากราเหนื่อยที่เกิดจากการออกกำลังกายอย่างหนักทำใหเกิดของเสียใดในร่างกาย

         1.กรดเเลกติก         2.กรดกำมะถัน        3.กรดเกลือ           4.กรดอะมิโน

ตอบ ข้อ 1 เพราะ กรดเเลกติกเป็นของเสียที่กิดจากการเผาผลาญพลังงานที่ไม่ใช่ออกซิเจน

 

                                                                          น.ส.ทัศนีย์   วิภาคะ  ม.6/2  เลขที่ 23เฉลยข้อสอบ o-net ปี 2549 ข้อ 43-45

43. ความเชื่อด้านสุขภาพอะไรมีผลที่สำคัญในเรื่องการปรับเปลี่ยน และความคงอยู่ต่อพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล
     1. ความรู้ การกระตุ้น กดดัน
     2. ความเป็นอยู่ การเกิดโรค การรักษา
     3. ร่างกาย จิตใจ ฮอร์โมน
     4. ความรู้ เจตคติ การปฏิบัติ
ตอบ 4

พฤติกรรมสุขภาพ  หมายถึง  ความสามารถในการแสดงออกเกี่ยวกับสุขภาพทั้งทาง ด้านความรู้  เจตคติ  และทักษะ เน้นเรื่องพฤติกรรมสุขภาพที่สามารถสังเกตและวัดได้ หรือ การปฏิบัติของบุคคลที่มีผลดีหรือผลเสียต่อสุขภาพ การปฏิบัติตนทางด้านสุขภาพด้านต่างๆ  คือ สุขภาพกาย  จิตใจ/อารมณ์  และสังคม ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างสมดุล

44. ข้อใดไม่ใช่ระบบเฝ้าระวังที่เน้นระบบเฝ้าระวังเชิงรุกร่วมกันทีมีส่วนร่วมต่อแนวทางการป้องกันโรคติดต่อ
     1. การตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาโรค
     2. การรักษาโรคที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน
     3. ศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
     4. ศึกษาและเฝ้าระวังโรคทางพันธูกรรมเพิ่มขึ้น

ตอบ 3
การเฝ้าระวังเชิงรุก (Active Surveillance)เป็นการค้นหาตรวจจับโรคอย่างต่อเนื่อง และเป็นการดำเนินงานเฝ้าระวังโรค เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงระดับความชุกโรค โดยผู้รวบรวมข้อมูลจะเข้าไปติดตามทำการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา  และทำการบันทึกทันที  โดยทั่วไปมักใช้กับโรคที่หายาก (rare disease) แต่มีความสำคํญและต้องการความครบถ้วนสูง หรืออาจใช้การเฝ้าระวังโรคFMD เป็นโรคที่ระบาดในกลุ่มประชากรสัตว์ เป็นต้น

45.หลักในการออกกำลังกายเพื่อให้หัวใจแข็งแรงใช้อักษรย่อตามข้อใด 
     1. FITT
     2. FITG
     3. FIIT
     4. FITI
ตอบ 1

 F Frequency (ความบ่อยในการออกกำลังกาย)การออกกำลังกายที่จะสามารถรักษา หรือเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายได้ต้องบ่อยอย่างน้อย 2-3 ครั้ง/สัปดาห์

I Intensity (ความหนักหรือความเหนื่อยในการออกกำลังกาย) การออกกำลังกายต้องควบคุมความเหนื่อยให้อยู่ในช่วง 55-85% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดหรือควบคุมให้อัตราการเต้นหัวใจ > อัตราการเต้นหัวใจขณะพัก 10 – 20 ครั้ง

T Time (ความนานของการออกกำลังกาย)
การออกกำลังกายที่จะสามารถเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายได้ควรทำติดต่อกันอย่างน้อย 15 นาที

T Type (ประเภทกิจกรรมของการออกกำลังกาย)
กิจกรรมออกกำลังกายที่เพิ่มสมรรถภาพของร่างกายและหัวใจควรเป็นกิจกรรมที่กล้ามเนื้อได้ออกแรง เช่น การเดิน การปั่นจักรยานการคำนวณหาช่วงความเหนื่อยเป้าหมาย

                                                                   น.ส. ชาวิณี  ประเสริฐพงษ์ ม.6/2 เลขที่ 15ข้อสอบ o-net ปี 50-51

50.ถ้ามีผู้ประสบอุบัติเหตุรถชนนอนอยู่บนถนน นักเรียนมีหลักการเข้าให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุ อย่างไร
           1.เรียกเบาๆ จับชีพจร สังเกตุการหายใจ และสำรวจสภาพร่างกาย
           2.สังเกตุการหายใจรอยฟกช้ำและการบาดเจ็บบริเวณร่างกาย
           3.เอามือเเตะตัวผู้ป่วยเพื่อวัดอุณหภูมิของร่างกาย และสังเกตุการหายใจ
           4.จับตัวเขย่าเบาๆ สังเกตุม่านตาการหายใจและลักษณะของสีผิว

ตอบข้อ 1 เพราะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ควรมีหลักในการช่วยเหลือ โดยสำรวจการมีสติของผู้ป่วยเป็นอันดับเเรก จากนั้นจึงตรวจสอบการเต้นของหัวใจโดยการจับชีพจรพร้อมทั้งสังเกตุการหายใจและสำรวจสภาพการได้รับบาดเจ็บจากการสำรวจสภาพร่างกายของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

1. ต่อมไร้ท่อใดหากถูกทำลายไปเมื่อร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่แล้วอาจมีชีวิตอยู่ได้ระยะหนึ่งเท่านั้น
          1. ตับอ่อน
          2. ต่อมหมวกไตส่วนใน
          3. ต่อมไทรอยด์
          4. ต่อมใต้สมองส่วนหน้า

ตอบข้อ 4 เพราะต่อมใต้สมองส่วนหน้า เป็นต่อมไร้ท่อที่สำคัญที่สุดของร่างกาย ทั้งนี้เพราะทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นและควบคุมการทำงานของต่อมไร้ท่ออื่นๆ คือต่อมไทรอยด์ ต่อมหมวกไต ต่อมสืบพันธุ์ ซึ่งต่อมเหล่านี้จะทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายและมีอิทธิพลต่ออัตราการเผาผลาญของเซลล์ต่างๆ ในร่างกายหากถูกทำลายไปเมื่อร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว อาจมีชีวิตอยู่ได้ระยะหนึ่งเท่านั้น

2. ต่อมใต้สมองเป็นต่อมหลักสำคัญที่ควบคุมต่อมไร้ท่อต่างๆ ยกเว้นข้อใด
            1. ต่อมไทรอยด์
            2. ต่อมพาราไทรอยด์
            3. ต่อมหมวกไต
            4. ต่อมเพศ

ตอบข้อ2 เพราะ ต่อมพาราไทรอยด์เป็นต่อมไร้ท่อที่ต่อมใต้สมองไม่ได้ควบคุมเพราะต่อมพาราไทรอยด์จะสร้างฮอร์โมนขึ้นมาเพื่อควบคุมเมตาบอลิซึมของระดับแคลเซียมและฟอสเฟสในร่างกายทำให้การทำงานของกระดูก ระบบทางเดินอาหาร ไตและระบบประสาททำหน้าที่ได้ตามปกติเฉลยข้อสอบ o-net ปี 51 ข้อ 3-5

3. ข้อใดไม่ถูกต้องถ้าเปรียบเทียบระบบหายใจกับต้นไม้กลับหัว
        1. ลำต้น : ขั้วปอด
        2. ลำต้น : หลอดลม
        3. กิ่งก้าน : ท่อลมเล็กๆ
        4. แขนงกิ่ง : ถุงลม

ตอบข้อ 2 เพราะิ เมื่อเปรียบเทียบระบบหายใจกับต้นไม้กลับหัว ลำต้นของต้นไม้เปรียบได้กับหลอดลมเนื่องจากลำต้นของต้นไม้มีท่อน้ำ ท่ออาหารที่จะลำเลียงไปยังกิ่งก้านสาขาซึ่งเหมือนกับหลอดลมที่นำแก๊สออกซิเจนไปสู่ปอดเพื่อช่วยในการฟอกเลือดหรือนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกนอกร่างกาย

4. ข้อใดเป็นพัฒนาการการคบเพื่อนของวัยรุ่น
        1. คบเพื่อนวัยเดียวกัน
        2. คบเพื่อนต่างวัย
        3. คบเพื่อนเพศเดียวกัน
        4. คบเพื่อนต่างเพศ

ตอบข้อ 4 เพราะ เพื่อนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศเป็นอย่างมาก การคบเพื่อนจึงเป็นโอกาสที่วัยรุ่นจะได้ทำความรู้จักและเข้าใจความแตกต่างระหว่างเพศ ดังนั้น วัยรุ่นจึงมีพัฒนาการในการคบเพื่อนต่างเพศเสียเป็นส่วนใหญ่

5. ถ้านักเรียนต้องการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและมีสมาธิดีขึ้น ควรเลือกเข้าร่วมกิจกรรมใด
        1. เต้นแอโรบิก
        2. วิ่งเหยาะๆ
        3. รำไม้พลอง
        4. โยคะ

ตอบข้อ 4 เพราะการออกกำลังกายแบบโยคะเป็นการบริหารให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและเป็นการบริหารจิตใจและจิตวิญญาณให้มีพลังโดยจะเป็นความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกระดูกสันหลังทำให้เลือดและสารอาหารไปเลี้ยงประสาทและไขสันหลัง การฝึกโยคะจะทำให้การทำงานของต่อมต่างๆ รวมทั้งต่อมไร้ท่อทำงานได้ดีขึ้น ท่าของการฝึกโยคะจะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้สอดคล้องกับการหายใจเป็นการรวมกายและจิตเข้าด้วยกันเป็นการฝึกสมาธิ ความยืดหยุ่น ความแข็งแรง การทรงตัว ลดความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายแข็งแรงและมีสมาธิดีขึ้น อีกทั้งมีประโยชน์สูงสุดในการเสริมสร้างความแข็งแรงและส่งเสริมให้มีสุขภาพดีด้วยเฉลยข้อสอบ O-NET ปี 51 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาข้อ 6-8

6. ข้อใดไม่ใช่การวางแผนดูแลสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพที่ดี
          1. มีกิจกรรมทางกายมากขึ้น
          2. ดื่มแอลกอฮอล์เป็นครั้งคราว
          3. เล่นเกมคอมพิวเตอร์ทุกวัน
          4. ฝึกซ้อมกีฬาทุกวัน

ตอบข้อ 3 เพราะ การวางแผนดูแลสุขภาพเป็นกระบวนการที่จะสำรวจสภาวะสุขภาพที่เป็นจริงของตนเองเพื่อกำหนดเป็นแผนขั้นต้น ตัดสินใจอย่างฉลาดและถูกต้องในการดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมและยั่งยืน ดังนั้นการเล่นคอมพิวเตอร์ทุกวันจึงเป็นอันตราย ทำให้สุขภาพทรุดโทรมอีกทั้งเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบในทางลบจากเกมซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตอีกด้วย

7. สื่อชนิดใดมีอิทธิพลต่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นมากที่สุด
          1. หนังสือ
          2. โทรทัศน์
          3. อินเทอร์เน็ต
          4. วีดิทัศน์

ตอบข้อ 3 เพราะ ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีมากขึ้น จึงทำให้ข้อมูลข่าวสารส่งถึงกันได้อย่างรวดเร็ว อินเทอร์เน็ตก็มีกิจกรรมต่างๆ ให้วัยรุ่นได้เรียนรู้มากขึ้น เช่น Chat msn หรือ Hi 5 ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นช่องทางให้มีการนัดหมายกันได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลถึงพฤติกรรมทางเพศโดยเฉพาะแนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นที่จะเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก

 8. ข้อใดเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ชีวิตครอบครัวแตกแยก
          1. ทรัพย์สินเงินทอง
          2. การศึกษา
          3. หน้าที่การงาน
          4. ความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน

ตอบข้อ 4 เพราะ ทักษะชีวิตที่เป็นทักษะที่สำคัญในการดำรงชีวิตคือ ทักษะการสื่อสารและทักษะการมีสัมพันธภาพ หากครอบครัวขาดการนำทักษะการสื่อสารมาใช้ในชีวิตประจำวันจะทำให้ขาดความเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งอาจส่งผลถึงความแตกแยกในครอบครัวตามมาด้วยเฉลยข้อสอบ O-NET ปี 51 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาข้อ 12-14

12. เมื่ออยู่ในวัยเรียนหากนักเรียนหญิงตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจวิธีการแก้ปัญหาที่ควรกระทำคือข้อใด
          1. ปรึกษาผู้ใหญ่หรือครูอาจารย์
          2. หาทางแก้ปัญหากับคนรัก
          3. ลาออกจากโรงเรียน
          4. ทำแท้ง

ตอบข้อ 1 เพราะ การที่นักเรียนหญิงตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจวิธีการแก้ปัญหาที่ควรกระทำ ปรึกษาผู้ใหญ่  ครู อาจารย์ ทั้งนี้เพราะสถานการณ์ดังกล่าวเมื่อเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนเป็นอย่างมากและมีผลต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียนหญิงต่อไปนี้ในอนาคต ดังนั้น พ่อแม่ ผู้ใหญ่หรือครู อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ช่วยแก้ไข

13. ข้อใดเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเอดส์
          1. สำส่อนทางเพศ
          2. ใช้ของร่วมกับผู้ป่วย
          3. เที่ยวสถานเริงรมย์
          4. ใช้ห้องน้ำสาธารณะร่วมกับผู้ป่วย

ตอบข้อ 1 เพราะ โรคเอดส์เกิดจากการสัมผัสกับสารคัดหลั่งของร่างกายโดยเฉพาะจากการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่ติดเชื้อเอดส์

14. กล้ามเนื้อในร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยกล้ามเนื้อใดมากที่สุด
          1. กล้ามเนื้อเรียบ
          2. กล้ามเนื้อแดง
          3. กล้ามเนื้อลาย
          4. กล้ามเนื้อหัวใจ

ตอบข้อ 3 เพราะ กล้ามเนื้อลายเป็นกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ในการเคลื่อนไหวของร่างกายมีจำนวนมากที่สุดในร่างกายร้อยละ 40 ของน้ำหนักตัว กล้ามเนื้อลายเป็นอวัยวะใหญ่ในการทำงานต้องได้รับคำสั่งมาจากระบบประสาทส่วนกลางนางสาว จุฑารัตน์ เอื้อปัญจะศิลา เลขที่ 32

เฉลยข้อสอบ o-net ที่

44. การปฏิบัติตนในข้อใดของนายเอกที่จัดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ

1.การเข้านอนหลังเวลา 21.00น.ทุกวัน

2.การนวดตนเองเมื้อมีอาการปวดกล้ามเนื้อ

3.การซื้อยาท้องเสียมารับประทานเมื่อมีอาการท้องร่วง

4.การรับประทานอาหารประเภทเเหนมสด ก้อยปลา

เฉลย  3.เพราะ การที่เราท้องเสียเราควรที่จะให้หมอตรวจดีกว่าซื้อยารับประทานเอง

45. เหตุใดการใช้กระบวนการทางประชาสังคมจึงทำให้ชุมชนแข็งแรง

1.เพราะประชาชนเกิดการรวมกลุ่มกันแก้ปัญหาของตนเอง

2.เพราะเป็นรวมคนเป็นจำนวนมากในชุมชน

3.เพราะทำให้หน้าที่เกิดความเชื่อมั่นในการทำงาน

4.เพราะชาวบ้านไม่ต้องพึ่งรัฐอีกต่อไป

เฉลย 1. เพราะ ทำให้ประชาชนเข้มแข็งขึ้น รู้จักรวมตัวกันแก้ปัญหาของตนเอง

46.การป้องกันอัตรายจากยาสามารถทำได้ดังนี้
1.ถูกคน ถูกเวลา ถูกทาง ถูกขนาด และถูกโรค
2.ถูกขนาน ถูกคน ถูกสถานการณ์  และถูกปริมาณ
3.ถูกหลัก ถูกเวลา ถูกชนิด และถูกคน
4.ถูกฉลาก ถูกวิธีการ และถูกต้องกับอาการ
เฉลย 1   เพราะ หลักการใช้ยาให้ถูกต้อง มีอยู่ 4 ข้อด้วยกันคือ ใช้ยาให้ถูกโรค ถูกขนาด ถูกเวลา และถูกทาง
ใช้ยาให้ถูกโรค  การใช้ยาให้ถูกโรค ต้องทราบก่อนว่า อาการที่เป็นนั้น มีสาเหตุมาจากสิ่งใด
ใช้ยาให้ถูกขนาด   ปริมาณยาที่ใช้ในแต่ละคนจะแตกต่างกัน
ใช้ยาให้ถูกเวลา  จำนวนครั้งของยาแต่ละชนิดที่ให้ในวันหนึ่งๆ จะไม่เท่ากัน
ใช้ยาให้ถูกทาง  ยามีรูปแบบแตกต่างกัน แต่ละชนิดมีวิธีการใช้ยาที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องรู้วิธีและใช้ให้ถูกต้องนางสาวจริญญา สิริจำลองวงศ์ เลขที่ 9

เฉลยข้อสอบ O-net ข้อที่

25. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้ไขมันอิ่มตัวได้ง่าย
1. คาร์บอน
2. ออกซิเจน
3. ไฮโดรเจน
4. ไนโตรเจน

เฉลย; 3.ไฮโดรเจน เพราะ กรดไขมันอิ่มตัวคือ น้ำมันที่มีคาร์บอนที่เป็นองค์ประกอบจับกันด้วยพันธะเดี่ยวทั้งหมด มีสูตรทั่วไคือ CnH2nO2 ส่วนกรดไขมันไม่อิ่มตัวระหว่างอะตอมของคาร์บอ ในโมเลกุลจะมีพันธะคู่อย่างน้อย 1 แห่งเป็นองค์ประกอบ สูตรทั่วไป คือ CnH2n-2O2 สังเกตว่ากรดไขมัน 2 ชนิด จะแตกต่างกันที่ไฮโดรเจน (H) เพราะฉะนั้น ถ้าต้องการให้กรดไขมันอิ่มตัว จะต้องเติมไฮโดรเจน

26. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้อาหารบูดเน่าได้มากที่สุด

1. อาหารที่มีฝุ่นละออง
2. อาหารที่มีจุลินทรีย์มาก
3. อาหารที่มีสีและรสจัด
4. อาหารที่ปรุงโดยไม่มีการล้าง

เฉลย; ข้อ 2 เพราะ จุลินทรีย์จะเข้าไปเจริญในอาหาร อาหารจะประกอบด้วยสารอาหารต่างๆ สารอาหารเหล่านี้ประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆที่เป็นองค์ประกอบซึ่งเป็นสารที่จุลินทรีย็์ต้องการใช้ในการเจริญเติบโต เมื่อจุลินทรีย์เจริญและนำเอาธาตุต่างๆไปใช้แล้ว สมบัติของอาหารจะเปลี่ยนไป สี กลิ่น รส จะผิดแปลกไป ส่งผลให้สมบัติของอาหารไม่เป็นที่ยอมรับนั่นเอง

27. ข้อใดคือกรดไขมันอิ่มตัว
1. น้ำมันหมู
2. น้ำมันรำข้าว
3. น้ำมันถั่วลิสง
4. น้ำมันข้าวโพด

เฉลย; น้ำมันหมู เพราะ น้ำมันรำข้าว,น้ำมันถั่วลิสง,น้ำมันข้าวโพดเป็นไขมันไม่อิ่มตัว


sss27122's picture

 

 เฉลยข้อสอบ O-net ปี 2549 ข้อ 10-12

10. ข้อใดมีผลมากที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงของความอ้วน - ความผอม

1. อาหาร           2. พันธุกรรม             3. ฮอร์โมน             4. การออกกำลังกาย

ตอบ ข้อที่ 1 

เพราะ  อาหารเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิต ถ้าเราทานมากเกินความต้องการก็จะกลายเป็นไขมันสะสมในร่างกาย และยิ่งไม่มีการออกกำลังกาย ไขมันเหล่านี้ก็จะถูกสะสมจนให้เกิดโรคอ้วนได้

11. คาร์โบไฮเดรตที่เหลือใช้ในร่างกายจะถูกสะสมไว้ในรูปของสารใด

1. แป้ง                   2. ไขมัน           3. ไกลโคเจน                      4. กลูโคส

ตอบ ข้อที่ 2

เพราะ  คาร์โบไฮเดรตที่มากไป จะถูกเปลี่ยนไปเป็นไขมันสะสมเป็นพลังงานสำรองในรูปไขมันใต้ผิวหนัง    

12. สารอาหารคือข้อใด

1. การโภชนาการ                       2. การบริโภคอาหาร   3. กรดไขมันอิ่มตัว                     4. สิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ตอบข้อที่ 4

เพราะ  สารอาหารคือ สิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ร่างกายของคนเราต้องการสารอาหารที่มากกว่า 40 ชนิด สารอาหารจำแนกออกเป็น 6 จำพวก ได้แก่ สารอาหาร คาร์โบไฮเดรท , โปรตีน , ไขมัน , วิตามิน , เกลือแร่ , และน้ำ สารอาหารแต่ละชนิดมีหน้าที่เด่นเฉพาะแตกต่างกัน และต่างก็มีความจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์                                                                                                  ชื่อ ธนพร จงรุจิรัตนกุล ม.6/2  เลขที่ 4


sss27442's picture

ข้อสอบ o-net ปี2551 (ข้อ 27-29)

27. กิจกรรมนันทนาการในข้อใด ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด
            1. ไปเล่นกีฬากับเพื่อน      2. ไปงานเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อน
            3. ไปร่วมปลูกป่า            4. ไปช่วยเหลือเด็กกำพร้า

ตอบข้อ 1) ไปเล่นกีฬากับเพื่อน

เพราะการเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมที่ได้ออกกำลัง นอกจากจะสร้างเสริมสุขภาพแล้ว
ก็ยังทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน อีกทั้งยังทำให้จิตใจแจ่มใสอีกด้วย

28. กิจกรรมนันทนาการข้อใด เหมาะสมกับนักเรียนมากที่สุด
            1. ศุภชัยอาสาไปดูแลผู้ป่วยวัณโรค     2. ศุภชัยไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อน
            3. ศุภชัยอาสาไปค่ายปลูกป่า            4. ศุภกิจไปเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ที่ร้าน

ตอยข้อ 3) ศุภชัยอาสาไปค่ายปลูกป่า 

เพราะการปลูกป่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อธรรมชาติ เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์                            ได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ทำให้นักเรียนมีความสุข ความเพลิดเพลิน                              และมีความภูมิใจในการที่มีโอกาสร่วมกิจกรรม และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

29.ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ผู้ตัดานผิดพลาด นักกีฬาควรแสดงพฤติกรรมอย่างไร

            1. ประท้วง                                 2. แสดงกิริยาไม่พอใจ
            3. ขอให้ผู้ตัดสินกลับคำตัดสิน            4. ยอมรับการตัดสิน

ตอบข้อ 3) ขอให้ผู้ตัดสินกลับคำตัดสิน 

นักกีฬาไม่ควรแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมต่อผู้ตัดสิน ไม่ว่าจะเป็นการประท้วงหรือด่าทอ                  ถึงแม้ว่าผู้ตัดสินจะได้ทำการตัดสินผิดพลาดก็ตาม สิ่งที่เราควรกระทำมากที่สุดก็คือ                          ขอให้ผู้ตัดสินกลับคำติดสินเพื่อ ชี้แจงความจริงที่ถูกต้องแก่ผู้รับชม                      

นส. ปิยะพร เจียรวงศ์ ม.6/2 เลขที่ 43เฉลยข้อสอบ ปี 2550

14. ข้อใดเป็นสถานการณ์เสี่ยงต่อการมี่พศสัมพันธ์มากที่สุด

1). เที่ยวกลางคืนกับเพศตรงข้ามเเละดื่มของมึนเมา

2). การได้เห็นภาพเเละสื่อเกื่ยวกับเพศสัมพันธ์

3).การเเต่งกายยั่วยุให้เกิดอารมณ์ทางเพศ

4). การเดินคนเดียวในที่เปลี่ยว

เฉลย ข้อ 1. เพราะ การดื่มของมึนเมาจะทำให้ขาดสติยั้งคิด ควบคุมตัวเองไม่ได้  เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์มากกว่า

15. วัฒนธรรมต่างชาติที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของเด็กวัยรุ่นเกิดจากสาเหตุใดมากที่สุด

1). หนังสือเเละสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

2). การสื่อสารที่ไร้พรมเเดน

3). ความเจริญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

4).ภาพยนต์ วิทยุ โทรทัศน์

เฉลย ข้อ 3 เพราะความเจริญทางเทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดสิ่งต่างๆ ที่จะทำให้เรารับรู้เรื่องราวต่างๆได้ง่ายขึ้น

16. ข้อใดเป็นการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์เมื่อมีเพศสัมพันธ์

1). ทำความสะอาดอวัยวะเพศ

2). สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

3). หลีกเลี่ยงการมัเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

4). ไม่สำส่อนทางเพศ

เฉลย ข้อ 2. เพราะ การสวมถุงยางขณะมีเพศสัมพันธ์จะช่วยป้องกันไม่ให้อสุจิเล็ดลอดเข้าสู่ร่างกาย เพื่อไปผสมกับรังไข่

น.ส. ทัชดาวัลย์  ปราบเสียง ม. 6/2 เลขที่ 22 
เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2549 ข้อ 15-17

15.ข้อใดควรปฏิบัติเมื่อร่างกายขาดวิตามินเอ

    1. รับประทานน้ำมันตับปลา

    2. ออกกำลังกายกลางแจ้ง

    3. รับประทานอาหารเสริมที่มีวิตามินเอ
   
    4. รับประทานผักใบสีเขียวและผักที่มีสีเหลืองเป็นประจำ
 
ตอบ ข้อ 4 เพราะวิตามินเอในรูปแคโรทีน ซึ่งอยู่ในพืชผักสีเขียวและสีเหลืองเป็นจำนวนมาก
 
16.ข้อใดคืออาหารที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายมากที่สุด
     
    1. ข้าวเหนียว ส้มตำ
 
    2. ข้าวเหนียว หมูย่าง
 
    3. ข้าวเหนียว สังขยา
 
    4. ข้าวเหนียว หน้ากุ้ง
 
ตอบ ข้อ 1 เพราะ  ข้าวเหนียวส้มตำมีคุณค่าอาหารครบ 5 หมู่ 
 
17.ข้อใดคือคุณสมบัติของกรดไขมันอิ่มตัว
 
    1. จุดหลอมเหลวสูง แข็งตัวง่าย
 
    2. จุดหลอมเหลวต่ำ แข็งตัวง่าย
 
    3. จุดหลอมเหลวสูง แข็งตัวยาก
 
    4. จุดหลอมเหลวต่ำ แข็งตัวยาก
 
ตอบ ข้อ 4 เพราะ กรดไขมันไม่อิ่มตัว   (Unsturated fatty acids)  คือ  กรดไขมันที่ในหมู่ไฮโดรคาร์บอนมีพันธะระหว่างอะตอมคาร์บอนบางพันธะเป็นพันธะ คู่  
ซึ่งอาจมีพันธะคู่เพียงแห่งเดียวหรือหลายแห่งก็ได้  และผลจากการที่มีพันธะคู่  ทำให้โมเลกุลของกรดไขมันไม่อิ่มตัวมีจำนวนอะตอมไฮโดรเจนน้อยกว่ากรดไขมัน
อิ่มตัว  ตัวอย่างของกรดไขมันไม่อิ่มตัว  ได้แก่  กรดไลโนเลอิก  กรดโอเลอิก  เป็นต้น  กรดไขมันอิ่มตัวมีสมบัติแข็งตัวยาก  มีจุดหลอมเหลวต่ำ  เมื่อตั้งทิ้งไว้ให้สัมผัสกับอากาศเป็นเวลานานจะเกิดกลิ่นเหม็นหืนได้ 
 
 
น.ส.วิรวรรณ วโรรส ม.6/2 เลขที่ 5

 

 


sss27122's picture

 เฉลยข้อสอบ O-net ปี 2549 ข้อ 10-12 10. ข้อใดมีผลมากที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงของความอ้วน - ความผอม28. ข้อใดคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด
     1) การนอนหลับ
     2) การไปทัศนศึกษา
     3) การไปดูภาพยนต์
     4) ฟังเพลง และลีลาศ

ตอบข้อ 1 เพราะเมื่อร่างกายเกิดอาการเหนื่อยล้า ร่างกายจึงต้องการการหยุดพักและเมื่อเรานอนหลับทุกส่วนของร่างกายก็จะได้พัก และฟื้นฟูตัวเองได้อย่างเต็มที่

29. นันทนาการก่อให้เกิดประโยชน์ด้านใดมากที่สุด
     1) ด้านจิตใจ
     2) ด้านสังคม
     3) ด้านร่างกาย
     4) ด้านครอบครัว

ตอบข้อ 1 เพราะนันทนาการเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความผ่อนคลายและลดความตึงเครียดของสมอง และเมื่อสมองปลอดโปร่งก็จะไม่เครียดและทำให้สภาพจิตดีขึ้นตามไปด้วย

30. กิจกรรมนันทนาการประเภทกีฬาว่ายน้ำ ให้ประโยชน์ต่อส่วนใดของร่างกายมากที่สุด
     1) กล้ามเนื้อ
     2) กระดูกได้เคลื่อนไหว
     3) สมองคลายความตึงเครียด
     4) ทุกส่วนของร่างกาย

ตอบข้อ 4 เพราะกีฬาว่ายน้ำเป็นกีฬาที่ร่างกายทุกส่วนได้เคลื่อนไหวอย่างเต็มที่ อีกทั้งร่างกายและสมองยังเกิดความผ่อนคลาย

น.ส.สุภาภรณ์   แร่เจริญ  ม.6/2  เลขที่ 10


เฉลยข้อสอบ O-net ปี 2549 (ข้อที่ 19-21)
19. สารอาหารใดที่ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต
   
1. ไขมัน
   
2. โปรตีน
   
3. วิตามิน
   
4. คาร์โบไฮเดรต
   เฉลย ข้อที่ 2 โปรตีน เพราะว่่าสารอาหารโปรตีนเป็นสารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย และยังช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
20. สารอาหารใดที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
   
1. ไขมัน
   
2. โปรตีน
   
3. วิตามิน
   
4. คาร์โบไฮเดรต
   
เฉลย ข้อที่ 1 ไขมัน เพราะช่วยให้เกิดความอบอุ่นแก่ร่างกาย เพราะไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังจะช่วยป้องกันไม่ให้ความร้อนออกจากร่างกายและบรรเทาความหนาวเย็นจากภายนอก
21. สารอาหารใดที่ให้พลังงาน
   
1. ไขมัน

   
2. โปรตีน
   
3. วิตามิน
   
4. คาร์โบไฮเดรต
   
เฉลย ข้อที่ 4 คาร์โบไฮเดรต เพราะให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย และเป็นพลังงานที่จะถูกร่างกายนำมาใช้ก่อนสารอาหารไขมันและโปรตีนตามลำดับ
 

น.ส. คชาภรณ์  บินซอและฮ์  ม.6/2  เลขที่ 7


sss27294's picture

ข้อสอบ o-net ปี 2550

 

 

20. การฝึกออกกำลังกาย วิ่งไป-กลับระยะทาง 5 เมตรเป็นประจำ จะช่วบเพิ่มสมรรถภาพร่ายกายทางด้านใด

1.ความเเข็งเเรง

2.ความทนทาน

3.ความคล่องเเคล่วว่องไว

4.ความอ่อนตัว

ตอบ ข้อ 3 ความคล่องเเคล่วว่องไว

   ความแข็งแรง หมายถึง ประสิทธิภาพในการหดตัวของกล้ามเนื้อในหนึ่งครั้ง รูปแบบที่นิยมนำมาใช้ทดสอบองค์ประกอบในด้านนี้ เช่น การยืนกระโดดไกล การกระโดดลอยตัวขึ้นลงในแนวดิ่ง

   ความทนทาน หมายถึง ความสามารถในการหดตัวช้า ๆ ของกล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่ง เพื่อต้านแรงหรือความสามารถในการคงสภาพของการหดตัวใดหนึ่งครั้งในระยะเวลาที่ยาวขึ้น รูปแบบที่นิยมนำมาใช้ทดสอบองค์ประกอบในด้านนี้เช่น การทำลุก-นั่ง การดึงราวเดี่ยว การงอแขนห้อยตัว

   ความคล่องแคล่ว หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและควบคุมได้ รูปแบบที่นิยมนำมาใช้ทดสอบ เช่น การวิ่งเก็บของการวิ่งซิกแซ็ก การวิ่งระยะทางสั้น ๆ

   ความอ่อนตัว หรือความยืดหยุ่น หมายถึง สมรรถนะของมุมของร่างกายในการเคลื่อนไหวสูงสุด โดยเน้นที่กลุ่มของข้อมูลต่าง ๆ รูปแบบที่นิยมนำมาใช้ทดสอบองค์ประกอบในด้านนี้ เช่น การงอตัวไปข้างหน้าหรือการยืนพับตัว

 

21. การออกกำลังกายเเบบใดเป็นการออกกำลังกายด้วยวิธีการเคลื่อนไหวอยู่กับที่

1.การเต้นแอลโรบิก

2.การฝึกยิมนาสติก

3.การวิ่งอยู่กับที่

4.การฝึกวิดพิ้น

ตอบ ข้อ 4 การฝึกวิดพื้น
   การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ (Non - Locomotor Movements) หมายถึง การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายโดยไม่เคลื่อนที่ไปจากจุดนั้นเลย เช่น การก้มต้น การเหวี่ยงแขนขา การเหยียดตัว การบิดตัว การดึง การสั่น การโยกตัว การเอียงตัว เป็นต้น


22. กล้ามเนื้อส่วนใดของร่างกายแข็งแรงที่สุด

 1.กล้ามเนื้อคอ

2. กล้ามเนื้อหลัง

3.กล้ามเนื้อต้นขา

4.กล้ามเนี้อหน้าท้อง

ตอบ ข้อ 3 กล้ามเนื้อต้นขา เพราะเป็นกล้ามเนื้อที่หนา กว้าง ใหญ่ และยังเป็นกล้ามเนื้อลาย ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่เเข็งเเรงที่สุด

 น.ส ชนิกา องอาจ ม.6/2 เลขที่ 241. ข้อใดคือลักษณะที่แสดงความผอมและความอ้วนได้ดีที่สุด
      1) ขนาดของรอบเอว
      2) ความหนาของผิวหนัง
      3) ความกระฉับกระเฉง
      4) ปริมาณความหนาของไขมัน

ตอบ 4) การวัดความหนาของไขมัน เป็นเครื่องมือในการชี้วัดที่ดี เพราะสามารถรู้ค่าที่แท้จริงของไขมันในร่างกาย

2. ข้อใดคือสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้ผอม
      1) พันธุกรรม
      2) ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ
      3) ความผิดปกติของต่อมไฮโปทาลามัส
      4) รับประทานอาหารไม่พอกับความต้องการของร่างกาย

ตอบ 4) การที่เรารับประทานอาหารไม่พอกับความต้องการ ทำให้ร่างกายขาดพลังงานที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ทำให้ร่างกายผอม  ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ไม่ใช่ทำให้ร่างกายผอม อีกทั้ง พันธุกรรม และ ความผิดปกติของไฮโปทาลามัส ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้ร่างกายผอม

3. ข้อใดคือสาเหตุสำคัญที่สุดของความอ้วน
     1) พันธุกรรม
     2) รับประทานยาบางประเภททำให้อ้วน
     3) รับประทานมากและไม่ออกกำลังกาย
     4) รับประทานอาหารเกินความต้องการของร่างกาย

ตอบ 3) การรับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกาย  ทำให้ร่างกายเก็บสะสมอาหารไว้ในรูปของไขมัน และเป็นผลให้เกิดภาวะอ้วน เมื่อเกิดภาวะอ้วน เราควรออกกำลังกาย เพราะไขมันจะถูกดึงไปใช้ และสลายไป แต่ยิ่งรับประทานอะหารมาก และไม่ออกกำลังกายเลย ไขมันที่มีมากก็ไม่สลายไป นี่จึงเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดของความอ้วน

 

ปิยนุช  น้าศิริกุลกิจ ม.6/2 เลขที่ 1


 


sss27117's picture

เฉลยคำตอบO-net ปี2549 วิช่าสุขศึกษาและพลศึกษา ข้อที่ 7-9

7. บุคคลทั่วไปมีน้ำหนักมาตรฐานขึ้นอยู่กับข้อใด
    1) อายุ ส่วนสูง โครงสร้างของร่างกาย
   
2) เพศ ส่วนสูง โครงสร้างร่างกาย
   
3) อายุ อาหารและการออกกำลังกาย
   
4) พันธูกรรม อาหาร การออกกำลังกาย

ตอบ 3) อายุ อาหารและการออกกำลังกาย เพราะ อายุมีผลต่อน้ำหนักมาตราฐาน อาหารก็เป็นปัจจัยที่สำคัญ ซึ่งควรรับประทานให้ถูกหลักโภชนาการ และควรมีการออกกำลังกายอย่างสมำเสมอ 

8. สุรชัยมีส่วนสูง 175 เซนติเมตร หนัก 68 กิโลกรัม สุรชัยมีรูปร่างอยู่ในเกณฑ์ใด
    1) อ้วน
    
2) ผอม
   
3) ได้สัดส่วน
    4) ควรเพิ่มน้ำหนัก
ตอบ 3) ได้สัดส่วน เนื่องจาก Body Mass Index (BMI) คือ ดัชนีมวลกาย = น้ำหนักตัว / ความสูง ยกกำลังสอง ชายผู้นี้ มีค่า BMI คือ 22.2 อยู่ในเกณฑ์สมส่วน
 9. ลานนา มีส่วนสูง 153 เซนติเมตร หนัก 58 กิโลเมตร ลานนามีรูปร่างอยู่ในเกณฑ์ใด
    1) อ้วน
   
2) ผอม
   
3) ได้สัดส่วน
   
4) ควรเพิ่มน้ำหนัก

ตอบ 1) อ้วน เนื่องจาก Body Mass Index (BMI) คือ ดัชนีมวลกาย = น้ำหนักตัว / ความสูง ยกกำลังสอง หญิงผู้นี้ มีค่า BMI คือ 24.776 อยู่ในเกณฑ์อ้วน                                               

 ชื่อ.น.ส.ธนพร  แก่นใน ม.6/2 เลขที่ 3   น.ส.จันทรา  ตระกูลเศรษฐสิริ เลขที่27  ม.6/2

 เฉลยข้อสอบ O-Net 50 ข้อ 29-31

29. ข้อความใดถูกต้อง ในการแข่งขันวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร
     1) การรับ-ส่งไม้ผลัดจะต้องทำการรับ – ส่งไม้ภายในระยะทาง 10 เมตร
     2) นักกีฬาที่วิ่งทางโค้งได้ดี จะต้องประจำที่ไม้ 1 และ ไม้ 3
     3) นักกีฬาที่วิ่งช้าในทีม อาจถูกกำหนดให้วิ่งแค่ระยะทาง 90 เมตร
     4) ข้อ 2 และ ข้อ 3 ถูก

ตอบ ข้อ 4 การแข่งขันวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร นักกีฬาวิ่งทางโค้งได้ดีจะต้องประจำที่ไม้ 1
และไม้ 3 ลักษณะของการวิ่งทางโค้ง คือ การซับแขน แขนขวาจะต้องซับแขนสูงกว่า แขนซ้าย เพื่อให้
สมดุลกับทางโค้งกับร่างกาย การก้าวเท้าเหมือนกับเข่าซ้ายจะยกต่ำกว่าเข่าขวา เพื่อทำมุมกับพื้นที่ทาง โค้งเพื่อให้เกิดความสมดุลในการวิ่ง และนักกีฬาที่วิ่งช้าในทีมอาจถูกกำหนดให้วิ่งแข่งในระยะทาง
90เมตร


30. รายการแข่งขันใด ไม่มีในการแข่งขันทศกรีฑา
     1) วิ่ง 400 เมตร
     2) วิ่ง 200 เมตร
     3) วิ่งกระโดดไกล
     4) พุ่งแหลน

ตอบ ข้อ 2  การแข่งขันทศกรีฑา มีการแข่งขัน 10 ชนิด คือ
               วันที่ 1
               1. วิ่ง 100 เมตร
               2. กระโดดไกล
               3. ทุ่มน้ำหนัก
               4. กระโดสูง
               5. วิ่ง 400 เมตร
               วันที่ 2
               1. วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร
               2. ขว้างจักร
               3. กระโดดค้ำ
               4. พุ่งแหลน
               5. วิ่ง 1,500 เมตร


31. เครื่องดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงเพลง ประกอบการแสดงกระบี่กระบอง มีอะไรบ้าง
     1) ปี่ชวา กลองแขก ฉิ่ง
     2) ปี่ชวา กลองแขก ระนาด
     3) ฉิ่ง ปี่ชวา ระนาด
     4) กลองแขก ระนาด ฉิ่ง

ตอบ ข้อ 1    การบรรเลงดนตรี แบ่งได้ 3 ตอน
 1. พิธีไหว้ครู เป็นประเพณีไทยก่อนการแสดงจะต้องแสดง
     ความเคารพต่อครุบาอาจารย์ ปี่ชวา กลองแขก ฉิ่ง จะบรรเลงเพลง “ชมสมุทร”
 2. โหมโรง เมื่อเสร็จพิธีไหว้ครู ดนตรีจะบรรเลงเพลงโหมโรงก่อนการแสดง เช่น
     แขกโอด แขกไตร เยี่ยมวิมาน เป็นต้น
 3. การต่อสู้ การบรรเลงดนตรีจะต้องเลือกเพลงให้เมาะสมกับอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้
 การมีดนตรีประกอบสันนิฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย และชวา โดยการใช้ปี่ชวา กลองแขก และฉิ่ง เป็นเครื่องดนตรีบรรเลงเพลง