แนวข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับนักเรียน ม.6เตรียมสอบ ONET


kalayarat's picture

1. ข้อใดคือลักษณะที่แสดงความผอมและความอ้วนได้ดีที่สุด
      1) ขนาดของรอบเอว
      2) ความหนาของผิวหนัง
      3) ความกระฉับกระเฉง
      4) ปริมาณความหนาของไขมัน

2. ข้อใดคือสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้ผอม
      1) พันธุกรรม
      2) ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ
      3) ความผิดปกติของต่อมไฮโปทาลามัส
      4) รับประทานอาหารไม่พอกับความต้องการของร่างกาย

3. ข้อใดคือสาเหตุสำคัญที่สุดของความอ้วน
     1) พันธุกรรม
     2) รับประทานยาบางประเภททำให้อ้วน
     3) รับประทานมากและไม่ออกกำลังกาย
     4) รับประทานอาหารเกินความต้องการของร่างกาย

4. ข้อใดเป็นวิธีลดความอ้วนได้ดีที่สุด
    1) ใช้ยาลดความอ้วน   
    2) ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านวด
    3) ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
    4) รับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตให้น้อยลง

5. ในการลดความอ้วนต้องคำนึงถึงข้อใดมากที่สุด
    1) ปริมาณและคุณค่าอาหาร
    2) ปริมาณอาหารและแคลอรี่
    3) ความพยายามและกำลังใจ
    4) จำนวนมื้ออาหารและชนิดของอาหาร
สร้างโดยครูกัลยารัตน์  เมธีวีรวงศ์  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


 
 เฉลยข้อสอบ O-NET ปี 2549 (ข้อ 29-32)
 
29. นันทนาการก่อให้เกิดประโยชน์ด้านใดมากที่สุด
     1) ด้านจิตใจ
     2) ด้านสังคม
     3) ด้านร่างกาย
     4) ด้านครอบครัว
 
ตอบ  1) ด้านจิตใจ เพราะ จะได้พักผ่อนคลายความตึงเครียด ลดความวิตกกังวล ทำให้บุคคลสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือประกอบการงานต่างๆได้ดีขึ้น

30. กิจกรรมนันทนาการประเภทกีฬาว่ายน้ำ ให้ประโยชน์ต่อส่วนใดของร่างกายมากที่สุด
     1) กล้ามเนื้อ
     2) กระดูกได้เคลื่อนไหว
     3) สมองคลายความตึงเครียด
     4) ทุกส่วนของร่างกาย
 
ตอบ   4) ทุกส่วนของร่างกาย เพราะ  กีฬาว่ายน้ำช่วยพัฒนาสุขภาพร่างกาย  และระบบต่าง ๆ ทำให้กล้ามเนื้อได้บริหาร เคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ รักษาความแข็งแรงมีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น 
 
31. นันทนาการหมายถึงข้อใด
     1) การพักผ่อน
     2) การนอนหลับ
     3) การออกกำลังกาย
     4) การทำกิจกรรมยามว่าง
 
ตอบ  4) การทำกิจกรรมยามว่าง เพราะ นันทนาการเป็นกิจกรรมที่ทำด้วยความสมัครใจในยามว่าง เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียด และเกิดความสุขทางใจ กิจกรรมนี้ต้องไม่เป็นอาชีพ มีคุณประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ทั้งยังไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎหมายบ้านเมือง

32. การจัดนิทรรศการ จัดเป็นนันทนาการประเภทใด
     1) กิจกรรมศิลปะ
     2) กิจกรรมอนุรักษ์
     3) กิจกรรมงานสังคม
     4) กิจกรรมอาสาสมัคร
 
ตอบ  3) กิจกรรมงานสังคม เพราะ เป็นกิจกรรมนันทนาการหลายประเภทที่กลุ่มคนได้ร่วมกันประกอบขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน จึงได้ร่วมประกอบกิจกรรมนันทนาการชนิดนั้นเพื่อสังคม 
 
 
น.ส. แพรวนภา  แช่มคล้ำ ม.6/3  เลขที่ 8 ^^
 
 


   Embarassed เฉลยข้อสอบ O-NET ปี 50 Embarassed

ข้อ 27-29

27. การเล่นประเภทคู่ กีฬาใดมีวิธีการเล่นเเตกต่างจากข้ออื่น

1. เทนนิส

2. เเบดมินตัน

3. เทเบิลเทนนิส

4. วอลเลย์บอลชายหาด

ตอบ  ข้อ 4.วอลเลย์บอลชายหาด เพราะเทนนิส เเบดมินตัน
เทเบิลเทนนิสล้วนเเต่ใช้อุปกรณ์เหมือนๆกัน เช่น ไม้เทนนิส ไม้ปิงปอง ไม้เเบดมินตัน เเละก็มีลูกไว้สำหรับเล่น เเต่วอลเลย์บอลชายหาดมีเเต่ลูก โดยใช้มือตีกลับไปมา ไม่ได้ใช้ไม้ในการเล่น

28. การเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส เมื่อคู่เเข่งตีลูกทอปสปิน เขาควรตั้งหน้าไม้อย่างไร เพื่อให้ลูกกระดอนกลับไปลงบนโต๊ะคู่เเข่งขัน

1. ตีกลับไปโดยการคว่ำหน้าไม้เล็กน้อย

2. ตีกลับไปโดยการหงายหน้าไม้เล็กน้อย

3. ตีกลับไปโดยตั้งหน้าไม้ตั้งฉากกับโต๊ะ

4. ตีกลับไปโดยเอียงหน้าไม้เล็กน้อย

ตอบ  ข้อ 1. ตีกลับไปโดยการคว่ำหน้าไม้เล็กน้อย  ลูกทอปสปิน เป็นการตีแบบรุก(ท็อปสปิน)และการตีแบบรับ(แบ็คสปิน) ลูกที่ไม่มีสปินได้แก่ลูกตบ บล็อค และล็อป การรับลูกทอปสปิน จะต้องคว่ำหน้าไม้ลงเล็กน้อยเพื่อตีลูกกลับ เเละไม่ควรตีลูกตั้งฉากกับโต๊หรือเอียงหน้าไม้ เพราะจะทำให้ลูกเสียเเละก็เสียคะเเนน

29. ข้อความใดถูกต้องในการเเข่งขันวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร

1. การรับ-ส่งไม้ผลัดจะต้องทำการรับ – ส่งไม้ภายในระยะทาง 10 เมตร

2. นักกีฬาที่วิ่งทางโค้งได้ดี จะต้องประจำที่ไม้ 1 และ ไม้ 3 

3. นักกีฬาที่วิ่งช้าในทีม อาจถูกกำหนดให้วิ่งแค่ระยะทาง 90 เมตร 

4. ข้อ 2 และ ข้อ 3 ถูก

ตอบ  ข้อ 4. ข้อ 2 และ ข้อ 3 ถูก เนื่องจากในการแข่งขันวิ่งผลัด 4x100เมตร นักกีฬาวิ่งทางโค้งได้ดีจะต้องประจำที่ไม้ 1และไม้ 3
ลักษณะของการวิ่งทางโค้ง คือ การซับแขน แขนขวาจะต้องซับแขนสูงกว่า แขนซ้าย เพื่อให้สมดุลกับทางโคกับร่างกาย
การก้าวเท้าเหมือนกับเข่าซ้ายจะยกต่ำกว่าเข่าขวา
เพื่อทำมุมกับพื้นที่ทางโค้งเพื่อให้เกิดความสมดุลในการวิ่ง
และนักกีฬาที่วิ่งช้าในทีมอาจถูกกำหนดให้วิ่งแข่งในระยะทาง 90 เมตร  การวิ่งผลัด หมายถึง การแข่งขันกรีฑาประเภททีม ซึ่งต้องประกอบด้วยนักกีฬาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปลงทำหน้าที่วิ่งในแต่ละช่วงของระยะทางตามที่ตนได้ รับมอบหมายหรือทำการตกลงไว้ภายในทีมตามปกติการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่งผลัดในระดับนานาชาติที่เป็นทางการจะประกอบด้วยการวิ่งผลัดประเภท 4x100 เมตร  ชายหญิง และ 4X400 เมตร ชายหญิง ส่วนระยะทางในการแข่งขันและจำนวนผู้ร่วมแข่งขัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมตามสภาพ   การกำหนดที่หมายและการใช้สัญญาณระหว่างผู้ส่งและผู้รับคทาจะต้องมีความ สัมพันธ์เป็นอย่างดีคือ เมื่อผู้ส่งวิ่งมาถึงที่หมายที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า แล้วผู้รับก็จะออกวิ่งเองการกำหนดที่หมายนั้นขึ้นอยู่กับฝีเท้าของผู้ส่งและ ผู้รับถ้าผู้ส่งวิ่งเร็วกว่าผู้รับก็ต้องกำหนดที่หมายให้ไกลจากเดิม ถ้าผู้ ส่งวิ่งช้ากว่าผู้รับ ก็ต้องเลื่อนจุดกำหนดให้มาใกล้กว่าเดิมจนกระทั่งสามารถรับ-ส่งกันด้วยความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี

น.ส. สุพัตรา บุญพรม ม.6/7  เลขที่ 24

 

 เฉลยข้อสอบ O-NET ปี 51 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาข้อ 6-8

6. ข้อใดไม่ใช่การวางแผนดูแลสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพที่ดี
          1. มีกิจกรรมทางกายมากขึ้น
          2. ดื่มแอลกอฮอล์เป็นครั้งคราว
          3. เล่นเกมคอมพิวเตอร์ทุกวัน
          4. ฝึกซ้อมกีฬาทุกวัน

ตอบข้อ 3 เพราะ การวางแผนดูแลสุขภาพเป็นกระบวนการที่จะสำรวจสภาวะสุขภาพที่เป็นจริงของตนเองเพื่อกำหนดเป็นแผนขั้นต้น ตัดสินใจอย่างฉลาดและถูกต้องในการดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมและยั่งยืน ดังนั้นการเล่นคอมพิวเตอร์ทุกวันจึงเป็นอันตราย ทำให้สุขภาพทรุดโทรมอีกทั้งเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบในทางลบจากเกมซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตอีกด้วย

7. สื่อชนิดใดมีอิทธิพลต่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นมากที่สุด
          1. หนังสือ
          2. โทรทัศน์
          3. อินเทอร์เน็ต
          4. วีดิทัศน์

ตอบข้อ 3 เพราะ ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีมากขึ้น จึงทำให้ข้อมูลข่าวสารส่งถึงกันได้อย่างรวดเร็ว อินเทอร์เน็ตก็มีกิจกรรมต่างๆ ให้วัยรุ่นได้เรียนรู้มากขึ้น เช่น Chat msn หรือ Hi 5 ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นช่องทางให้มีการนัดหมายกันได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลถึงพฤติกรรมทางเพศโดยเฉพาะแนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นที่จะเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก

 8. ข้อใดเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ชีวิตครอบครัวแตกแยก
          1. ทรัพย์สินเงินทอง
          2. การศึกษา
          3. หน้าที่การงาน
          4. ความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน

ตอบข้อ 4 เพราะ ทักษะชีวิตที่เป็นทักษะที่สำคัญในการดำรงชีวิตคือ ทักษะการสื่อสารและทักษะการมีสัมพันธภาพ หากครอบครัวขาดการนำทักษะการสื่อสารมาใช้ในชีวิตประจำวันจะทำให้ขาดความเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งอาจส่งผลถึงความแตกแยกในครอบครัวตามมาด้วยเฉลยข้อสอบ O-NET ปี 51 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาข้อ 12-14

12. เมื่ออยู่ในวัยเรียนหากนักเรียนหญิงตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจวิธีการแก้ปัญหาที่ควรกระทำคือข้อใด
          1. ปรึกษาผู้ใหญ่หรือครูอาจารย์
          2. หาทางแก้ปัญหากับคนรัก
          3. ลาออกจากโรงเรียน
          4. ทำแท้ง

ตอบข้อ 1 เพราะ การที่นักเรียนหญิงตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจวิธีการแก้ปัญหาที่ควรกระทำ ปรึกษาผู้ใหญ่  ครู อาจารย์ ทั้งนี้เพราะสถานการณ์ดังกล่าวเมื่อเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนเป็นอย่างมากและมีผลต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียนหญิงต่อไปนี้ในอนาคต ดังนั้น พ่อแม่ ผู้ใหญ่หรือครู อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ช่วยแก้ไข

13. ข้อใดเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเอดส์
          1. สำส่อนทางเพศ
          2. ใช้ของร่วมกับผู้ป่วย
          3. เที่ยวสถานเริงรมย์
          4. ใช้ห้องน้ำสาธารณะร่วมกับผู้ป่วย

ตอบข้อ 1 เพราะ โรคเอดส์เกิดจากการสัมผัสกับสารคัดหลั่งของร่างกายโดยเฉพาะจากการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่ติดเชื้อเอดส์

14. กล้ามเนื้อในร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยกล้ามเนื้อใดมากที่สุด
          1. กล้ามเนื้อเรียบ
          2. กล้ามเนื้อแดง
          3. กล้ามเนื้อลาย
          4. กล้ามเนื้อหัวใจ

ตอบข้อ 3 เพราะ กล้ามเนื้อลายเป็นกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ในการเคลื่อนไหวของร่างกายมีจำนวนมากที่สุดในร่างกายร้อยละ 40 ของน้ำหนักตัว กล้ามเนื้อลายเป็นอวัยวะใหญ่ในการทำงานต้องได้รับคำสั่งมาจากระบบประสาทส่วนกลาง เฉลยข้อสอบ O-NET ปี 2549 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ข้อ 37-40)

37. ถ้าร่างกายมีคอเลสเตอรอลมากเกินไป ทำให้เป็นโรคใด
1. เบาหวาน     2. มะเร็ง   3. เหน็บชา  4. เส้นเลือดอุดตัน
ตอบ.  ข้อ 4 เส้นเลือดอุดตัน
เพราะ คอเลสเตอรอลส่วนใหญ่ไม่ได้มากับอาหารแต่จะถูกสังเคราะห์ขึ้นภายในร่างกาย จะสะสมอยู่มากในเนื้อเยื้อของอวัยวะที่สร้างมันขึ้นมาเช่น ตับ ไขสันหลัง (spinal cord) สมอง และ ผนังหลอดเลือดแดง (atheroma) คอเลสเตอรอลมีบทบาทในกระบวนการทางชีวเคมีมากมาย แตที่รู้จักกันดีคือ มันเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหัวใจและระบบหลอดเลือด (cardiovascular disease) และภาวะ คอเลสเตอรอลในเลือดสูง

38. เจษฏาภรณ์ เรียนหนัก มีอาการเมื่อยล้าทางสมอง ควรเลือกกิจกรรมนันทนาการประเภทใด
1. ร้องเพลง  2. ดูภาพยนตร์  3. แข่งแรลลี่  4. เล่นหมากฮอส
ตอบ. ข้อ 1 ร้องเพลง
เพราะ เมื่อเรามีอาการเมื่อยล้าทางสมอง สมองเราก็ควรต้องการพักผ่อน ด้วยการร้องเพลง เพราะการร้องเพลง สามารถถ่ายทอดความรู้สึกของมนุษย์จึงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวัน มนุษย์มีความคุ้นเคยกับดนตรี ทั้งในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การแสดงออก การท้าทาย การแสดงความสามารถชั้นสูงที่บุคคลพึงกระทำได้ กิจกรรมดนตรีช่วยระบายอารมณ์ เป็นการผ่อนคลายความเครียดขณะทำงาน หรือเวลาว่าง กล่าวโดยสรุป ดนตรีเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ต้องมีควบคู่กับสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันที่มีบทบาทต่อบุคคล ชุมชนและประเทศชาติ

39. โรคเบาหวาน เกิดจากการทำงานผิดปกติของอวัยวะใด
1. ไต   2. ตับ   3. ม้าม   4. ลำไส้
ตอบ. ข้อ 2 ตับ
เพราะ  อาหารที่รับประทานเข้าไปส่วนใหญ่จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดเพื่อใช้เป็นพลังงาน เซลล์ในตับอ่อนชื่อเบต้าเซลล์เป็นตัวสร้างอินซูลิน อินซูลินเป็นตัวนำน้ำตาลกลูโคสเข้าเซลล์เพื่อใช้เป็นพลังงาน โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เกิดเนื่องจากการขาดฮอร์โมนอินซูลิน หรือประสิทธิภาพของอินซูลินลดลง เนื่องจากภาวะดื้อต่ออินซูลิน ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอยู่เป็นเวลานานจะเกิดโรคแทรกซ้อนต่ออวัยวะต่างๆ เช่น ตา ไต และระบบประสาท

40. หวิวต้องทำงานตั้งแต่เช้าจรดเย็น โอ๋จึงชวนไปเที่ยวทะเล นักเรียนคิดว่าหวิวควรตอบอย่างไร
1. เอาไว้โอกาสหน้า                          2. ยังไม่ว่างไปไม่ได้ 

3. ดีเหมือนกันจะได้คลายเครียด          4. พักผ่อนอยู่บ้านดีกว่า
ตอบ. ข้อ 3. ดีเหมือนกันจะได้คลายเครียด
เพราะ เนื่องจากหวิวนั้นทำงานตลอดทั้งวัน ไม่ค่อยได้มีเวลาพักผ่อน แต่เมื่อโอ๋มาชวนก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราควรจะพักผ่อนบ้าง เป็นการคลายเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อเติ่มพลังให้กับสมอง เพื่อพัฒนางานในวันอื่นๆต่อไป  ถือเป็นการให้รางวัลกับตนเอง

                                                                    น.ส. สราลี พิมพ์สมาน ม.6/3 เลขที่ 10


 เฉลยข้อสอบ O-net ปี 49 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ข้อ 40 - 42)

40. หวิวต้องทำงานตั้งแต่เช้าจรดเย็น โอ๋จึงชวนไปเที่ยวทะเล นักเรียนคิดว่าหวิวควรตอบอย่างไร

1. เอาไว้โอกาสหน้า

2. ยังไม่ว่างไปไม่ได้

3. ดีเหมือนกันจะได้คลายเครียด

4. พักผ่อนอยู่บ้านดีกว่า

ตอบ ข้อ 1. เอาไว้โอกาสหน้า เพราะหวิวก็มีหน้าที่ของตนที่ต้องทำ เมื่อมีเพื่อนมาชวนไปเที่ยว ก็ควรทำหน้าที่ของตนให้เสร็จดีก่อนแล้วจึงไปเที่ยว หรือไม่ก็รอให้ถึงวันหยุดแล้วค่อยชวนกันไปเที่ยวก็ได้

 

41. โปรตีนเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างภายในร่างกาย เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างๆ โปรตีนเกิดจากองค์ประกอบย่อยๆที่เรียกว่าอะไร และสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่กลุ่ม

1. กรดแลกติก แบ่งได้ 2 กลุ่ม

2. กลูโคส แบ่งได้ 4 กลุ่ม

3. เอนไซม์ แบ่งได้ 2 กลุ่ม

4. กรดอะมิโน แบ่งได้ 2 กลุ่ม

ตอบ ข้อ 4. กรดอะมิโน แบ่งได้ 2 กลุ่ม เพราะหน่วยย่อยที่สุดของโปรตีนคือ "กรดอะมิโน" ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยพันธะเพปไทด์ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 20 ชนิด แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กรดอะมิโนจำเป็น ซึ่งร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้ และกรดอะมิโนไม่จำเป็น ซึ่งร่างกายสามารถสังเคราะห์ได้

 42. อาหารที่ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงได้แก่ข้อใด

1. นมผงอัดเม็ด

2.เนื้อหมู ไก่ ไข่ ผัก

3. อาหารที่มีรสจัด

4. ดื่มน้ำวันละ 8 แก้ว

ตอบ ข้อ 3. อาหารที่มีรสจัด เพราะในผู้สูงอายุนั้น ระบบต่างๆในร่างกายเริ่มเสื่อมลง ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกายลดลงตามไป ถ้ารับประทานอาหารรสจัด (เปรี้ยว,เค็ม,หวานจัด)มากเกินไปอาจทำให้เกิดความผิดปรกติต่อร่างกายได้ เช่น ถ้าทานอาหารรสหวานจัด เช่น พวกขนมหวาน
ต่างๆมากเกินไป ก็จะทำให้น้ำตาลที่ได้รับกลายเป็นพลังงานส่วนเกินแล้วเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในร่างกายได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ความดันโลหิตสูง หรือโรคหัวใจ ถ้าทานอาหารเค็มจัด ซึ่งจะมีแร่ธาตุโซเดียมอยู่มาก ถ้ากินเป็นประจำทำให้เกดภาวะความดันโลหิตสูง และโรคอื่นๆตามมา ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงการเติมเครื่องปรุงรสใดๆก่อนการชิมอาหาร หรือทานอาหารที่มีรสชาติพอดี

 

โดย*   นางสาวรัศติญา มุ่งเอื้อมกลาง ม. 6/6 เลขที่ 1440. หวิวต้องทำงานตั้งแต่เช้าจรดเย็น โอ๋จึงชวนไปเที่ยวทะเล นักเรียนคิดว่าหวิวควรตอบอย่างไร
1. เอาไว้โอกาสหน้า
2. ยังไม่ว่าง ไปไม่ได้
3. ดีเหมือนกันจะได้คลายเครียด
4. พักผ่อนอยู่บ้านดีกว่า
ตอบข้อ 3. เพราะควรคลายเครียดหลังจากทำงานอย่างหนัก และไม่ควรปฎิเสธความหวังดีจากคนอื่น

41.โปรตีนเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างภายในร่างกาย เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างๆ โปรตีนเกิดจากองค์ประกอบย่อยๆ ที่เรียกว่าอะไร และสามารถแบ่งได้เป็นกี่กลุ่ม
1. กรดแลคติก แบ่งได้ 2 กลุ่ม
2. กลูโคส แบ่งได้ 4 กลุ่ม
3. เอนไซม์ แบ่งได้ 2 กลุ่ม
4. กรดอะมิโน แบ่งได้ 2 กลุ่ม
ตอบข้อ 4. เพราะ มาจาก กรดอะมิโน ซึ่งแบ่งได้เป็น อมิโนจำเป็น และ อมิโนไม่จำเป็น
ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99

42. อาหารที่ผู้สูงอายุควรหลีกเลียงได้แก่ข้อใด
1. นมผงอัดเม็ด
2. เนื้อหมู ได้ ไข่ ผัก

3. อาหารที่มีรสจัด
4. ดื่มน้ำวันละ 8 แก้ว
ตอบ ข้อ 3. เพราะ ประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะต่างๆ เริ่มเสื่อมถอยลง ทำให้ประสบปัญหาด้านสุขภาพ ควรเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสม
ที่มา
http://www.paktho.ac.th/student/eatmother/index10.htm

น.ส. ซาราห์ รามาน เลขที่ 14 ม.6/2qqq


เฉลยข้อสอบ O-NET ปี 49 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ข้อ 28-30)

28. ข้อใดคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด
1) การนอนหลับ                    2) การไปทัศนศึกษา
3) การไปดูภาพยนตร์              4) ฟังเพลง และลีลาศ

ตอบ ข้อ 1) การนอนหลับ
- เพราะขณะหลับร่างกายจะหยุดพักผ่อนตามไปด้วย และเป็นการลดภาระให้สมองทำงานเบาลง
ที่มา : http://variety.teenee.com/science/7171.html


 

29. นันทนาการก่อให้เกิดประโยชน์ด้านใดมากที่สุด
1) ด้านจิตใจ                        2) ด้านสังคม
3) ด้านร่างกาย                     4) ด้านครอบครัว

ตอบ ข้อ 1) ด้านจิตใจ
- เพราะ การทำกิจกรรมนันทนาการ ทำให้เราได้พักผ่อนคลายความตึงเครียด ลดความวิตกกังวล ทำให้บุคคลสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือประกอบการงานต่างๆ ได้ดีขึ้น
ที่มา : http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/42012/42012-05.htm


 

30. กิจกรรมนันทนาการประเภทกีฬาว่ายน้ำ ให้ประโยชน์ต่อส่วนใดของร่างกายมากที่สุด
1) กล้ามเนื้อ                        2) กระดูกได้เคลื่อนไหว
3) สมองคลายความตึงเครียด     4) ทุกส่วนของร่างกาย

ตอบ ข้อ 4) ทุกส่วนของร่างกาย
- เพราะการว่ายน้ำจะเป็นการออกกำลังทุกส่วน มีการใช้พลังงานตลอด และไม่ส่งผลกระทบต่อข้อต่อ
ที่มา : http://gotoknow.org/blog/25102510/325261


สุจิตรา ทรัพย์จรูญวงศ์ ม.6/6 เลขที่ 1023. คนอายุ 20 ปี ต้องการฝึกกีฬาที่มีความหนัก 80% ของอัตราการเต้นของหัวใจ
สูงสุด จะมีอัตราการเต้นของหัวใจ เท่าใด
1. 156 ครั้งต่อนาที
2. 160 ครั้งต่อนาที
3. 166 ครั้งต่อนาที
4. 172 ครั้งต่อนาที

 เฉลย ข้อ 2 คนอายุ 20 ปี มีอัตราการเต้นของหัวใจประมาณ 200 ครั้ง ถ้าต้องการฝึกกีฬาที่มีความหนัก 80% ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด จะมีอัตราการเต้นของหัวใจเท่ากับ                 200/100 x 80 เท่ากับ 60 ครั้งต่อนาที             

24. ปัจจัยในข้อใดมีความสำคัญที่สุด ในการสร้างสมรรถภาพทางกาย
1. อาหาร
2. อาหารเสริม
3. ยาบำรุง
4. การออกกำลังกาย

เฉลย ข้อ 4 สมรรถภาพทางกายหมายถึง ความสามารถของร่างกายในการประกอบกิจกรรมหรือทำงานเป็นระยะเวลานานๆติดต่อกันรวมทั้งการทำกิจกรรมในช่วงเวลาว่างของชีวิตประจำวัน โดยเกิดประสิทธิภาพสูงต่อทั้งสุขภาพทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

25. ในการเล่นกีฬา เมื่อเกิดอุบัติเหตุข้อเท้าเคล็ด นักกีฬาควรปฏิบัติอย่างไร
1. หยุดพัก ใช้ความเย็นประคบ ปล่อยให้ขาห้อยลง
2. หยุดพัก ใช้ความร้อนประคบ ยกขาขึ้นสูง
3. หยุดพัก ใช้ความเย็นประคบ ยกขาขึ้นสูง
4. หยุดพัก ใช้ความร้อนประคบ ปล่อยให้ขาห้อยลง

เฉลย ข้อ3 เมื่อเกิดอุบัติเหตุข้อเท้าเคล็ดจากการเล่นกีฬา ควรให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหยุดพักห้ามเคลื่อนย้าย ตรวจดูว่าถ้าเป็นเพียงข้อเท้าเคล็ดควรใช้ความเย็นประคบเพื่อไม่ให้เ้ส้นเลือดแตกกระจายมากเกินไป ยกขาให้สูงขึ้น โดยการนอนหงายราบกับพื้ัน แล้วส่งโรงพยาบาลต่อไป

อภิญญา  ตู้นิ่ม ม.6/6  เลขที่ 24เฉลยข้อสอบ O-net ปี 2549 ข้อ 43-46 

43. ความเชื่อด้านสุขภาพอะไรมีผลที่สำคัญในเรื่องการปรับเปลี่ยน และความคงอยู่ต่อพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล
     1) ความรู้ การกระตุ้น กดดัน
     2) ความเป็นอยู่ การเกิดโรค การรักษา
     3) ร่างกาย จิตใจ ฮอร์โมน
     4) ความรู้ เจตคติ การปฏิบัติ
ตอบ ข้อ3) ร่างกาย จิตใจ ฮอร์โมน
จิตใจและฮอร์โมนเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ในการควบคุมร่างกาย และ พฤติกรรมสุขภาพของบุค
คล

44. ข้อใดไม่ใช่ระบบเฝ้าระวังที่เน้นระบบเฝ้าระวังเชิงรุกร่วมกันทีมีส่วนร่วมต่อแนวทางการป้องกันโรคติดต่อ
     1) การตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาโรค
     2) การรักษาโรคที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน
     3) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
     4) ศึกษาและเฝ้าระวังโรคทางพันธูกรรมเพิ่มขึ้น
ตอบ ข้อ3) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
การเฝ้าระวังเชิงรุก (Active Surveillance)
เป็นการดำเนินงานเฝ้าระวังโรค โดยผู้รวบรวมข้อมูลจะเข้าไปติดตามค้นหาปัญหาที่ทำการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เมื่อพบก็ทำการบันทึกทันที วิธีนี้จะทำให้ทราบปัญหาได้อย่างรวดเร็วและสามารถควบคุมคุณภาพของข้อมูลได้ด้วยตนเอง ซึ่งมักจะได้ผลในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ และมีพื้นที่ไม่กว้างนัก โดยทั่วไปมักใช้กับโรคที่หายาก (rare disease) แต่มีความสำคํญและต้องการความครบถ้วนสูง หรืออาจใช้การเฝ้าระวังโรคแบบนี้กับโรคที่เป็นปัญหาใหม่ เช่น กาฬโรค วัวบ้า เอดส์ เป็นต้น

45. หลักในการออกกำลังกาย เพื่อให้หัวใจแข็งแรง ใช้อักษรย่อตามข้อใด
     1) FITT
     2) FITG
     3) FIIT
     4) FITI

ตอบ ข้อ  1) FITT
โปรแกรมการออกกำลังกาย หลักของการสั่งการรักษาด้วยการออกกำลังกายประกอบด้วย FITT คือ
F = frequency หรือ ความถี่ การออกกำลังกาย 3–5 วันต่อสัปดาห์จะมีผลดีต่อการลดระดับความดันโลหิตแล้ว อย่างไรก็ตาม ผลจากการศึกษาพบว่า การออกกำลังกายแต่ละครั้งจะมีผลลดความดันโลหิตได้นานหลายชั่วโมง ดังนั้นจึงควรออกกำลังกายทุกวันหรือเกือบทุกวัน 5
•I = intensity หรือ ความหนัก-เบา แนะนำให้ออกกำลังกายในระดับปานกลาง (moderate intensity exercise) คือ ที่ระดับประมาณ 40-60% VO2R หรือที่ Rate of Perceived Exertion Scale ที่คะแนน 12-13 (คะแนน 6-20) ตามตารางที่ 3 และ 4 ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนของระบบหัวใจและหลอดเลือด หรือ ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่มี HT ต้องการออกกำลังกายแบบหนักมาก (vigorous exercise) ก็สามารถทำได้แต่ควรพิจารณาเป็นรายๆ และควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์
T = time หรือ ระยะเวลา การศึกษาส่วนใหญ่จะใช้การออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง (continuous exercise) โดยมีระยะเวลา 30–60 นาที ระยะเวลาช่วงนี้จะไม่พบความแตกต่างต่อการลดความดันโลหิต อย่างไรก็ตาม อาจแบ่งการออกกำลังกายเป็นช่วงได้ (intermittent exercise) โดยแบ่งเป็นระยะเวลาช่วงละอย่างน้อย 10 นาที สะสมให้ได้ระยะเวลาทั้งหมด 30-60 นาทีต่อวัน
T = type หรือ ประเภทของการออกกำลังกาย ควรเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นหลัก และประกอบด้วยการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านเป็นส่วนเสริม

46. ข้อใดเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของชุมชน
     1) โฟร์และมดเป็นผู้นำของชุมชน โดยมีบทบาทในการร่วมกิจกรรมกับชุมชนและมีความเป็นผู้นำ  กล้าคิด กล้าตัดสินใจ เสียสละ
         และสนใจงาน
     2) อั้มยึดวัฒนธรรมประเพณีจากต่างประเทศ เพื่อมุ่งพัฒนาชุมชนให้ก้าวหน้า
     3) ติ๊กมีมนุษยสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับเฉพาะชาวบ้านที่มีมนุษยสัมพันธ์ด้วย
     4) ผู้ใหญ่บ้านพอล เรี่ยไรเงินจากชาวบ้านเพื่อไปสร้างป้อมยาม
ตอบ ข้อ 1) โฟร์และมดเป็นผู้นำของชุมชน โดยมีบทบาทในการร่วมกิจกรรมกับชุมชนและมีความเป็นผู้นำ  กล้าคิด กล้าตัดสินใจ เสียสละ   และสนใจงาน
การมีผู้นำชุมชนที่ดีจะสามารถทำให้ชุมชนพัฒนาไปในด้านต่าง ๆ ได้ดีด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน  การรักษาความปลอดภัยในแก่สมาชิกในชุมชน

 น.ส. วิชุตา  ธรรมยุทธสกุล   เลขที่  15   ม. 6/6

  เฉลยข้อสอบ O-net ปี 49 ข้อ 34 - 36  

34. อาหารต่อไปนี้ให้สารอาหารโปรตีน ยกเว้นข้อใด
     1) ฟักทอง
     2) ข้าวโพด
     3) ผักคะน้า
     4) เผือก มัน
ตอบ ข้อที่ 3 เพราะผักคะน้าจะให้สารอาหารประเภทวิตามินซีสูงมาก ใครที่เป็นหวัด ผิวไม่สวย วิตามินซีช่วยให้เนื้อเยื่อของเราทำงานได้เต็มกำลัง ช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อให้ชุ่มชื้น และทำให้ระบบภูมิคุ้มกันโรคมีความแข็งแรงสมบูรณ์ ,เบต้า - แคโรทีนถึง 186.92 ไมโครกรัม/100 กรัม ซึ่งเป็นสารตัวหนึ่งของวิตามินเอ มีคุณสมบัติช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งที่กระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ มะเร็งปอด และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ นอกจากนั้นยังมีแคลเซี่ยมช่วยเสริมสร้างกระดูก
ที่มา : http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=by-step&month=01-2009&date=06&group=9&gblog=3
 

35. คอเลสเตอรอล พบมากในข้อใด
     1) ไข่แดง
     2) ตับไก่
     3) เนื้อปลา
     4) ผักใบเขียว
ตอบ ข้อที่ 1 โดยไข่แดง ,ตับไก่ และเนื้อปลามีจำนวนคอเลสเอตรอลลดหลั่นกันไป ไข่แดงมีคอเลสเตอรอลสูงที่สุดถึง 1602 มก. ,ตับไก่มีคอเลสเตอรอล 439 มก. และปลามีคอเลสเตอรอลต่ำกว่า 100 มก. ยกเว้นผักและผลไม้ที่ไม่มีคอเลสเตอรอลเลย
ที่มา : http://www.komchadluek.net/detail/20091007/31412/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A5.html
 

36. ข้อใดไม่ใช่ธาตุหลักของโปรตีน
     1) คาร์บอน
     2) ไขมัน
     3) ไนโตรเจน
     4) ไฮโดรเจน
ตอบ ข้อที่ 2 เพราะโปรตีนจะประกอบด้วยธาตุหลัก 4 ชนิด คือ คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจน อาจจะมีเหล็ก กำมะถัน และฟอสฟอรัส
ที่มา : http://www.kanlayanee.ac.th/kn/work2544/40520/a4.html
 

นางสาวพรธีรา วีระกังวานกุล ม.6/5 เลขที่ 5


เฉลยข้อสอบ O-NET ปี 50

ข้อ 45.-47.

45. เหตุใดการใช้กระบวนการทางประชาสังคมจึงทำให้ชุมชนเข็มแข็ง
1. เพราะประชาชนเกิดการรวมกลุ่มกันแก้ปัญหาของตนเอง
2. เพราะเป็นรวมคนเป็นจำนวนมากในชุมชน
3. เพราะทำให้หน้าที่เกิดความเชื่อมั่นในการทำงาน
4. เพราะชาวบ้านไม่ต้องพึ่งรัฐอีกต่อไป
เฉลย
ข้อ 1. เพราะประชาชนเกิดการรวมกลุ่มกันแก้ปัญหาของตนเอง   แนว ความคิดของการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนที่ให้คนในชุมชนร่วมคิด ร่วมการดำเนินการ ร่วมรับผิดชอบ และร่วม รับประโยชน์ของคนในชุมชนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการร่วมกันทำงาน ในทุกภาคส่วนของสังคมส่งเสริม การทำงานเป็นลักษณะพหุภาคี

 


 

46. การป้องกันอันตรายจากการใช้ยาสมารถทำได้ดั่งนี้
1. ถูกคน  ถูกเวลา  ถูกทาง  ถูกขนาด  และถูกโรค
2. ถูกขนาน ถูกคน  ถูกสถานการณ์ และถูกปริมาณ
3. ถูกหลัก ถูกเวลา ถูกชนิด  และถูกคน
4.  ถูกฉลาก  ถูกวิธีการ  และถูกต้องกับอาการ
เฉลย
ข้อ 1. ถูกคน  ถูกเวลา  ถูกทาง  ถูกขนาด  และถูกโรค
ถูกโรค หมาย ถึง ต้องทราบก่อนว่า อาการที่เป็นนั้น มีสาเหตุมาจากสิ่งใดเช่น ปวดท้อง ก็ต้องรู้ว่าเกิดจากท้องเสีย หรือปวดท้องเพราะอาหารไม่ย่อยเนื่องจากยาที่ใช้รักษาจะไม่เหมือนกัน และต้องให้ยาให้ถูกกับอาการที่เป็นอยู่ด้วยการนำตัวอย่างยาหรือชื่อยามาซื้อ ยาเอาไปใช้เองนั้น ควรจะปรึกษาเภสัชกรก่อนที่จะซื้อยา

ถูกขนาด หมาย ถึง ปริมาณยาที่ใช้ในแต่ละคนจะแตกต่างกัน เช่น ทารก เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ จะมีขนาดยาที่ใช้ไม่เท่ากัน นอกจากนี้ คนที่มีการทำงานของตับหรือไตบกพร่อง คนที่มีโรคประจำตัว คนที่ต้องรับประทานยาหลายตัวรวมกัน อาจจะต้องมีการปรับขนาดยาให้เหมาะสมในแต่ละราย บางคนลืมกินยาไปมื้อหนึ่ง แล้วไปกินเพิ่มเป็น 2 เท่าในมื้อถัดไป ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นควรปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากยา หรือที่แพทย์และเภสัชกรแนะนำอย่างเคร่ง

ถูกเวลา หมายถึง จำนวนครั้งของยาแต่ละชนิดที่ให้ในวันหนึ่งๆ จะไม่เท่ากัน
และยาบางชนิดต้องรับประทานอย่างต่อเนื่อง 5-7 วัน บางครั้งอาจถึง 10 วัน
เช่น ยาปฏิชีวนะหรือยาแก้อักเสบ ตัวอย่างยาเช่น อะม็อกซีซิลลิน
ถ้าหากรับประทานยาไม่ครบตามเวลาที่กำหนด อาจจะทำให้เกิดการดื้อยาได้
เนื่องจากยาไม่สามารถฆ่าเชื้อได้หมดและเวลาที่รับประทาน เช่น ก่อนอาหาร, หลังอาหาร

- รับประทานยาก่อนอาหาร หมายถึง กินยาก่อนอาหาร บางคนกินยาเสร็จแล้ว
กินอาหารตามทันที ซึ่งไม่ถูกต้อง กลายเป็นกินยาพร้อมอาหารไป
- กินยาก่อนอาหารที่ถูกต้อง คือ กินก่อนอาหาร ½ - 1 ชั่วโมงเพราะยาพวกนี้ดูดซึมได้ดีขณะท้องว่าง ไม่ถูกขัดขวางโดยอาหาร หรือถูกทำลายโดยกรดในกระเพาะอาหาร
- รับประทานยาหลังอาหาร หมายถึง กินยาหลังอาหาร 15-30 นาทีเพราะยาถูกดูดซึมได้ดี อาหารไม่รบกวนการดูดซึมยา หรือเป็นยาที่ถึงแม้จะถูกดูดซึมได้ดีในขณะท้องว่าง แต่มีฤทธิ์ระคายเคืองกระเพาะอาหารมาก
- รับประทานยาพร้อมอาหาร หรือหลังอาหารทันที เป็นยาที่มีฤทธิ์ระคายเคือง
ต่อเยื่อบุกระเพาะอาหาร เช่น ยาแอสไพริน ยาแก้ปวดข้อกระดูก ยาสเตียรอยด์
หากรับประทานขณะท้องว่าง จะทำให้ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียนได้
ดังนั้นจึงต้องกินหลังอาหารทันที หรือดื่มน้ำตามมากๆ เพื่อช่วยให้ยาเจือจางลง
- มียาบางอย่างที่ไม่เจาะจงเวลา ว่าจะกินก่อนหรือหลังอาหาร เช่น อะม็อกซีซิลลิน ท่านจะเลือกกินเวลาใดก็ได้ เพราะ อาหารไม่มีผลต่อการดูดซึมของยา
แต่ควรกินตามเวลาที่กำหนด เช่น ทุก 8 ชั่วโมง เป็นต้น
- รับประทานหลังอาหาร 1 และ 3 ชั่วโมง เช่น ยาลดกรด จะทำให้ได้ผลดีที่สุด
รับประทานยาก่อนนอน หมายถึง ให้รับประทานก่อนนอน ตอนกลางคืน วันละ 1 ครั้งเท่านั้น ไม่ว่าจะนอนวันละกี่ครั้งก็ตาม

ถูกทาง หมายถึงยามีรูปแบบแตกต่างกัน แต่ละชนิดมีวิธีการใช้ยาที่แตกต่างกัน
จึงจำเป็นต้องรู้วิธีและใช้ให้ถูกต้อง
- ยาเม็ดหรือแคปซูล ต้องกลืนยาทั้งเม็ดหรือทั้งแคปซูลพร้อมน้ำ ไม่ควรเคี้ยวเม็ดยาหรือแกะยาออกจากแคปซูล แต่สำหรับยาที่เขียนว่า “เคี้ยวก่อนกลืน” เช่น ยาลดกรดหรือยาขับลมชนิดเม็ด ต้องเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนพร้อมกับน้ำ เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้ดีรวดเร็ว
- ยาเม็ดหรือแคปซูลที่ออกฤทธิ์เนิ่นนาน รับประทานวันละ 1 หรือ 2 ครั้ง ส่วนใหญ่จะห้ามหักแบ่งครึ่งยา เพราะจะทำให้ยาเสียคุณสมบัติในการออกฤทธิ์เนิ่นนาน
และอาจทำให้ยาถูกดูดซึมเร็วจนทำให้ได้รับยาเกินขนาด มีบางชนิดเท่านั้นที่สามารถหักแบ่งครึ่งได้ แต่ทุกชนิดห้ามเคี้ยว หรือบดยาโดยเด็ดขาด
- ยาผงชนิดรับประทาน ถ้าเป็นชนิดที่ต้องละลายน้ำก่อน ต้องละลายน้ำก่อนห้ามรับประทานผงแห้งแล้วดื่มน้ำตาม จะทำให้ได้ยาไม่ครบขนาด ยาบางอย่างจะพองตัวเมื่อถูกน้ำ ทำให้เกิดการอุดตันที่หลอดอาหารได้
- ยาครีมหรือเจล เป็นยาทาที่ผิวหนัง ควรทางบางๆ ไม่ต้องถูนวด เพราะอาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้ ยาแก้ปวดข้อ กล้ามเนื้ออักเสบชนิดครีมหรือเจล ไม่ต้องถูกนวด เพราะการถูนวดจะยิ่งทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้น สำหรับยาที่ระบุให้ถูนวด
เช่น ยาหม่อง เคาเตอร์เพน ควรถูนวดเพื่อเร่งการดูดซึมยาให้ออกฤทธิ์ดีขึ้น
- ยาอม หมายถึง ยาที่ให้อมไว้เฉยๆ ไม่ต้องเคี้ยว ส่วนยาเม็ดสำหรับอมใต้ลิ้น
รักษาอาการปวดเค้นหน้าอก ไม่ควรเคี้ยวยา กลืนยา หรือกลืนน้ำลายขณะอมยา

ถูกคน หมายถึง รักษาให้ถูกคนที่ป่วย

 


 

47. การใช้ทักษะการปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนสูบบุหรี่มีหลักในการปฏิบัติอย่างไร
1. ปฏิเสธไม่สูบบุหรี่ด้วยน้ำเสียงที่แสดงความจริงจังแต่เป็นมิตร
2.ปฏิเสธบอกปัดไปว่าบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดีและรีบเดินหนีไป
3. ปฏิเสธโดยอ้างผู้ปกครองบอกว่าคนสูบบุหรี่เป็นคนไม่ดี
4.ปฏิเสธโดยขอเลื่อนการทดลองสูบบุหรี่ไปก่อน
เฉลย
ข้อ 1. ปฏิเสธไม่สูบบุหรี่ด้วยน้ำเสียงที่แสดงความจริงจังแต่เป็นมิตร เพราะ ถ้าปฏิเสธด้วยท่าทีที่แข็งกร้าวอาจจะทำให้เสียเพื่อนได้ แต่ถ้าปฏิเสธด้วยท่าทีที่ไม่เฉียบขาด ก็จะทำให้เพื่อนชวนสูบบุหรี่โดยไม่เกรงใจ

 

จัดทำโดย
น.ส.วรรณนิภา ว่องวิชชกร
ม.6/7 เลขที่ 30 


http://www.suriyothai.ac.th/node/1861

9. ลานนามีส่วนสูง 153 เซนติเมตร หนัก 58 กิโลกรัมลานนามีรูปร่างอยู่ในเกณฑ์ใด

1. อ้วน

2. ผอม

3. ได้สัดส่วน

4. ควรเพิ่มน้ำหนัก

ตอบ ข้อ 1 เพราะ เอา 58 หาร 1.53กำลังสอง จะได้ 24.78 น้ำหนักเกินมาตรฐานเกิน 23.00

10. ข้อใดมีผลมากที่สุดต่อความเปลี่ยนเเปลงของความอ้วน-ความผอม

1. อาหาร

2. พันธุกรรม

3. ฮอร์โมน

4. การออกกำลังกาย

ตอบ ข้อ 1 เพราะ การรับประทานอาหารขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราทานเข้าไปถ้าเราทานมากไปจะทำให้เรามีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นซึ่งจะนำไปสู่ความอ้วนเเต่ถ้าเราทานน้อยจนเกินไปเราอาจจะผอมไปเเละขาดสารอาหารได้

11. คาร์โบไฮเดรตที่เหลือใช้ในร่างกายจะถูกสะสมไว่ในรูปของสารใด

1. เเป้ง

2. ไขมัน

3. ไกลโครเจน

4. กลูโคส

ตอบ ข้อ 2 เพราะ คาร์โบไฮเดรตทำหน้าที่เป็นสารตัวเเรกที่ร่างกายจะนำไปใช้เป็นพลังงานเป็นเเหล่งพลังงานที่ดีที่สุดหากร่างกายได้รับสารอาหารชนิดนี้ไม่เพียงพอจะสลายสารไขมันมาใช้เป็นพลังงานหากไขมันไม่พอจะสลายสารไขมันมาใช้เป็นพลังงานหากไขมันไม่พอจะสลายสารโปรตีนมาใช้เป็นพลังงานเเต่การที่ปฏิกิริยาเคมีจะสลายเอาโปรตีนในร่างกายมาใช้เป็นพลังงานได้ก็ต่อเมื่อร่างกายขาดสารอาหารจากคาร์โบไฮเดรตเเละไขมันอย่างรุนเเรงถ้ามีสารนี้มากเกินไปร่างกายจะสะสมเป็นรูปไขมัน

12. สารอาหารคืออะไร

1. การโภชนาการ

2. การบริโภคอาหาร

3. กรดไขมันอิ่มตัว

4. สิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ตอบ ข้อ 4 เพราะ เมื่อเรากินเข้าไปจะมีโครงสร้างโมเลกุลเฉพาะตัวเเละเป็นองค์ประกอบของเคมีของธาตุต่างๆที่มีอยู่ในอาหารที่เราทานเข้าไป             เฉลยข้อสอบ o-net ปี 2550 (ข้อ 33-35)

33.นักกีฬาที่ดี จะต้องไม่ปฏิบัติตนในข้อใด

1. เมื่อออกกำลังกายเสร็จแล้ว ให้รีบอาบน้ำจะได้เย็นสบาย

2. แต่งกายในชุดวอร์ม เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น

3. ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ หรือสนามให้เรียบร้อยก่อนเล่น

4. ออกกำลังกายจากท่าง่ายก่อนฝึกท่ายาก

เฉลย ตอบ 1 เพราะหลังออกกำลังกาย อุณหภูมิในร่างกายจะสูง ควรพักให้ร่างกายปรับตัวก่อน หากอาบน้ำเลยจะทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน และอาจทำให้ไม่สบายได้

34. การแข่งขันประเภทคู่หรือประเภททีม เมื่อมีการเล่นผิดพลาดเกิดขึ้น ผู้เล่นร่วมทีมหรือคู่ควรปฏิบัติอย่างไร 

 1. พูดกับตัวเองหรือผู้ร่วม                           2. พูดตำหนิเพื่อนร่วมทีม                   

 3. เฉย ๆ ต่างคนต่างเล่น                            4. พุดให้กำลังใจเพื่อร่วมทีม                              

เฉลย ตอบ 4 เพราะ  เพื่อไม่ให้เพื่อนเสียกำลังใจ หากผู้เล่นเสียกำลังใจจะทำให้มีสมาธิในการเล่นลดลง และอาจทำให้เล่นต่อได้ไม่ดี

35.หากมีผู้ถามนักเรียนว่าจะทราบได้อย่างไรว่าเขาเป็นโรคความดันโลหิตสูง

1. ให้ไปพบแพทย์เพื่อวัดความดันโลหิต   

2. ให้สังเกตอาการตนเองว่ามีหน้ามืด หรือเป็นลมบ่อยหรือไม่

3. ให้สังเกตอาการตนเองว่ามีเลือดกำเดาออกบ่อย ๆ หรือไม่                                                                                          4. ให้สังเกตอาการตนเองว่าปวดศีรษะเป็นประจำหรือไม่

เฉลย ตอบ 1 เพราะ การสังเกตอาการหน้ามืด เลือดกำเดาออกบ่อย ๆ หรือ ปวดศีรษะเป็นประจำ ถึงจะเป็นอาการที่อาจเกิดขึ้นกับคนความดันสูงแต่อาการเหล่านี้ก็อาจเกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่ความดันสูงก็ได้ หากต้องการรู้ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่  ควรไปพบแพทย์เพื่อวัดความดันโลหิต ถ้าผู้ใดก็ตามที่มีความดันโลหิตวัดได้มากกว่า 140 /90 มม.ปรอทถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง

                                                                น.ส. จินตนา     ฝ่งใจเจริญ   ม.6/7  เลขที่ 2646. ข้อใดเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของชุมชน
     1) โฟร์และมดเป็นผู้นำของชุมชน โดยมีบทบาทในการร่วมกิจกรรมกับชุมชนและมีความ เป็นผู้นำ  กล้าคิด กล้าตัดสินใจ เสียสละและสนใจงาน
     2) อั้มยึดวัฒนธรรมประเพณีจากต่างประเทศ เพื่อมุ่งพัฒนาชุมชนให้ก้าวหน้า
     3) ติ๊กมีมนุษยสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับเฉพาะชาวบ้านที่มีมนุษยสัมพันธ์ด้วย
     4) ผู้ใหญ่บ้านพอล เรี่ยไรเงินจากชาวบ้านเพื่อไปสร้างป้อมยาม
ตอบ  ข้อ4 เพราะการสร้างป้อมยามถือเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของชุมชนทางหนึ่ง ซึ่งคำตอบข้ออื่นๆไม่เกี่ยวกับการสร้างความปลอดภัยของชุมชน

47. ข้อใดเป็นสาเหตุจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
     1) หยอกล้อกันขณะทำงาน
     2) สวมแว่นกรองแสง
     3) สวมใส่ที่อุดหูที่ครอบหู
     4) สวมถุงมือป้องกันการทำละลาย

ตอบ ข้อ1 เพราะการหยอกล้อกันขณะทำงานอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้โดยคำตอบข้ออื่นๆจะเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

48. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการประเมินผลกระทบจากพฤติกรรมเสี่ยงของอุบัติเหตุทางอ้อม
     1) ค่ารักษาในโรงพยาบาล
     2) ค่าฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
     3) ความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวและผู้เป็นที่รัก
     4) ชดเชยระหว่างการเจ็บป่วย
ตอบ ข้อ2 เพราะอุบัติเหตุทางตรง คือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บโดยตรง เช่น        

- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าเงินทดแทน
- ค่าทำขวัญ ค่าทำศพ
- ค่าประกันชีวิต 

ส่วนอุบัติเหตุทางอ้อมคือ ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายทางตรง เช่น                           

- ค่าสูญเสียเวลาทำงานของคนงานที่บาดเจ็บ
- ค่าสูญเสียเวลาทำงานของผู้ร่วมงาน    

- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากขวัญและกำลังใจของคนงานลดลง ทำให้ประสิทธิภาพลดลง

น.ส.กันตินันท์ เถกิงมหาโชค ม.6/2 เลขที่ 16 เฉลยข้อสอบ O-net 50 ข้อ 26-28

26.  การแข่งขันเซปักตะกร้อ ข้อใดถือว่าเป็นผลแพ้ ชนะที่ถูกต้อง
       1) 11:9, 11:8             2) 15:13, 15:12
       3) 21:19, 21:18         4) 25:23, 25:21

ตอบ  ข้อ 2  เพราะการนับคะแนนในการแข่งขันเซปักตะกร้อ มีการแข่งขันใช้แบบ 2 ใน 3
เซต ในเซตที่ 1 และเซตที่ 2 จะมีคะแนนสูงสุด 15 คะแนน ทีมใดได้ 15 คะแนนก่อน
จะเป็นผู้ชนะในเซตนั้นๆ ทั้ง 2 เซต จะไม่มีดิวส์ หากทั้งสองทีมได้ 13 ก่อน หรือ 14เท่ากัน
พักระหว่างเซต 2 นาที ถ้าเสมอกัน 1:1 เซต ให้ทำการแข่งขันเซตที่ 3 ด้วยไทเบรก โดย
เริ่มด้วยการเสี่ยงใหม่ โดยใช้คะแนน 6 คะแนน ทีมใดได้ 6 คะแนนก่อนเป็นผู้ชนะ แต่จะต้อง
แพ้ชนะอย่างน้อย 2 คะแนน ถ้ายังไม่แพ้กันไม่น้อยกว่า 2 คะแนน ก็ให้ทำการแข่งขันอีก 2
คะแนน แต่ไม่เกิน 8 คะแนน เช่น 8:6 หทรือ 8:7 ถือเป็นการยุติการแข่งขันระบบไทเบรก
เมื่อฝ่ายใดก็ตามได้ 3 คะแนน และขอเวลานอกได้เซตละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 นาที สำหรับไทเบรก
ขอเวลาได้ 1 ครั้ง ครั้งละ 30 วินาที

27.  การเล่นประเภทคู่ กีฬาใดมีวิธีการเล่นที่แตกต่างจากกีฬาอื่น
       1) เทนนิส                     2) แบดมินตัน  
       3) เทเบิลเทนนิส             4) วอลเลย์บอลชายหาด

ตอบ  ข้อ 3 การเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทคู่มีวิธีการส่ง (เสริฟ์) ผลัดกันเสริฟ์จนครบ 5 ครั้ง
จึงจะเปลี่ยนเสริฟ์จนจบเกมหรือทั้งสองฝ่ายทำคะแนนได้ 20 คะแนนเท่ากัน หรือเมื่อนำระบบเร่งเวลามาใช้ก็ผลัดกันเสริฟ์ฝ่ายละครั้ง การนับคะแนนถ้าผู้เล่นทำผิดกติกาจะเสียคะแนน ถ้าผู้เล่นคนใดหรือคู่ต่อสู้ทำคะแนนได้ 21 คะแนนก่อนจะเป็นผู้ชนะ ถ้าหากยังทำได้ 20 คะแนนเท่ากันก็เล่นต่อไป ถ้าใครทำคะแนนได้มากกว่าฝ่ายหนึ่ง 2 คะแนน ก็จะเป็นฝ่ายชนะ 2 ใน 3 หรือ 3 ใน 5

28.  การเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส เมื่อคู่แข่งตีลูกทอปสปิน เราควรตั้งหน้าไม้อย่างไร เพื่อให้ลูก กระดอนกลับไปลงบนโต๊ะคู่แข่งขัน
       1) ตีกลับไปโดยการคว่ำหน้าไม้เล็กน้อย         2) ตีกลับไปโดยการหงายหน้าไม้เล็กน้อย      
       3) ตีกลับไปโดยการตั้งหน้าไม้ตั้งฉากกับโต๊ะ    4) ตีกลับไปโดยเอียงหน้าไม้เล้กน้อย

ตอบ  ข้อ 1  การตีลูกทอปสปิน คือ การตีที่แรงและลูกหมุน การรับเพียงแต่ตั้งหน้าไม้ให้ครงและ
คว่ำหน้าไม้เล็กน้อย ลูกก้จะย้อนกลับไปในทิศทางเดิม แต่การตกของลูกไม่แน่นอนว่าสั้น ยาว หรือด้านข้าง

นางสาวธนาวดี  สุวรรณโกศัย ม.6/6 เลขที่ 2525. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้ไขมันอิ่มตัวได้ง่าย
     1) คาร์บอน
     2) ออกซิเจน
     3) ไฮโดรเจน
     4) ไนโตรเจน

เฉลยข้อ 3) ไฮโดรเจน
โดยปกติแล้ว หลอดฝอยไตโดยรวมจะทำหน้าที่ขับ ไฮโดรเจนอิออน (H+),
โซเดียมอิออน (Na+), โปแตสเซียมอิออน (K+), แอมโมเนียและดูดกลับน้ำ
ดังนั้นการบริโภคน้ำมันพืชเติมไฮโดรเจนจึงเป็นการเพิ่มภาระให้หลอดฝอยไต 
โปรดสังเกตว่าผู้ใดบริโภคอาหารทอด อาหารผัดน้ำมันพืชเติมไฮโดรเจน
ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืชใหม่เอี่ยมเพิ่งเปิดขวดก็ตามจะมีอาการเจ็บคอ
คอแดง คออักเสบได้ง่าย
ในบางรายก็จะเป็นอาการข้อเข่าอักเสบ บวมแดง บางรายเป็นโรคเก๊าท์กำเริบ
บางรายเป็นรูมาตอยด์กำเริบ อาการป่วยทั้งหมดนี้เป็นเพราะหลอดฝอยไตอักเสบ 
จากการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยที่เข้าสู่วงจรฟอกเลือด (ฟอกไต)
มักจะมีอาการดังกล่าวนำมาก่อน โดยเป็นๆ หายๆ อยู่ตลอดเวลา

http://cdri.multiply.com/journal/item/20/20

26. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้อาหารบูดเน่าได้มากที่สุด
     1) อาหารที่มีฝุ่นละออง
     2) อาหารที่มีจุลินทรีย์มาก
     3) อาหารที่มีสีและรสจัด
     4) อาหารที่ปรุงโดยไม่มีการล้าง

เฉลยข้อ 2) อาหารที่มีจุลินทรีย์มาก
การเกิดอาหารเป็นพิษเนื่องจากจุลินทรีย์
การเก็บรักษาอาหารทุกชนิดทั้งอาหารสดและอาหารที่ปรุงสุกแล้ว
ถ้าเก็บรักษาถูกต้องจะคงความสด ความปลอดภัยในการบริโภคไว้ได้ ในฤดูร้อนอาหารต่าง ๆ
จะเสื่อมคุณภาพเร็วกว่าปกติ ทั้งนี้เพราะอุณหภูมิที่สูงขึ้นเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ช่วยให้จุลินทรีย์เจริญแพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว
ซึ่งอาหารเป็นพิษอาจเกิดจากการที่คนเรากินอาหารที่มี

http://www.pharm.chula.ac.th/clinic101_5/article/Poisonf.htm

27. ข้อใดคือกรดไขมันอิ่มตัว
     1) น้ำมันหมู
     2) น้ำมัยรำข้าว
     3) น้ำมันถั่วลิสง
     4) น้ำมันข้าวโพด

เฉลยข้อ 1) น้ำมันหมู
กรดไขมันอิ่มตัว (saturated fatty acid)
จะมีอะตอมของคาร์บอนที่ต่อกันเป็นลูกโซ่ด้วยพันธะเดี่ยวเท่านั้น 
โดยที่แขนของคาร์บอนแต่ละตัวจะจับอะตอมของไฮโดรเจนเต็มไปหมด ไม่มีแขนว่างอยู่เลย
ไขมันชนิดนี้จะมีอยู่ในอาหารจำพวกที่ เราเห็นเป็นชั้นสีขาวติดอยู่ในเนื้อสัตว์
หรือหนังสัตว์ปีก ไข่แดง น้ำมันหมู เนย นม ผลิตภัณฑ์จากนม
รวมถึงน้ำมันที่ได้จากพืชบางชนิดก็เป็นแหล่งไขมันอิ่มตัวด้วย
เช่น กรดไขมัน พาลมิติก (palmitic) ที่มีมากในน้ำมันปาล์ม
น้ำมันมะพร้าว ในไขมันสัตว์และผลิตภัณฑ์นมเนย
กรดไขมันชนิดนี้จะมีสถานะอันเฉื่อยเนือยในกระบวนการเคมีของร่างกาย
ถ้าไม่ถูกย่อยไปใช้เป็นพลังงานก็มีแนวโน้มที่จะตกตะกอนในหลอดเลือด
ทำให้ไขมันในเลือดสูง เกิดความเสี่ยงที่จะอุดตันในหลอดเลือดได้
เป็นต้นเหตุของโรคความดันโลหิตสูง หัวใจและสมองขาดเลือด เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ฯลฯ

http://74.125.153.132/search?q=cache:3Yd-78hGztYJ:nutrition.anamai.moph.go.th/fat-acid.doc+%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7+%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%99&cd=2&hl=th&ct=clnk&gl=th

 

นางสาวสโรชา ขวัญพรหม ม.6/6 เลขที่ 9 ค่ะ ><เฉลยข้อสอบO-net ปี 49วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ข้อ37-39)

37. ถ้าร่างกายมีคอเรสเตอรอลมากเกินไป ทำให้เป็นโรคใด
      1. เบาหวาน        2. มะเร็ง        3. เหน็บชา        4. เส้นเลือดอุดตัน

ตอบ ข้อ 4
          เพราะปกติหลอดเลือดจะมีผิวเรียบสม่ำเสมอ แต่เมื่อมีคอเรสเตอรอลมาจับที่ผนัง
หลอดเลือดเป็นเวลานานจนกระทั่งพอกตัวหนาขึ้นๆ ก้อนไขมันที่สะสมที่ผนังหลอดเลือดนี้
เรียกว่า พลัค  ซึ่งการก่อตัวของพลัคทำให้หลอดเลือดตีบลงและอุดตันได้

38. เจษฎาภรณ์ เรียนหนัก มีอาการเมื่อยล้าทางสมอง ควรเลือกกิจกรรมนันทนาการประเภทใด
      1. ร้องเพลง        2. ดูภาพยนตร์        3. แข่งแรลลี่        4. เล่นหมากฮอส

ตอบ ข้อ 1
          เพราะ เมื่อเกิดอาการเมื่อยล้าทางสมอง ไม่ควรทำกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดหรือกิจกรรมที่ต้องใช้สมอง

39. โรคเบาหวาน เกิดจากการทำงานผิดปกติของอวัยวะใด
      1. ไต        2. ตับ        3. ม้าม        4. ลำไส้

ตอบ ข้อ 2
           เพราะถ้าตับบกพร่องไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งมีบทบาทในการนำพาและทำละลายน้ำตาลกลูโคสเมื่อมีอินซูลินไม่เพียงพอต่อปริมาณน้ำตาลที่มีอยู่แล้วร่างกาย ทำให้เกิดโรคเบาหวานขึ้น

 

น.ส. นิภัสร    พงศ์ฤทธิ์ไกรเลิศ  ม. 6/6  เลขที่  13เฉลยข้อสอบ O-net ปี 49 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ข้อ 47-50)

47. ข้อใดเป็นสาเหตุจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
          1. หยอกล้อกันขณะทำงาน                    2. สวมแว่นกรองแสง
          3. สวมใส่ที่อุดหูที่ครอบหู                     4. สวมถุงมือป้องกันการทำละลาย

เฉลย ข้อ 1
          การหยอกล้อกันขณะทำงาน เกิดจากความประมาทของบุคคล ซึ่งความประมาทนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
ที่มา :
http://board.dserver.org/t/thaisafety/00000017.html

 

48. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการประเมินผลกระทบจากพฤติกรรมเสี่ยงของอุบัติเหตุทางอ้อม
          1. ค่ารักษาในโรงพยาบาล
          2. ค่าฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
          3. ความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวของผู้เป็นที่รัก
          4. ชดเชยระหว่างการเจ็บป่วย

เฉลย ข้อ 3
          เพราะการเกิดอุบัติเหตุในทุกๆครั้งจะมีผลกระทบต่อจิตใจของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและญาติพี่น้องของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยจะประเมินค่าเป็นตัวเงินมิได้
ที่มา : หนังสือสุขศึกษา 6

 

49. เมื่อนักเรียนโดนแมลงมีพิษต่อย นักเรียนจะเลือกใช้สมุนไพรชนิดใด
          1. ฝรั่ง          2. พญายอ          3. ตำลึง          4. ฟ้าทะลายโจร

เฉลย ข้อ 3
          ตำลึงถือเป็นยาเย็น ใบช่วยขับพิษร้อน ถอนพิษไข้ แก้อาการแพ้ อักเสบ แมลงมีพิษกัดต่อย แก้แสบคัน เจ็บตา ตาแดงและตาแฉะ แก้โรคผิวหนัง และลดน้ำตาลในเลือด
ที่มา :
http://www.chuankin.com/properties_text.php?property_id=3&property_type=1

 

50. สิ่งเสพติดหมายถึงอะไร
          1. สิ่งที่เสพแล้วทำให้สุขภาพดีขึ้น                  2. สิ่งที่เสพแล้วอยากเสพอีกเรื่อยๆ
          3. สิ่งที่เสพเข้าไปแล้วทำลายสุขภาพร่างกาย    4. สิ่งที่เสพแล้วไม่สามารถเลิกเสพได้

เฉลย ข้อ 4
          สิ่งเสพติด หรือที่เรียกกันว่า "ยาเสพติด" ในความหมายของ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization or WHO) จะหมายถึงสิ่งที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อไปโดยไม่สามารถหยุดเสพได้ และจะต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุด จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายและจิตใจขึ้น
ที่มา :
 http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94

น.ส.ชลฤดี ชยณรงค์ศิริพร ม.6/6 เลขที่ 16เฉลยข้อสอบ O-NET  ปี 50 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ข้อ 38-40)

38. จงพิจารณาว่ากิจกรรมใดไม่ใช่กิจกรรมนันทนาการ
     1) การเล่นฟุตบอลหลังเลิกเรียน
     2) การซ้อมฟุตบอลของนักฟุตบอลโรงเรียน
     3) การประกวดเต้นรำ
     4) การชนไก่

ตอบ ข้อ 1 การเล่นฟุตบอลหลังเลิกเรียนเป้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความพึงพอใจของมนุษย์ เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากภาระกิจในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดความสนุกสนานแก่ผู้ปฎิบัติ มีหลายรูปแบบด้วยกัน แล้วแต่ผู้ปฎิบัติจะเลือกปฎิบัติ


39. ข้อใดเป็นอาหารทีเกิดจากความเครียด
     1) รับประทานอาหารมากกว่าปกติ
     2) ท้องเสีย
     3) นอนไม่หลับ
     4) ถูกทุกข้อ
 

ตอบ ข้อ 4 ความเครียดหมายถึง สภาวะอารมณ์ที่คนเรารู้สึกไม่สบายใจ มีความรู้สึกว่าไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยรู้สึกสับสนวุ่นวาย เป้นสภาพที่บุคคลต้องการหลีกหนีหรือขจัดให้หมดไป มีการรับประทานอาหารมากกว่าปกติ ท้องเสีย นอนไม่หลับ


40. บุคคลใดที่เสี่ยงที่สุดต่อการได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย
     1) นางสาวจิตรามีบ้านอยู่ใกล้โรงงานแบตเตอรี่
     2) เด็กชายดำเป็นพนักงานเติมน้ำมัน
     3) นางปุ๊กชอบกินผักตามร้านลาบส้มตำ
     4) นายโตมีบ้านอยู่ใกล้ถนนที่มีการจราจรหนาแน่น

ตอบ   ข้อ 2 พนักงานเติมน้ำมันมีความเสี่ยงสูงในการรับสารพิษ เพราะในน้ำมันจะมีสารตะกั่ว คาร์บอนมอนอกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนตริกออกไซด์ สารดังกล่าวจะมีผลเสียต่อสุขภาพ ในระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด

นส. สโรชา  ชนะชล  ม.6/6 เลขที่ 29เฉลยข้อสอบ O-NET  ปี 49 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ข้อ 34-36)

34. อาหารต่อไปนี้ให้สารอาหารโปรตีน ยกเว้นข้อใด
     1) ฟักทอง
     2) ข้าวโพด
     3) ผักคะน้า
     4) เผือก มัน
ตอบข้อ 3. เพราะทั้งฟักทอง ข้าวโพด เผือกและมันต่างก็มีสารอาหารโปรตีนยกเว้นผักคะน้า
ซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยเบต้า – แคโรทีน วิตามินซีและแคลเซียม


35. คอเลสเตอรอล พบมากในข้อใด
     1) ไข่แดง
     2) ตับไก่
     3) เนื้อปลา
     4) ผักใบเขียว
ตอบข้อ 1. เพราะไข่ฟองใหญ่หนึ่งฟองมีคอเลสเตอรอลโดยเฉลี่ย 212 มิลลิกรัม
แต่เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารประเภทอื่นเช่นตับ กุ้ง และเนื้อเป็ดแล้วมันมีคอเลสเตอรอลในปริมาณเพียงน้อยนิดเท่านั้น


36. ข้อใดไม่ใช่ธาตุหลักของโปรตีน
     1) คาร์บอน
     2) ไขมัน
     3) ไนโตรเจน
     4) ไฮโดรเจน
ตอบข้อ 2. เพราะโปรตีนประกอบไปด้วยคาร์บอน(c) ไฮโดรเจน(H) ออกซิเจน(O) ไนโตรเจน(N)
และอาจมีกำมะถัน(S) และฟอสฟอรัส(P)ก็ได้ 

 

*นางสาวฐปนีย์ ไวสุวิชานันท์ เลขที่ 12 ม.6/6เฉลย ข้อสอบ O-NETปี 50 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

 19. อาการเหนื่อยล้าที่เกิดจากการออกกำลังกายอย่างหนัก ทำให้เกิดของเสียใดในร่างกาย

      1. กรดแลกติก         2. กรดกำมะถัน        3. กรดเกลือ         4. กรดอะมิโน

ตอบ 1.) เพราะว่าเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อในขณะออกกำลังกาย เลือดลำเลียงออกซิเจนให้ไปไม่ทัน ทำให้ปริมาณของ  ATP  ในเซลล์ลดลงอย่างรวดเร็ว  เซลล์จะสลายอาหารโดยกระบวรการหมักกรดแลกติก ( lactic acid fermentation ) กระบวนการนี้คล้ายกับการหมักแอลกอฮอล์  แต่ NDAH + H+ จะถ่ายทอดอะตอมของไฮโดรเจนให้แก่กรดไพรูวิก         ไกลโคเจนที่กล้ามเนื่อลายสลายตัวหลายๆชั้นตามปฏิกิริยาที่เรียกว่า  ไกลโคลิซิส  แต่ละชั้นตอนใช้เอนไซม์หลายชนิด  จนได้กรดแลกติกและพลังงาน  ในช่วงนี้กล้ามเนื้อไม่ใช้ออกซิเจนเลย  แต่ถ้าทำงานนานๆเข้าจะทำให้ได้กรดแลกติกซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้เมื่อยล้า ( Fatique )  จนกระทั่งอาจเป็นตะคริว ( Cramp )

 20. การฝึกออกกำลังกาย วิ่งไป-กลับ ระยะทาง 5 เมตร เป็นประจำ จะช่วยเพิ่มสมรรถภาพด้านใด

      1. ความแข็งแรง      2. ความทนทาน     3. ความคล่องแคล่วว่องไว     4. ความอ่อนตัว

ตอบ 3.) เพราะว่าเป็นการวิ่งแบบเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งการวิ่งออกกำลังกายเช่นนี้เป็นการพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไว

21. การออกกำลังกายแบบใดเป็นการออกกำลังกายด้วยวิธีการเคลื่อนไหวอยู่กับที่

      1. การเต้นแอโรบิก    2. การฝึกยิมนาสติก   3. การวิ่งอยู่กับที่    4. การฝึกวิดพื้น

ตอบ 4.) เพราะว่าเป็นการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายขณะที่ออกกำลัง แต่เป็นการออกกำลังในท่าที่อยู่ที่เดิมซึ่งเป็นการออกกำลังกายโดยวิธีการเคลื่อนไหวอยู่กับที่

22. กล้ามเนิ้อส่วนใดของร่างกายแข็งแรงที่สุด

      1. กล้ามเนื้อคอ        2. กล้ามเนื้อหลัง       3. กล้ามเนื้อต้นขา   4. กล้ามเนื้อหน้าท้อง 

ตอบ 3.) เพราะว่า กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า ประกอบด้วยกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆ ที่เรียกว่า Quadriceps femoris มีหน้าที่เหยีดปลายขามี 4 มัด คือ Rectus femoris , Vastus lateralis or Vastus externus , Vastus medialis or Vastus internus , Vastus Intermedius ทำหน้าที่ เหยียดปลายขาและงอต้นขา 
           กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง ประกอบด้วยกล้ามเนื้อกลุ่ม Hamstring muscles เป็นพวก งอปลายขาขึ้นมา มี 3 มัด คือ Biceps femoris ทำหน้าที่งอปลายขาเหยียดต้นขา Semitendinosus , Semimembranosus ทำหน้าที่ งอปลายขา หมุนปลายขาเข้าข้างใน  ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อบริเวณที่แข็งแรงที่สุดในร่างกาย

*********************อาริตา    ปากดีสี ม.6/3 เลขที่ 18**********************


เฉลย O-NET 50 ข้อ 31-34

31. เครื่องดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงเพลง ประกอบการแสดงกระบี่กระบอง มีอะไรบ้าง
1) ปี่ชวา กลองแขก ฉิ่ง
2) ปี่ชวา กลองแขก ระนาด
3) ฉิ่ง ปี่ชวา ระนาด
4) กลองแขก ระนาด ฉิ่ง

ตอบ 1)  ปี่ชวา กลองแขก ฉิ่ง เพราะว่า การเเสดงกระบี่กระบองต้องใช้เครื่องดนตรี ปี่ชวา กลองแขก ฉิ่ง อยู่เสมอ

32. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
1) ช่วยพัฒนาให้มีสุขภาพจิตดีขึ้น
2) ช่วยส่งเสริมให้มีการแข่งขันกันมากขึ้น
3) ช่วยส่งเสริมให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
4) ช่วยส่งเสริมให้มีสมรรถภาพทางกายดีขึ้น

ตอบ  2) ช่วยส่งเสริมให้มีการแข่งขันกันมากขึ้น เพราะว่า กิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่ทำใ้ห้เรามีความสุข มีสุขจิที่ดีขึ้นเเละช่วยส่งเสริมให้มีสมรรถภาพทางกายดีขึ้น ไม่ได้ช่วยส่งเสริมให้มีการแข่งขัน

33. นักกีฬาที่ดี จะต้องไม่ปฏิบัติตนในข้อใด
1) เมื่ออกกำลังกายเสร็จแล้ว ให้รีบอาบน้ำจะได้เย็นสบาย
2) แต่งกายในชุดวอร์ม เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น
3) ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ หรือสนามให้เรียบร้อยก่อนเล่น
4) ออกกำลังกายจากท่าง่ายก่อนฝึกท่ายาก

ตอบ 1) เมื่ออกกำลังกายเสร็จแล้ว ให้รีบอาบน้ำจะได้เย็นสบาย เพราะการรีบอาบน้ำหรือล้างหน้าหลังจากออกกำลัง หรือเล่นกีฬาเสร็จใหม่ๆนั้น
นอกจากอาจจะทำให้ป่วยได้แล้ว
ยังอาจทำให้ผิวหน้าและผิวกายของเราอุดตันไปนะค่ะ
เนื่องจากเหงื่อที่ระบายออกมารวมตัวกับละอองฝุ่นต่างๆ
หลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเสร็จ
ควรพักสักนิดให้เหงื่อตามร่างกายระเหยออกไปก่อนและความร้อนในร่างกายปรับ
เข้าสู่ภาวะปกติ

34. การแข่งขันประเภทคู่หรือประเภททีม เมื่อมีการเล่นผิดพลาดเกิดขึ้น ผู้เล่นร่วมทีมหรือคู่ควรปฏิบัติอย่างไร
1) พูดกับตัวเอง หรือเพื่อนร่วมทีม
2) พูดตำหนิเพื่อนร่วมทีม
3) เฉยๆ ต่างคนต่างเล่น
4) พูดให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีม

ตอบ 4) พูดให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีม เพื่อสร้างขวัญเเละกำลังใจให้เเก่กันเเละกัน จะได้ไม่เกิดความท้อเเท้ เเละเกิดความสามัคคีในทีมมากขึ้น

นางสาว จตุรพร   ศรีพูล  ม.6/3   เลขที่ 21

                                 เฉลยข้อสอบ O-NET ปี 2551 ข้อ5-8

5. ถ้านักเรียนต้องการออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและมีสาธิดีขึ้น ควรเลือกเข้าร่วมกิจกรรมใด

    1. เต้นแอโรบิก          2. วิ่งเหยาะๆ            3. รำไม้พลอง             4. โยคะ

เฉลย ข้อที่ 4. การฝึกโยคะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อตามแบบของโยคะ และมีการสอดคล้องกับการหายใจเป็นการรวมกายและจิตร่วมกัน การฝึกท่าโยคะจะเป็นการฝึกประสาท ความยืดหยุ่น ความแข็งแรง การทรงตัว ลดความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อ ทำให้สุขภาพจิตและสุขภาพกายดีขึ้น


6. ข้อใดไม่ใช่การวางแผนดูแลสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพที่ดี

    1. มีกิจกรรมทางกายมากขึ้น                        2. ดื่ใมแอลกอฮอล์เป็นครั้งคราว
   
    3. เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ทุกวัน                     4. ฝึกซ้อมกีฬาทุกวัน

เฉลย ข้อที่ 3. การเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ทุกวันไม่ถือว่าเป็นการวางแผนการดูแลสุขภาพ เพราะการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ทุกวันอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพตา ทำให้สายตาเสียได้ง่าย และเมื่อเกิดอาการติดเกมส์ก็อาจจะทำให้เรามีเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอ ร่างกายก็จะอ่อนล้าและไม่สบายในที่สุด


7. สื่อชนิดใดมีอิทธิลพต่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นมากที่สุด

    1. หนังสือ            2. โทรทัศน์             3. อินเทอร์เน็ต             4. วีดิทัศน์

เฉลย ข้อที่ 3. อินเทอร์เน็ต เพราะอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่วัยรุ่นให้ความสนใจมากที่สุดในขณะนี้และเป็นสื่อที่สามารถเปิดหาเปิดดูได้ด้วยวิธีง่ายๆ อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งรวมสื่อต่างๆที่มีทั้งด้านดีและด้านลบ ซึ่งเป็นสิ่งกระตุ้นอารมณ์ของวัยรุ่น หากเลือกใช้อินเทอร์เน็ตอย่างผิดวิธีอาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดเพศสัมพันธ์ได้


8. ข้อใดเป็นสื่งสำคัญที่ทำให้ชีวิตครอบครัวแตกแยก

    1. ทรัพย์สินเงินทอง                             2. การศึกษา     

    3. หน้าที่การงาน                                4. ความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน

เฉลย ข้อที่ 4. ความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน เพราะถ้าคนในครอบครัวไม่เข้าใจและไม่ไว้ใจกัน ก็จะเกิดความหวาดระแวง ทำให้บาดหมางกันขั้นรุนแรงภายในครอบครัว จนทำให้ครอบครัวต้องแตกแยก

                                                       นางสาว สุภาภรณ์       แซโซว   ม6/3  เลขที่ 29เฉลยข้อสอบO-net วิชาสุขศึกษา ปี2549

25.ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้ไขมันอิ่มตัวง่าย

1). คาร์บอน

2). ออกซิเจน

3). ไฮโดรเจน

4). ไนโตรเจน

ตอบ  3).ไฮโดรเจน เพราะกรดไขมันอิ่มตัว (saturated fatty acid) จะมีอะตอมของคาร์บอนที่ต่อกันเป็นลูกโซ่ด้วยพันธะเดี่ยวเท่านั้น  โดยที่แขนของคาร์บอนแต่ละตัวจะจับอะตอมของไฮโดรเจนเต็มไปหมด ไม่มีแขนว่างอยู่เลย
 

26.ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้อาหารบูดเน่าได้มากที่สุด

1). อาหารที่มีฝุ่นละออง

2). อาหารที่มีจุลินทรีย์มาก

3). อาหารที่มีสีและรสจัด

4). อาหารที่ปรุงโดยไม่มีการล้าง

ตอบ 2). อาหารที่มีจุลินทรีย์มาก เพราะจุลินทรีย์บางชนิด  เช่น  แบคทีเรีย  ไวรัส  ยีสต์  รา  เป็นต้น  มักติดมากับผักที่รดด้วยน้ำสกปก  ปลาที่อยู่ในบ่อน้ำสกปก  ผู้ปรุงไม่ล้างมือให้สะอาด  หรือแมลงวันพาเชื้อโรคมาเกาะอาหาร   เมื่อกินอาหารที่มีจุลินทรีย์เหล่านี้ปะปนอยู่จะทำให้เกิดอาการและโรคต่าง ๆ ได้  เช่น  แบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคอหิวาต์  โรคบิด  วัณโรค  ไวรัสทำให้เกิดโรคตับอักเสบ  ไขสันหลังอักเสบ  ไข้เหลือง  โรคท้องร่วงในเด็ก  เป็นต้น

นอกจากนี้สิ่งเป็นพิษยังอาจเกิดจากสารพิษที่เป็นผลผลิตจากจุลินทรีย์บางชนิด  เช่น  อะฟลาทอกซิน  ซิราลีโนน  พาทูลิน  เป็นต้น  สารพิษที่สำคัญและเป็นปัญหาสำคัญมากที่สุด  คือ  อะฟลาทอกซิน  ซึ่งเกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่ง  ชื่อ  แอสเพอร์จิลลัส  ฟลาวัส  ( Aspergillus  flavus )  สารพิษชนิดนี้พบมากในถั่วลิสง  ข้าวโพด  งา  เครื่องเทศ  และอาหารแห้งอื่น ๆ เช่น  กุ้งแห้ง  พริกแห้ง  หอม  กระเทียม  เป็นต้น  และสารชนิดนี้ทนต่อความร้อน  โดยไม่อาจทำลายได้โดยความร้อน  เมื่อเรากินอาหารชนิดที่มีสารพิษปะปนอยู่  จะทำให้เกิดอาการเฉียบพลัน  เช่น  มีไข้สูง  คลื่นไส้  อาเจียน  ไม่รู้สึกตัว  สมองและตับถูกทำลาย  และอาจเสียชีวิตได้ภายใน 2 - 3 วัน  และอาการเรื้อรัง  ได้แก่  มะเร็งในตับซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากมีสารพิษสะสมอยู่ในเวลานาน

27.ข้อใดคือกรดไขมันอิ่มตัว

1). น้ำมันหมู

2). น้ำมันรำข้าว

3). น้ำมันถั่วลิสง

4). น้ำมันข้าวโพด

ตอบ 1). น้ำมันหมู เพราะไขมันชนิดนี้จะมีอยู่ในอาหารจำพวกที่ เราเห็นเป็นชั้นสีขาวติดอยู่ในเนื้อสัตว์ หรือหนังสัตว์ปีก ไข่แดง น้ำมันหมู เนย นม ผลิตภัณฑ์จากนม รวมถึงน้ำมันที่ได้จากพืชบางชนิดก็เป็นแหล่งไขมันอิ่มตัวด้วย เช่น กรดไขมัน พาลมิติก (palmitic) ที่มีมากในน้ำมันปาล์ม น้ำมันมะพร้าว ในไขมันสัตว์และผลิตภัณฑ์นมเนย กรดไขมันชนิดนี้จะมีสถานะอันเฉื่อยเนือยในกระบวนการเคมีของร่างกาย ถ้าไม่ถูกย่อยไปใช้เป็นพลังงานก็มีแนวโน้มที่จะตกตะกอนในหลอดเลือด ทำให้ไขมันในเลือดสูง เกิดความเสี่ยงที่จะอุดตันในหลอดเลือดได้ เป็นต้นเหตุของโรคความดันโลหิตสูง หัวใจและสมองขาดเลือด เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ฯลฯ

28.ข้อใดคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด

1). การนอนหลับ

2). การไปทัศนศึกษา

3). การไปดูภาพยนต์

4). ฟังเพลงและลีลาศ

ตอบ 1). การนอนหลับ เพราะในขณะหลับร่างกายจะหยุดพักผ่อนตามไปด้วย แต่สมองยังคงทำงานอยู่ การนอนหลับเป็นการลดภาระให้สมองทำงานเบาลง เสมือนว่าได้รับการชาร์ตแบตเตอรีเพื่อเตรียมพร้อมทำงานในวันต่อไป แต่ก็ยังคงต้องควบคุมการทำงานอวัยวะต่างๆ ของร่างกายอยู่ ไม่ว่าจะเป็นระบบหายใจ ระบบประสาท ฯลฯ

***นางสาวจินดาภา รุ่งฟ้า ม. 6/3 เลขที่ 7


sss27271's picture

 เฉลยข้อสอบO-net วิชาสุขศึกษา ปี2550

23. คนอายุ 20 ปี ต้องการฝึกกีฬาที่มีความหนัก 80%ของอัตราการเต้นของหัวใจ สูงสุด จะมีอัตราการเต้นของหัวใจเท่าใด
     1) 156 ครั้งต่อนาที
     2) 160 ครั้งต่อนาที
     3) 166 ครั้งต่อนาที
     4) 172 ครั้งต่อนาที

ตอบ  2. 160 ครั้งต่อนาที

              เพราะวิธีหาอัตราการเต้นของหัวใจ คือเอาตัวเลข 220 - ด้วยอายุ จะได้เท่ากับอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด สมมุติว่าเพื่อนๆอายุ 20 ก็เอา 220-20 = 200 ต่อนาที ค่า 200 นี้คืออัตราการเต้นหัวใจสูงสุดของเรา แต่เราจะเอาตัวนี้ไปใช้ไม่ได้ หลักการออกกำลังกายที่ได้ประโยชน์คือต้อง 80 เปอเซนต์ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด ดังนั้น 80 เปอเซนต์ของ 200 เท่ากับ 160 ค่านี้หมายถึงคนที่ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรเลยนะ เพื่อความหลอดภัยเราก็ลดอัตราการเต้นหัวใจลงมาให้เหลือสัก 140-150 สำหรับคนที่อายุ 20 ปี


24. ปัจจัยในข้อใดมีความสำคัญที่สุดในการสร้างสมรรถภาพทางกาย
     1) อาหาร
     2) อาหารเสริม
     3) ยาบำรุง
     4) การออกกำลังกาย

ตอบ     4. การออกกำลังกาย

               เพราะ สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ความสามารถของร่างกายที่ใช้อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เกิดความเหนื่อย หรือเกิดน้อยและมีพลังงานเหลือในร่างกายที่จะประกอบกิจกรรมฉุกเฉินหรือนันทนาการได้


25. ในการเล่นกีฬา เมื่อเกิดอุบัติเหตุข้อเท้าเคล็ด นักกีฬาควรปฏิบัติอย่างไร
     1) หยุดพัก ใช้ความเย็นประคบ ปล่อยให้ขาห้อยลง
     2) หยุดพัก ใช้ความร้อนประคบ ยกขาขึ้นสูง
     3) หยุดพัก ใช้ความเย็นประคบ ยกขาขึ้นสูง
     4) หยุดพัก ใช้ความร้อนประคบ ปล่อยให้ขาห้อยลง

       ตอบ  3. หยุดพัก ใช้ความเย็นประคบ ยกขาขึ้น

                   เพราะ เมื่อเกิดเหตุข้อเท้าเคล็ด การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ใช้หลักการของ“R-I-C-E” มี 4 ประการ ด้วยกัน ได้แก่
                   1. R(หรือ Rest) คือ การพัก โดยควรลดหรือหยุดกิจกรรมที่ทำอยู่ และพยายามพักผ่อนอยู่เฉยๆ อย่าพยายามใช้งานขอเท้าข้างนั้น ควรหาไม้ขนาดพอเหมาะมาช่วยค้ำยันขณะเดิน เพื่อช่วยผ่อนแรงกระแทกขณะก้าวเดิน
               2. I(หรือ Ice) คือ การใช้ความเย็นประคบข้อเท้าราวๆ 15 นาที โดยทำทันทีหลังได้รับบาดเจ็บ เพื่อลดการไหลเวียนของเลือดมายังข้อเท้า เพราะความเย็นจะทำให้เส้นเลือดหดตัว อาการบวม ห้อเลือด และฟกช้ำก็จะลดน้อยลง 

               3. C(หรือ Compression) คือ การพันรอบ ด้วยการใช้ผ้าพันแผลชนิดยืด(Elastic Bandage) แต่ถ้าไม่มีก็ใช้ผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่ หรือตัดชายเสื้อยืดที่เราสวมใส่อยู่ นำมาพันข้อเท้าพอแน่น แต่อย่าให้แน่นเกินไป 

              4. E(หรือ Elevation) คือ การยกเท้าสูง ครั้นหยุดพักหรือเวลานอน ควรยกปลายขาข้างที่บาดเจ็บให้สูงขึ้นด้วยการใช้เป้รองหรือพาดกับก้อนหิน/ต้นไม้ในบริเวณนั้น เพื่อลดอาการบวม และทำให้การไหลเวียนของเลือดบริเวณข้อเท้าไหลย้อนกลับสู่หัวใจได้ดียิ่งขึ้น

26. การแข่งขันเซปักตะกร้อ  ข้อใดถือว่าเป็นผลแพ้ ชนะที่ถูกต้อง
     1) 11 : 9 , 11 : 8
     2) 15 : 13 , 15 : 12
     3) 21 : 19 , 21 : 18
     4) 25 : 23 , 25 : 21

    ตอบ  2. 15:13 , 15:12

               เพราะการนับคะแนนในการแข่งขันเซปักตะกร้อ มีการแข่งขันใช้แบบ 2 ใน 3 เซต ในเซตที่ 1 และเซตที่ 2 จะมีคะแนนสูงสุด 15 คะแนน ทีมใดได้ 15 คะแนนก่อน จะเป็นผู้ชนะในเซตนั้นๆ ทั้ง 2 เซต จะไม่มีดิวส์ หากทั้งสองทีมได้ 13 ก่อน หรือ 14 เท่ากัน พักระหว่างเซต 2 นาที ถ้าเสมอกัน 1:1 เซต ให้ทำการแข่งขันเซตที่ 3 ด้วยไทเบรก โดยเริ่มด้วยการเสี่ยงใหม่ โดยใช้คะแนน 6 คะแนน ทีมใดได้ 6 คะแนนก่อนเป็นผู้ชนะ แต่จะต้องแพ้ชนะอย่างน้อย 2 คะแนน ถ้ายังไม่แพ้กันไม่น้อยกว่า 2 คะแนน ก็ให้ทำการแข่งขันอีก 2 คะแนน แต่ไม่เกิน 8 คะแนน เช่น 8:6 หทรือ 8:7 ถือเป็นการยุติการแข่งขันระบบไทเบรก เมื่อฝ่ายใดก็ตามได้ 3 คะแนน และขอเวลานอกได้เซตละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 นาที สำหรับไทเบรก ขอเวลาได้ 1 ครั้ง ครั้งละ 30 วินาที

---- นางสาววิชชุดา  ชลพรมงคล ม.6/3 เลขที่ 19 ---- ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2551 (ข้อ22-25)

22. การแข่งขันฟุตบอล มีเลาแข่งขันและเวลาพักในข้อใดถูกต้อง
     1) แข่งขัน 2 ครึ่งๆละ 40 นาที พักระหว่างครึ่ง 5 นาที
     2) แข่งขัน 2 ครึ่งๆละ 45 นาที พักระหว่างครึ่ง 5 นาที
     3) แข่งขัน 2 ครึ่งๆละ 40 นาที พักระหว่างครึ่ง 10 นาที
     4) แข่งขัน 2 ครึ่งๆละ 45 นาที พักระหว่างครึ่ง 10 นาที

ตอบ  ข้อ  2  กติการะยะเวลาในการเล่นฟุตบอล  ระยะเวลาการเล่นแบ่งเป็น 2 ตอน 
              ตอนละ  45 นาทีและหยุดพักระหว่างครึ่งไม่เกิน 5 นาที (ยกเว้นตกลงเป็นอย่างอื่น)


23. การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระหว่างทีมไทยกับทีมจีน คะแนนในข้อใดถือว่ามีผลแพ้ ชนะที่ถูกต้อง
     1) 25 : 23 , 13 : 25 , 26 : 24 , 20 : 25 , 25 : 22
     2) 25 : 21 , 21 : 25 , 25 : 18 , 20 : 25 , 12 : 15
     3) 18 : 25 , 17 : 25 , 25 : 19 , 20 : 25 , 25 : 23
     4) 25 : 18 , 25 : 9 , 19 : 25 , 18 : 25 , 27 : 26

ตอบ  ข้อ 2  ส่วนการนับคะแนนนั้น การแข่งขัน วอลเลย์บอล จะมีการได้คะแนนทุกครั้งที่มีการเล่นลูกถ้าฝ่ายรับลูกเสิร์ฟ ชนะการเล่นลูกนั้นก็จะได้สิทธิทำการเสิร์ฟ และผู้เล่นทั้งหมดต้องหมุนตามเข็มนาฬิกา 1 ตำแหน่ง  การนับคะแนน แรลลี่พอยต์ หรือนับทุกลูกที่ลูกตาย จากเซ็ตที่ 1 ถึง เซ็ตที่ 4 กรณีที่เล่น 3 ใน 5 ฝ่ายเสิร์ฟ เล่นลูกจะนับทีละ 1 คะแนน แต่ถ้าฝ่ายเสิร์ฟทำเสียหรือฟาวล์ จะเสียคะแนนและจะต้องเปลี่ยนให้ฝ่ายตรงข้ามเล่น โดยนับคะแนนลักษณะเดียวกัน จนกว่ามีทีมใดได้ครบ 25 คะแนนก่อน เป็นทีมชนะในเซ็ตนั้น หลังจากนั้นเริ่มต้นเล่นกันใหม่ จนกว่าจะรู้ผลแพ้ชนะซึ่งโดยปกติจะแข่งกันหาผู้ชนะ 3 ใน 5 เซต การแข่งขันในเซตตัดสิน (เซตที่ 3 หากแข่งขันระบบ 2 ใน 3 หรือ เซตที่ 5 ในระบบ 3 ใน 5 จะแข่งขันแบบแรลลี่พอยต์ หรือนับแต้มทุกแต้มที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำลูกเสีย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟหรือไม่ก็ตาม ฝ่ายใดทำลูกเสียหรือผิดกติกา จะเสียแต้มและเสียสิทธิเสิร์ฟด้วย เซตนี้จะเกมที่ 15 แต้ม ไว้แต่มีกรณีดิวส์ จะต้องมีแต้มห่างกัน 2 แต้ม


24. การแข่งขันกีฬาประเภททีมชนิดใด ที่เมื่อพาลูกไปเล่นในแดนคู่แข่งแล้วไม่สามารถส่งลูกกลับมาเล่นในแดนตัวเองได้
     1) ฮอกกี้
     2) รักบี้
     3) แฮนด์บอล
     4) บาสเกตบอล

ตอบ  ข้อ 4 ข้อบังคับในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล คือถ้าทีมพาลูกไปยังแดนของฝ่ายตรงข้ามของสนาม (frontcourt) แล้ว ห้ามนำลูกกลับเข้าแดนตนเอง (backcourt) อีก ห้ามเตะหรือชกลูก ถ้าทำผิดกฎข้อห้ามเหล่านี้จะเสียการครองบอล อีกฝ่ายจะเป็นฝ่ายได้ลูกไปเล่น แต่ถ้าฝ่ายรับทำผิดกฎฝ่ายที่ครองบอลจะได้เริ่มช็อตคล็อกใหม่

25. การแข่งชนกีฬาแบดมินตันประเภทชายเดี่ยว คะแนนในข้อใดถือว่ามีผลแพ้ ชนะที่ถูกต้อง
     1) 11 : 8 , 11 : 7
     2) 15 : 13 , 15 : 12
     3) 21 : 19 , 21 : 18
     4) 25 : 22 , 25 : 23

ตอบ  ข้อ 2  ระบบการนับคะแนน

 1. แมทช์หนึ่งต้องชนะให้ได้มากที่สุดใน 3 เกม เว้นแต่จะได้กำหนดเป็นอย่างอื่น
 2. ในประเภทชายคู่และประเภทชายเดี่ยว ฝ่ายที่ได้ 15 คะแนนก่อนเป็นฝ่ายชนะในเกมนั้น 
 3. ฝ่ายส่งลูกเท่านั้น เป็นฝ่ายได้คะแนน

จัดทำโดย น.ส. อัฉรา   ศาสนพิทักษ์กุล   ม. 6/6   เลขที่ 40


sss27148's picture

1.ข้อใดคือลักษณะที่แสดงความผอมและความอ้วนได้ดีที่สุด

           1).ขนาดของรอบเอว

           2).ความหนาของผิวหนัง

           3).ความกระฉับกระเฉง

           4).ปริมาณความหนาของไขมัน

ตอบ ข้อ 4.ปริมาณความหนาของไขมัน  ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดได้ดีที่สุด เนื่องจากแม่นยำ และสามารถประเมินได้ว่าเราอยู่ในสถานะเสี่ยงเพียงใด

2.ข้อใดคือสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้ผอม

            1).พันธุกรรม

            2).ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ

            3).ความผิดปกติของต่อมไฮโปทาลามัส

            4).รับประทานอาหารไม่พอกับความต้องการของร่างกาย

ตอบ ข้อ 4.รับประทานอาหารไม่พอกับความต้องการของร่างกาย คือ ทำให้ขาดคุณค่าทางโภชนาการ ทั้งยังได้รับพลังงานไม่เพียงพอต่อความต้องการ

3.ข้อใดคือสาเหตุสำคัญที่สุดของความอ้วน

             1).พันธุกรรม

             2).รับประทานยาบางประเภททำให้อ้วน

             3).รับประทานมากและไม่ออกกำลังกาย

             4).รับประทานอาหารเกินความต้องการของร่างกาย

ตอบ ข้อ 3.รับประทานมากและไม่ออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่มากเกินพอดีแล้วนั่งๆนอนๆ ไม่ได้ยืดเส้นยืดสาย ก่อให้เกิดการสะสมไขมันในร่างกาย ทำให้เกิดโรคอ้วนได้

4.ข้อใดเป็นวิธีลดความอ้วนได้ดีที่สุด

              1).ใช้ยาลดความอ้วน

              2).ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านวด

              3).ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

              4).รับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตให้น้อยลง

ตอบ ข้อ 3.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เป็นวิธีลดความอ้วนที่ดีที่สุด เพราะจะช่วยให้ระบบในร่างกายเผาผลาญได้ดี ร่างกายแข็งแรง และต้องควบคู่ไปกับการบริโภคโภชนาการให้ครบทั้ง 5 หมู่ด้วย

น.ส. วิภารัตน์  พรหมนนท์  เลขที่ 1  ม.6/3 ข้อสอบ O-NET ปี 2550 (ข้อที่ 36-38)

36. เมื่อต้องการซื้อโทรทัศน์ นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อเป็นการรักษาสิทธิผู้บริโภค
     1) เลือกโทรทัศน์ที่มียี่ห้อที่คนนิยมมาก ไม่เลือกตามโฆษณา
     2) ตรวจสอบสินค้าให้ถ้วนถี่ เก็บใบรับประกันสินค้า
     3) จดหมายเลขโทรศัพท์ร้านค้าและชื่อผู้ขาย
     4) จดหมายเลขโทรศัพท์ร้านค้าที่คุ้นเคย

ตอบ  ข้อ 2  ผู้บริโภคควรตรวจสอบสินค้าให้ถี่ถ้วน และเก็บใบรับประกันสินค้า 
                เพื่อเป้นการรักษาสิทธิของผู้บริโภค

 สิทธิของผู้บริโภคมีดังนี้                                                           
                  1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารที่ถูกต้องและครบถ้วน

                  2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ

                  3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ

                  4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา

                  5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย


37. เชื้อไข้หวัดนกสามารถแพร่เร็วในสภาพอากาศใด
     1) มีความชื้นสูงและอุณหภูมิต่ำ
     2) มีความชื้นต่ำและอุณหภูมิสูง
     3) มีความชื้นต่ำและอุณหภูมิต่ำ
     4) มีความชื้นสูงและอุณหภูมิสูง

ตอบ  ข้อ 3 เชื้อไข้หวัดนกสามารถแพร่กระจายได้อย่างเร็วในอากาศที่มีความชื้นต่ำและอุณหภูมิต่ำ 
               เกิดจากเชื้อไวรัส H5N1 อุณหภูมิอยู่ประมาณ 4-10 องศาเซลเซียส

38. จงพิจารณาว่ากิจกรรมใดไม่ใช่กิจกรรมนันทนาการ
     1) การเล่นฟุตบอลหลังเลิกเรียน
     2) การซ้อมฟุตบอลของนักฟุตบอลโรงเรียน
     3) การประกวดเต้นรำ
     4) การชนไก่
ตอบ ข้อ 1 การเล่นฟุตบอลหลังเลิกเรียนเป้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความพึงพอใจของมนุษย์ 
        เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากภาระกิจในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดความสนุกสนาน
        แก่ผู้ปฎิบัติ มีหลายรูปแบบด้วยกัน แล้วแต่ผู้ปฎิบัติจะเลือกปฎิบัติ

โดย...นางสาวศิรินทร์    ปัชชา    ม.6/7    เลขที่ 27