ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2533


poonsak's picture

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2533
โดยนางสาวจิราพร ศิริทาวรจันทร์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543  ที่ 
http://www.thaigoodview.com/library/exam/math1/2533/index.html

 1.    ผลการสอบของนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์จำนวน 20 คน มีคะแนนเฉลี่ยเป็น 60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 10 ถ้าผลรวมของค่ามาตรฐานของคะแนนของนักเรียนกลุ่มนี้เพียง 19 คน เท่ากับ 2.5 แล้วนักเรียนอีก 1 คน ที่เหลือสอบได้คะแนนเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

 1.  35
 2.   57.5
 3.   62.5
 4.   85

ศึกษาเนื้อหาทั้งหมด คลิกที่นี่

จำนวนผู้เข้าใช้งานถึงปัจจุบัน

สร้างโดย: 
นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย