กีฬาบาสเกตบอล


kalayarat's picture

Wink ประวัติกีฬาบาสเกตบอล >_<

อ้างอิงจาก  www.rd1677.combranch.phpid=55587

กีฬาบาสเกตบอลมีกำเนิดครั้งแรก  เมื่อฤดูหนาว  ค.ศ.  1891 (พ.ศ.  2434)  ณ  วิทยาลัยสปริงฟิลด์  (Springfield College) มลรัฐแมสซาจูเซตส์ (Massachusetts)  ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดย ดร.  เจมส์  เอ.  ไนสมิธ  (Dr.  Jame  A.  Naismith)  อาจารย์ผู้สอนวิชาพลศึกษาของสมาคมเยาวชนชายชาวคริสเตียน  ( Young  Men’s  Christian  Association  หรือ  Y.M.C.A )  ได้คิดดัดแปลงเกมการเล่นบาสเกตบอลขึ้น  เพื่อให้เป็นกีฬาเล่นกันในร่มหรือในห้องพลศึกษาแทนการเล่นกีฬากลางแจ้ง 
 การเล่นในครั้งแรก ได้นำเอาตะกร้าใส่ผลไม้ไปแขวนไว้บนฝาผนังหัวและท้ายของห้องพลศึกษาด้านละใบสูงจากพื้น 10 ฟุต โดยแบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่ายเท่าๆ กัน  แล้วให้แต่ละฝ่ายพยายามที่จะพาลูกบอลไปโยนลงตะกร้าของตน โดยการส่ง  การกลิ้ง  การเลี้ยง  และการให้ลูกบอลกระดอนขึ้นลงกับพื้นด้วยมือ  ขณะเดียวกันอีกฝ่ายต้องพยายามป้องกันโดยไม่ให้ถูกต้องตัวซึ่งกันและกัน  ซึ่งจากการที่ได้นำเอาตะกร้ามาเป็นเครื่องประกอบการเล่นในตอนแรกนี้เอง  จึงได้เรียกชื่อเกมการเล่นนี้ว่า  บาสเกตบอล
 การเล่นในสมัยนั้นจะมีผู้เล่นฝ่ายละ  9  คน

อ้างอิงจาก www.sau.or.thbaskpic.htm 

หลังจากนั้นเป็นต้นมา  จำนวนผู้เล่นแต่ละฝ่ายและกติกาการแข่งขันก็ได้มีการปรับปรุงมาเรื่อย ๆ จนมีผู้เล่นฝ่ายละ  5  คน ดังที่เล่นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ สนามบาสเกตบอล กว้าง 15 เมตร  ยาว 28 เมตร  

 สหรัฐอเมริกาได้รับเอากีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาประจำชาติเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2435 ในปัจจุบันประเทศต่างๆทั่วโลกนิยมเล่นกีฬาบาสเกตบอลกันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาได้พัฒนากีฬาบาสเกตบอลให้ก้าวหน้าจนนับเป็นกีฬาอาชีพที่มีผู้นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายอีกประเภทหนึ่ง
           ในประเทศไทยได้เริ่มเล่นกีฬาบาสเกตบอลกันตั้งแต่เมื่อใดยังไม่มีหลักฐานยืนยันอย่างแน่ชัด  แต่เท่าที่ค้นคว้าได้ปรากฏว่า  นายนพคุณ  พงษ์สุวรรณ  ได้แปลกติกากีฬาบาสเกตบอลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  เมื่อ พ.ศ. 2477 และในปีเดียวกันนี้  กรมพลศึกษาได้จัดแข่งขันบาสเกตบอลระดับนักเรียนขึ้นเป็นครั้งแรก 

อ้างอิงจาก gms.sat.or.thpayalaegames14_picslist.asp .