สำหรับนักเรียน


sss27149's picture

 

 

   Smileบริการพื้นฐานSmile                                                                              Smile บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าSmile

               1. บริการหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์                                 1. บริการแนะแนวการอ่าน    

                                       

               2. บริการหนังสือจอง                                                  2. บริการตอบคำถาม   

 

 

                                                                 

            3. บริการยืม – คืน หนังสือ                                            3. บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด

            4. แนะนำหนังสือใหม่

                    

          5. บริการใช้สื่อเทคโนโลยี