เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับธรรมชาติ


poonsak's picture

เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับธรรมชาติ

โดย นางสาวนฤมล เรืองอนันต์เวช และนางสาวพรวิรัตน์ ชุมไธสงค์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ที่
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-4/no02-44/gotoweb.html

              ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเรา จำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เข้ามาช่วยในการดำรงชีวิต เพราะธรรมชาติเป็นแหล่งสำคัญสำหรับการดำรงชีวิต เราจึงควรเรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติ อนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ แหล่งอ้างอิง ได้แก่ หนังสือแบบเรียนสิ่งแวดล้อมระดับชั้น ม.4 ,หนังสือสังคมศึกษาระดับชั้นม.5 และwww.nfe.or.th(ก.ศ.น.)ที่ทำให้เราได้มีผลงานนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นแหล่งความรู้ แก่ผู้ที่สนใจในเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะ

              หวังว่าผลงานชิ้นนี้ จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคน และถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

                                                                     คณะผู้จัดทำ  นางสาว พรวิรัตน์ ชุมไธสงค์        ม.5/4 เลขที่   2
                                                                                      นางสาว นฤมล    เรืองอนันต์เวช  ม.5/4 เลขที่ 44
                                                                                                    โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ศึกษาเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร