แบบทดสอบเรื่องศัพท์ภาษาอังกฤษ


poonsak's picture

แบบทดสอบเรื่องศัพท์ภาษาอังกฤษ
โดย นางสาวปวีนา วิทยาเสถียร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ที่ 
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2546/4-5/no40/test01/index.html

 

ศึกษาเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร