คำศัพท์กริยา 3 ช่อง


poonsak's picture

คำศัพท์กริยา 3 ช่อง
โดย นางสาวธารทิพย์ ลภาไพโรจน์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ที่ 
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-4/no22/irregular_verb/index.html

             คำกริยา 3 ช่องนั้นมีมากมายทั้งเปลี่ยนรูป เปลี่ยนเสียง หรือไม่เปลี่ยนทั้งรูปและเสียง ซึ่งนั่นหมายถึงเป็นคำยกเว้น คำกริยา 3 ช่องเป็นสิ่งที่จำเป็นในภาษาอังกฤษ ซึ่งจะต้องใช้ทั้งในชีวิตประจำวันและในธุรกิจ เพราะกริยา 3 ช่องต้องใช้ใน Tense ต่างๆ ทั้ง Verb ช่อง 1 ,Verb ช่อง 2 และVerb ช่อง3 ในเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นนี้ข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งทั้งเว็บไซต์ หนังสือ และมินิบุค เพื่อนำมารวมไว้ในเว็บเดียวกันเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และการนำไปใช้ของผู้สืบค้นข้อมูล ซึ่งบางทีได้คำศัพท์กริยา 3 ช่องมาแล้วแต่ก็ไม่สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ข้าพเจ้าจึงนำวิธีการใช้มารวมไว้เข้าด้วยกันด้วยทั้งวิธีใช้ที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีแบบฝึกหัดให้ลองทำพร้อมกับมีเฉลยด้วย ในการจัดทำเว็บนี้จะสำเร็จด้วยดีไม่ได้ถ้าไม่มีข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆดังนี้

 

ศึกษาเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร


ขอบคุณสำหรับความรู้ดี ๆ

:'))))