โรคภูมิแพ้[allergy]


sss27302's picture

สะท้อนความคิดเห็น

สาเหตุที่สนใจเรื่องนี้         เพราะข้าพเจ้าเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้ว จึงต้องการศึกษาเพิ่ม เพื่อหาวิธีป้องกันและวิธีรักษา

คิดอย่างไรกับโรคนี้          ข้าพเจ้ารู้สึกว่าโรคภูมิแพ้นั้น เป็นเรื่องที่ทุกคนมองข้ามแต่ความจริงแล้วโรคนี้กลับส่งผลร้ายแรง

                                 กับคนทีเป็น ข้าพเจ้าคิดว่าหากมียาที่ทำให้โรคภูมิแพ้นั้นหายขาดได้ก็จะดีไม่น้อย

 

ที่มา

http://thai-good-health.blogspot.com/2008/02/blog-post_28.html

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%89

http://www.ozonicinter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=31583&Ntype=2

 


kalayarat's picture

ขอบคุณค่ะ ตรวจแล้ว

.กัลยารัตน์   เมธีวีรวงศ์


sss27122's picture

เปนอยู่พอดีเรย