ดอกไม้ประจำจังหวัดของไทย


poonsak's picture

ดอกไม้ประจำจังหวัดของไทย

โดย นางสาวจริยา แสวงทรัพย์สกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ที่ 
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-3/no12/flower/index.htm


                   Website นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับดอกไม้ประจำจังหวัดของไทยซึ่งในแต่ละจังหวัดก็จะมีดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ประจำ บางจังหวัดก็มีดอกไม้ประจำจังหวัดชนิดเดียวกัน จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับคนทุกเพศ ทุกวัย  ได้มีความรู้เพิ่มขึ้น เกี่ยวกับดอกไม้ ทั้งยังมีรูปดอกไม้ประกอบด้วยเป็นดอกไม้ที่สวยงาม ซึ่งบางชนิดท่านอาจจะไม่เคยพบ เห็น หรือรู้จัก  ผิดพลาดประการใดขออภัย  ณ ที่ นี้ด้วย

 

ศึกษาเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร