คลังบทเรียน | Lesson Warehouse

กล้วยบวชชี Gluay Buard Shee
แบบทดสอบเรื่องจักรวาลและอวกาศ
อัญมณี
สิ่งมีชีวิต
สัตว์ทะเล
วันสำคัญของไทย
โลกยุคโบราณ
โรคเอดส์
เรื่องน่ารู้ของไทย
เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับธรรมชาติ
ร่างกายของเรา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเลี้ยงปลาตู้กันเถอะ
โภชนาการ
ภาพลักษณ์ของแมลงปอ
ผีเสื้อ
เปลือกหอยสวยงาม
ปิโตรเลี่ยม
ปลาหมอสี
ปลาสวยงาม
ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
บุคคลสำคัญของโลก
บุคคลสำคัญของโลก
บุคคลสำคัญของโลก
จักรวาลและอวกาศ
ใครหนอช่างคิดได้...
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชา คณิตศาสตร์ มีนาคม พ.ศ. 2542
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชา คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2536
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชา คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2535
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชา คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2534
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชา คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2533
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาไทย มีนาคม พ.ศ. 2541
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาไทย ตุลาคม พ.ศ. 2541
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2540
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2535
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2532
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2529
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2528
แบบทดสอบเรื่องภาษากับการสื่อสาร
กาพย์เห่เรือ
แบบทดสอบเรื่องสามก๊ก
สามก๊ก
พระราชดำรัชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คลื่นยักษ์ "ซูนามิ" (Tsunami)
กล้วยไม้
ความรู้ บทความ clip ด้าน Multimedia
ตัวอย่างๆข้อสอบ ENTRANCE , ANET ,ONET และข้อสอบวิชาต่างๆ มากมาย
การหายใจ วิชา ชีววิทยา ชั้นม.5