webmaster's blogการจัดการขยะอันตราย

webmaster's picture
การจัดการขยะอันตราย


เทศน์มหาชาติ 2562

webmaster's picture


เทศน์มหาชาติ 2562

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยพิธีบวงสรวงสมเด็จพระสุริโยทัยในโอกาสคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระสุริโยทัย วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

webmaster's picture
 
พิธีบวงสรวงสมเด็จพระสุริโยทัยในโอกาสคล้ายวันสวรรคต
ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

webmaster's picture
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ดูตารางสอบขนาดใหญ่ทั้งหมด คลิกที่นี่


การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

webmaster's picture
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562


ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

webmaster's picture
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
คลิกดูข้อมูล ภาพขนาดใหญ่
 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

webmaster's picture

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 ขอเชิญแข่งขันโบว์ลิ่ง "ประสานสัมพัธ์ สร้างารรค์ ศ.ท."

webmaster's picture

ศรีสุริโยทัยสมาคม

ขอเชิญแข่งขันโบว์ลิ่ง "ประสานสัมพัธ์ สร้างารรค์ ศ.ท."
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-14.00 น.
ณ BLU-O RHYTHM SIAM PARAGON


เทศมหาชาติ 2561

webmaster's picture
 


ประกาศผลสอบเข้าม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ

webmaster's picture