sss29491's blogมุมนี้....พี่ชอบ

มุมชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ลมพัดเย็นสบาย เหมาะสำหรับเป็นที่นั่งเล่น

และใช้เป็นที่ซ้อมกิจกรรมต่างๆ

ตอนเย็นๆก็จะมีเพื่อนมานั่งเล่นกันหลายกลุ่ม

เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ