sss29322-1's blogชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติค่า

sss29322-1's picture

ฉันชอบที่ชั้น1เพราะว่า เป็นสถานที่ที่ทำให้รู้สึกสงบ มีความสุข ความสวยงาม มีเมฆมาก ตอนที่ฉันอยู่ม.1ฉันเรียนวิทยาศาสตร์แล้วเรียนเรื่องเกี่ยวกับเมฆแล้วสถานที่นี้ทำให้ดิฉัน ได่เรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างเมฆลักษณะต