sss29522's blogสักมุมในโรงเรียน

ก็มีหลายมุมนะที่ชอบมากเลยในโรงเรียน เช่น ห้องประจำของครูหมวดภาษาอังกฦษ เพราะ ได้ครูประจำชั้นเป็นครูหมวดภาษาอังกฦษตลอดเลย ห้องครูหมวดอังกฦษเลยเป็นห้องที่ชอบเข้ามากๆเลย แล้วก็สมัยช่วงแรกก็ชอบเข้าห้องสมุดเพร